Uživatel:Imp. Geniu. Ager Niger

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Celým jménem Imperator Generalissimus RSDr. Ager Niger, král Černopolský a baron na Planýrce.

 • Věk: 1173 let (k 31. 2. 2009)
 • Současné místo pobytu: Povodí řeky Syrdarja (Amanötkel?)
 • Zájmy: Morava, všemžen, politické vědy, vojenství, symbologie, sociální inženýrství

Životopis[edit | edit source]

Byzantský císař Konstantin VII. Porfyrogennetos pasuje Moravského vojevůdce Agera Nigera králem Blekfíldu.
 • 23. 1. 2007 - Dozvídá se o katastrofální situaci své rodné hroudy a plánech republiky Česko. Vyhlašuje nesmiřitelný boj tomuto samozvanému uzurpátorovi. S povděkem se dozvídá o činnosti MOA, která ještě ctí odkaz svých prapředků, a to mu dodá nový elán. Ustavuje MECL, do jehož čela v duchu demokratických tradic své vlasti volí sám sebe (odtud titul Imperator) a jme se organizovat zahraniční podporu a pomoc znásilňované otčině.
 • 22. 1. 2007 - Do povodí řeky Syrdarja dorazil telegraf. Pomocí svých spolupracovníků v Samarkandu, Kandaháru, Karáčí a Törökszentmiklószi je nyní schopen komunikovat s rodnou Moravou.
 • 1971 - Na základě předchozích studií mu byl dodatečně na VUML distančně udělen titul doktor politických věd (RSDr.)
 • 891 - Při cestě domů pomoci Moravě se i s celou družinou předávkoval všemženem. Ztratil orientaci a sešel z Hedvábné stezky. Legenda praví, že se našel někde v povodí řeky Syrdarja, jeho vzkaz, předaný májkovým kanálem hovoří o Amanötkelu, ovšem panuje silné podezření, že cestou přes anglojazyčnou Indii a ugrofinské Maďarsko došlo ke zkomolení části vzkazu, protože tyto národy nejsou schopny věrně a bezchybně reprodukovat vzkaz v Moravštině. Přesto i tato tragická příhoda má světlou stránku - Ager i s celou družinou se stali nesmrtelnými, což posiluje v srdcích Moravanů naději na znovunastolení spravedlivého stavu.
 • 889 - Jako posily ohrožené Moravě najímá několik desítek tisíc Indů, kteří jsou odesláni do střední Evropy posílit vojska Velké Moravy.
 • 875 - Spolu s početnou družinou odchází na východ, aby zde rozluštil tajemství bájného všemženu. Své panství dočasně předal do správy Velkomoravským knížatům.
 • 871 - Byl uznán císařem Konstantinem VII. Porfyrogennetem jako nezávislý panovník a jeho panství bylo povýšeno na království.
 • 866 - Za své úspěchy v bojích s Franky je jmenován generalissimem a je mu dědičně odkázána Planýrka.
 • 863 - Cestoval spolu s Konstantinem a Metodějem domů. Během jednoho přenocování nedopatřením použil nějaké desky jako odkládacího stolku pro pozdní slivovicovou večeři. Když to uviděl Metoděj, který byl zarytý abstinent, ve zjevné jasnovidecké narážce na svého bratra řka "i ješte da by tibe kyrilhoza izklatila" dal mladému Agerovi pohlavek, ten upustil placatici na desky a slivovice se rozlila. Na vrchu složky ležela místo klasické This is intentionally left blank jako obal veledůležitých diplomatických listin jedna stará vyplněná písanka...
 • 843-855 - Studia filosofie, byrokratiky, válečných věd a statistiky v různých zemích světa.
 • 842 - Konečně dokončil pomocnou devítiletou školu pro výjimečně nadané děti.