Českocentrismus

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

"Českocentrismus je politický stav, kdy Česko, dříve název Česká republika, je středem světa," toto je základní teze Českocentristů. Uvnitř Českocentristů je tvrdé jádro, které tvrdí: "Česko je středem celého vesmíru." Uvnitř tohoto jádra Českocentristů je ještě další jádro, mnohem tvrdší a větší než to první, tzv. Pragocentristů, odtud název pragocentrimus, které jde ve svých tezích ještě dále, Pragocentristé tvrdí: "Středem všeho, vesmírem počínaje a správným pohledem na Moraváky, je Praha." Zastánci všech těchto českocentristických tezí jsou nazýváni svými odpůrci většinou debilními Pražáky (v hantecu Cajzli či Prahajzli), bez rozdílu jejich krajové a místní příslušnosti v Čechách.

Chcete-li se pobavit a ne se jen dozvídat nové užitečné věci, podívejte se na heslo Českocentrismus na české Wikipedii.
Nehopsající Wikipedie.png

Další teze Českocentristů, namátkou: "Českocentrismus ve skutečnosti vůbec neexistuje a je pouze výmyslem obyvatel osady Brno, zjevně spolčených se Slezany. Tito se snaží všemožně hanobit a očerňovat náš českocentrismus a Českocentristy, závidějíce nám lepší kulturu, vyšší produktivitu práce a to, že si můžeme dovolit chovat kokakolie a chodit s nimi po Praze."

Česko a Českocentrismus kontra civilizovaný svět a Morava[edit]

Civilizovaný svět a Morava[edit]

"Ve světě Česko nikdo nezná. Je každýmu volný ..... si tam domorodci myslijó, že se kolem nich včil všecko točí," uvádějí některé děcka z Brna a ze Slezska. Naopak obyvatelé civilizovaných a vyspělých měst, jako např. metropolí Moskva a Kuala Lumpur, dobře znají křik svých venkovanů, že se v metropoli žije lépe a chápou invazi venkovanů do své metropole. Z tohoto srovnání se světem každý lépe pochopí neutuchající invazi Moravanů a Slezanů do Prahy.

Výjimka z civilizovaného světa a Moravy[edit]

Touto v intelektuálním světě všeobecně známou výjimkou je Ross Hedvíček, který při jakékoli sebemenší zmínce přímo či nepřímo se týkající Česka dostane prudké záchvaty tonických křečí, které neustanou dokud mu vzápětí co nejrychleji není ke spánkům přiložen odštěpek z magického černého kamene, zpravidla uchovávaný ve sklepeních Lidového domu (viz též heslo upalování na špičatých kůlech). Tím je vysvětleno proč Ross Hedvíček nikdy nesnímá pokrývku hlavy, ukrývá pod ní totiž odštěpek kouzelného antracitu. Přistihl-li by někdo Rosťu Hedvíčka nahého ve sprše, navíc bez magického černého kamene, o to by to bylo horší, protože jak již řečeno Ross Hedvíček neodkládá čepici za žádných okolností, a pronesl před ním třikrát slovo Česko, zemře Rosťa ve strašných mukách během následujících 5 mikrosekund.

Na mapě jsou jasně vidět důležitá místa, ovšem Praha? Ta je někde v prdeli

Česko v Google maps a Českocentrismus a historie[edit]

  • Na centrální mapě centrálního satelitu Google je úplně jasně vidět Brno a jiná hlavní města Moravstánu, ale žádná Praha tam nefiguruje, což nezpochybnitelně dokazuje, že neexistuje-li Praha, nemůže existovat ani pragocentrizmus a tato teorie se tím vyvrací. V místě, kde by podle tvrzení českocentrismu a Českocentristů měla být Praha je vidět zcela jiná díra. Při větším přiblížení jsou naopak úplně jasně vidět důležitá evropská a světová centrální města jako Uherský Brod, České Budějovice a další.

Historie se neustále potýká s bludy, jako že se Slunce točí kolem Země a další, ale zatím byly úspěšně vyvraceny a všechny definitivně vyvráceny. Není daleko doba a s definitivní platností budou vyvráceni i Českocentristé a jejich českocentrismus půjde přesně do toho místa na mapě Googlu, kde by podle nich měla figurovat Praha.

Podívejte se pro jistotu také na[edit]