Všemžen

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Bájná látka nejasného složení, mající velké množství vlastností organismu i intelektu člověka nesmírně prospěšných, ale i několik zkázonosných. A také předmět vzrušených filosofických debat, politických rozepří a technických inovací všech historických údobí.

Složení[edit | edit source]

Složení není dosud uspokojivě známo. Zabývali se jím jak světoznámí fyzikové, chemici a politikové, tak i pouliční prodavači košťat a potulní výrobci ozubených koleček pro ruské jaderné elektrárny a kukačkové hodiny Aštara Šerana. Jisté však je, že při tvorbě všemženu dochází k transformaci, rekonfiguraci, deorganizaci, metakoncentraci a trikvalifikaci běžně dostupných látek (např. slohových prací studentů středních odborných učilišť či pancířů tanku T-34 z poctivé sovětské ocele, viz historii). Přesné složení zná zřejmě jen Ager Niger, který ovšem ve svém exilu zřejmě nemá dosud dostatek prostředků k tomu, aby je tu mohl popsat.

Vlastnosti[edit | edit source]

Výzkum chování všemženu při dopadu na hladinu slivovice.

Všemžen je na vzduchu při normální teplotě a tlaku lehce viskózní kapalina obyčejně žlutozlaté částečně průhledné barvy. Při zatřesení může pěnit, ovšem přechovávat všemžen v tomto stavu se nedoporučuje, protože ve směsi se vzduchem se stává vysoce třaskavým. Teplota tuhnutí byla stanovena arbitrárně 4.konstantinopolským koncilem na -14˚C, teplota tání na -2˚C a teplota varu na 107˚C. Kolem každé padající kapky se po oddělení od zbytku (velikost kapek dosahuje cca 2 mm, nepřesahuje 7) vytvoří velmi silné magnetoelektrické pole, které v klidovém stavu mizí. V kapalném skupenství se chová téměř jako ideální vodič, ve stavu tuhém je ideálním izolantem (záleží na příměsích). V plynném stavu se chová po stránce vodivosti nevyzpytatelně. Při správném užití je jedlý, ale může být i nesmrtelně bezpečný.

Molekuly se skládají z Praseodymu, Unununia, Metavodíku a několika dalších dosud nezjištěných prvků.

Velmi nezvyklá je jeho reakce na elektromagnetické záření kolem 700 nm (odpovídá červené barvě světelného spektra). V případě podílu na dopadajícím světle většího jak 7 % dochází k prudké exogenní reakci, jejímž výsledkem je podle příměsí na jedné straně metanol až líh a na druhé Plutonium 239 či některý jiný beta zářič.

Působení na živé organismy[edit | edit source]

Pomník na brněnské Centrálce, postavený nad hrobem hrdinného delfína.
Druh typu žena při negativním pokusu vetřít všemžen do pokožky. Později bylo prokázáno, že provázející pocit vzrušení nebyl způsoben látkou, ale dotyky aplikujícího technika

Liší se podle druhu a velikosti inteligence organismu, na který působí. Nejsilnější zaznamenaná reakce byla zjištěna u delfínů. Jedinci tohoto druhu, kteří se s všemženem dostali do přímého styku, zrůžověli, ploutve se jim změnily v pásy, hlava v otočnou věž, čumák v kanón ráže 85 mm a zadek v plechové barely naplněné benzínem. Bohužel v tomto stavu nebyli transformovaní delfíni schopni další plavby a šli ke dnu. Po provedeném pokusu se po značné námaze podařilo dva takové delfíny vylovit. Jeden byl se všemi poctami pohřben na čestném místě na brněnské Centrálce a na jeho místě byl vztyčen pomník. Druhý putoval do výzkumných laboratoří Совецкого Союза. Ale např. kosatky se mění v jaderné ponorky třídy Trident, čehož hodlá využít Čínská komunistická strana při obraně svých Mandžuských, Ussurijských a Dallaských nalezišť všemženu.

Vliv na člověka je slabší. Kromě omlazovacích účinků při kontaktu s pokožkou a léčivých při potřísnění rány dokáže z člověka učinit naprosto neodolatelného sexuálního maniaka. Při předávkování (viz případ Agera Nigera) dochází ke ztrátě vědomí, orientace a ve vzácných případech i smrtelnosti.

Nejmenší vliv byl zaznamenán u druhu žena, který neprojevuje žádné reakce ani po vypití deseti litrů čistého prvotřídního všemženu. Tento druh zřejmě nemá dostatečně vyvinuté chuťové receptory, nebo je naopak natolik stabilní, že ani tato pro všechny ostatní živé i neživé tvory nebezpečná látka nedokáže změnit jeho biologicko-chemickou stavbu a dokonce ani vzorce chování. Jediným známým silnějším projevem je ve směsi s lidským potem, kdy může na krátkou dobu výrazně zesilovat rozmnožovací pud ženy.

Vedlejší účinky[edit | edit source]

Určité nebezpečí může nastat když necháme ženu samu doma.

Varianty[edit | edit source]

Neopatrná manipulace s Ušuářím všemženem během přepravy vyústila v prudkou reakci.
  • Prevšemžen - Hnědá neprůsvitná tekutina s různou úrovní viskozity (až do formy kompaktního tělesa), která může silně zapáchat. Účinky jsou především projímavé, někdy působí sexuální vzrušení.
  • Polo- (semi-) všemžen - Hustá mazlavá neprůsvitná hmota neurčité barvy, chuti a zápachu. V této transformační fázi nemá známé účinky.
  • Skoro- (eštěne-) všemžen - černá, hnědavá až červená neprůsvitná práškovitá hmota s velikostí zrna do 7 nm. Velmi dobře působí na rostliny všeho druhu, které jsou, pokud rostou na této hmotě, až stodesetkrát vyšší a mohutnější, než na standardní absurdistánské černozemi.
  • Ušuáří všemžen - Exkluzivní a velmi vzácná všemžen, která se nachází pouze v místech, kde žije specializovaný poddruh Ušuára Turingova. Byla v malé míře objevena Nikolou Šuhajem Loupežníkem v jihovýchodním cípu Slezska.

Původ[edit | edit source]

Stránská skála, jedno z míst osídlených už v pravěku a taktéž naleziště všemženu.

Je stále poněkud nejasný. Všemžen povětšinou prýští ze skalních puklin, téměř výhradně na místech neolitického a paleolitického osídlení. Největší naleziště se nachází v Severovýchodní Číně, v oblasti zvané Mandžusko. V tomto případě je sice vysvětlení pravěkým osídlením nedostatečné, ovšem na druhou stranu je zdejší všemžen velmi kvalitní. Přední čínští vědci se proto domnívají, že se jedná o pozůstatek civilizace delfínů, která zde žila asi před 3-6 mil. let. Ložní žíly zasahují až na Kjučevskaju a Fuji. Velmi malé oblasti se poté nacházejí v Mikulčicích, jeskyni Pekárka, na Stránské skále, v blízkosti Opavy a Těšína. Velmi drobné žilky lze nalézt v Dallasu.

Gastronomie[edit | edit source]

Na rozdíl od různých komerčně vyráběných kapalin, které se jej snaží napodobit, má nezaměnitelnou chuť, která se dá jen těžce popsat (v Číně byl i jen pokus o popis chutě hrdelním zločinem). Jisté však je, že jeho lahodnost se zvyšuje zároveň se snižující se teplotou látky a za ideální teplotu konzumace se považuje 4-7˚C, podle oblasti původu všemžen. Z všemženu se dá vyrábět i velmi chutná zmrzlina.

Historie[edit | edit source]

První zmínky o všemženu se objevují již ve starověku, a to v severozápadní oblasti Číny, dnes označované jako Mandžusko. Čínští císaři si jej nechali vozit po celých náprstcích a hojně jej užívali po celou dobu své vlády. V důsledku Japonské invaze do Mandžuska v roce 1931 nemohl být nadále dopravován do Pekingu, a tak po vyčerpání staletí nakřečkovaných zásob nakonec došlo k rozpadu Čínského císařství. (Japonské císařství si tak snažilo zajistit vyšší příčku v přízni Aštara Šerana a jeho poskoka Ptaaha. To se jim sice nezdařilo, nicméně jako vládnoucí dynastie překonali II. světovou válku bez vážnějších problémů a nyní se díky dodávkám z nově objevených zdrojů pod horou Fuji opět vzmáhají.)

Čínské tanky, najíždějící na všemženová pole.

Čínská komunistická moc se snažila taktéž všemžen těžit, ovšem vzhledem k jeho negativním reakcím na červenou barvu docházelo k obrovským neštěstím. Jako odveta za neposlušnost komunistické ideologii byl všemžen za kulturní revoluce označován za nástroj imperialistické agrese. Proti největším nalezištím byla poslána tanková brigáda, která je měla rozstřílet. Ovšem situace, která následovala, nakonec Číňany přesvědčila, že na imperialismus se musí jinak. Tanková brigáda, která se předchozího večera zakopala na kopci, ve kterém se prokazatelně žádný všemžen nenacházel, do rána beze stopy zmizela. Tento incident se oficiálně připisuje mongolským pionýrům, chtivým vyhrát okresní kolo soutěže ve sběru starého železa, což málem vyvolalo válku mezi oběma sousedními státy. Nakonec však Čínské tajné služby toto vysvětlení zamítly s odůvodněním, že mongolští pionýři nosí červené šátky a k tankové brigádě by přes všemženová pole neprošli. Teprve až dodatečně, studiem leteckých snímků, služby zjistily, že tanky i s posádkami se změnily v prevšemžen a vsákly se do země. Běžní čínští soudruzi ovšem všemžen těžili ve velkém, a proto se jejich populace i přes drastické zásahy KS Číny do jejich životní úrovně dramaticky navyšovala. Teprve v posledních 15 letech, vlivem změny přístupu k těžebním technologiím a nasazením žlutých Zetorů místo červených a nových sklápěček Tatra se tempo populačního růstu v Číně snižuje a země ekonomicky vzkvétá.

Alexandr Veliký ve věku 40 let

Pro Středomořský kulturní prostor všemžen objevil Zarazšutra, který, převlečen za Dia (od něj dia potraviny) přepadl čínského obchodníka, vezoucího první zásilku po Hedvábné stezce. (Díky tomu tato nákladně vybudovaná stezka nakonec sloužila toliko pro hedvábí, koření, vzácné kameny a podobné bezcenné nesmysly.) Nazval jej nektar a na svém stole už nic jiného k pití vidět nechtěl. Ovšem zásilka mu dlouho nevydržela, jelikož značnou část ztratil při svém výstupu na Ararat, a nakonec asi po 1000 letech zemřel.

Do Evropy se všemžen během starověku a středověku příliš nedovážel, neboť vývozní trasy blokovala Indie a Persie na straně jižní a Tataři na straně severní. Celní poplatky byly neúnosně vysoké a cesty ne zrovna bezpečné. Tuto skutečnost se pokusil řešit jak Alexandr Veliký, tak i jeho teplejší nástupce Gaius Julius Caesar. Caesarovi se nakonec skutečně podařilo několik převzácných kapek získat, ovšem na zpáteční cestě se stavil v Egyptě a královna Kleopatra mu je zabavila, aby se měla čím chlubit při triumfálním příjezdu do Říma roku 46 př. n. l.

Typický úsek Hedvábné stezky v povodí Syrdarji na konci starověku

Prvním vážným pokusem o dovoz všemženu do Západní Asie byla až cesta moravského vojevůdce, vzdělance a cestovatele Agera Nigera do Číny. V roce 888 n. l. se dohodl přímo s císařem na udělení výhradní licence pro dovoz všemženu pro všechna území západně od Bagdádu (a východně od Palmonoku). Pro reklamní účely nakoupil Ager na dluh zhruba litr (!) všemženu. Cestou se ovšem on i se svou družinou všemženem zpili tak, že zapomněli, že jsou slušní Moravané. Vzhledem k účinkům všemženu na opačné pohlaví Ager nakonec během 761 roku svého poblouznění zplodil celkem 62 573 634 potomků s ženami různého věku, rasy, vyznání, pohlaví a sexuální orientace. Členové jeho družiny si počínali podobně, i když výkonů svého velitele zdaleka nedosahovali. Na jednu stranu tak zajistil vysoké povědomí o síle Moravy a připravil si i zdravou populaci, jejíž část nyní obývá nepříliš vzdálený stát Absurdistán a po konečném řešení pražské otázky má osídlit území kolem České přehrady. Na stranu druhou ovšem sešel z Hedvábné stezky, čímž znemožnil obchod s všemženem na téměř tisíc let a co víc, svou nepřítomností v rozhodujících bitvách umožnil uvrhnutí jeho rodné Moravy do strašného područí Česka.

V moderních dějinách jsou poté důležitým hráčem na poli obchodu s všemženem Spokojené Státy Severoamerické (SSS), které se po celou svou novodobou historii (jen co se definitivně vypořádaly s tou starou), snaží získat co největší zásoby všemženu, přestože jejich strategie a způsob života jim neumožňují tuto látku využít v plném rozsahu jeho vlastností. Přesto se v současné době snaží používat různé náhražky (např. silikon, Budvar), než dobudou dostatečného množství všemženu. Prozatím se zaměřují na země, které mají dostatečné zásoby této látky. Posledními obětmi se staly státy Japonsko, Německo (tam byly objeveny kapky ještě po Kleopatře), Korea, Vietnam, Afghánistán, Irák a nejnověji Persie, která stále ještě vlastní část zásob, které ukradl a následně ztratil Zarazšutra. Ovšem také hrozba konfliktu s Čínou, která de facto ovládá obchod s všemženem, se zdá být čím dál reálnější.

Filosofie[edit | edit source]

Již od starověku byl všemžen vyhledávaným a diskutovaným tématem všech význačných filosofů všech dějinných epoch. Filosofové se přeli nejen o to, kolik kapek nejvíce může do sebe vylít Satan, aniž by se stal bohem a naopak, jestli 1 mg zrychlí Chuckovy reakce o jedno, nebo dvě miliardy procent, či se po polití Turingova stroje tento zastaví, či nikoli. Ale i o samotnou podstatu všemženu. Bohužel na nic kloudného nepřišli a tudíž to hafo proudů zde nemá ani smysl blíže zmiňovat. Ledaže by snad někdo...

Zdravotnictví
Ukopnutý palec Anatomie

BradaviceČakraDívadloErekceG-BodJazykKadidloKouleKoulenoKrevní plazmaMyšlenNosPatologiePenisPlešPlícePrsPrstySrdceStydké pyskyUherVaginaVlasyZuby

Prašule Léky na choroby

BukakeMočPlaceboVšemženPoloniumWobenzym

Arteterapie Léčebné metody

Domácí léčeníJak získat správnou liniiKardiostimulátorLobotomieMasážNarkózaNeurologické vyšetřeníOperacePorodRH faktorTotální endoprotézaUrinoterapieVodková pumpaZdravíZimním spánkem proti obezitě

Zdravotníčka Zdravotníci

LékařRadim UzelLeoš HegerMirek Oplzlák

Zákaz vstupu, hadi! Zdravotní zařízení

Ministerstvo zdravotnictvíNemocnice na kraji městaPatologieParacelsus (lékárna a poliklinika)Pobyt v nemocniciStomatologická ambulanceVšeobecná zdravotní pojišťovna