Bendostroj

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

„Má práce je výjimečná a titul neužívám.“

- JUDr. Marek Benda
Generátory a chladicí věže byly připojeny k tělu Václava Bendy podzemním tunelem a z pietních důvodů umístěny až za hřbitovní zeď.

Objev zcela nového energetického zdroje jistě potěší, zejména v době neustálého zvyšování poptávky po energii a zároveň rostoucích nákladů na její získávání.

Tímto novým zdrojem je Bendostroj.

Energetická sekce Necyklopedie odhaduje, že po jeho plném zprovoznění budeme moci nejen hravě vypnout všechny bloky Jetelínu a v Horním Jiřetíně postavit školku, ale dokonce exportovat ještě více energie. Tím bude zajištěn přísun spravedlivých manažerských odměn na dlouhé roky. Je zcela irelevantní, že s Bendostrojem zpráva Pačesovy komise zatím nepočítá.

Bendostroj je tvořen dvěma elementy. Jedním je Václav Benda (subjekt Bendostroje) a druhým jeho syn Marek (objekt Bendostroje). Druhý jmenovaný působí na prvního. Jak na sebe mohou působit, je-li ten první již deset let mrtvý? Jde o dávno popsaný jev, kdy jednání/chování/konání živého objektu způsobuje různě intenzivní rotační pohyb mrtvého subjektu kolem podélné osy. V případě Bendostroje intenzita tohoto pohybu dosahuje až nebezpečných hodnot. Rigorózní práce Marka Bendy si pro svou nesmírnou objevnost sice jistě zaslouží být vytištěna tak, aby byla čitelná z oběžné dráhy (bez brýlí), ale přesto je třeba zmínit, že během její obhajoby docházelo v okolí rodinné Bendovic hrobky k nevysvětlitelným tektonickým jevům.

Využití této energie se obětavě ujal ČEZ a je velmi jednoduché. Nechal napojit Václava Bendu na alternátor a štědře sponzoruje pokračování politické činnosti jeho syna.

JUDr. Marek Benda o své rigorózní práci[edit | edit source]

"Rigorózní práce mě osobně umožnila dostat ze sebe všechno a využít znalostí, jež jsem načerpal během svých studíí. Dostal jsem velmi obtížné téma „Restituční proces v 90-tých letech“, na němž si přede mnou již dva studenti vylámali zuby a neuspěli. Pracoval jsem na ni rok, z toho 9 měsíců bylo rešeršování, studium a tvorba programu, jež by dané téma zpracoval. Nedovedu si proto představit že by mou práci někdo zpracoval tak jak já a dal si na ní rok a chtěl za to cirka 2 000,- Kč. Diplomová práce by měla studenta dostat na meze jeho možností, dát mu zkušenost s opakovaným neúspěchem při tvorbě a definici nové teorie a prohloubení znalostí v oboru tak, že ho chápe a jak je schopno ho diskutovat a obhájit jen málo lidí v republice. V mém případě přednášející, konzultant diplomky a já...

Schopnost samostatně pracovat, rychle si osvojovat nové znalosti a vytvářet nové teorie mi umožnila se rychle se uplatnit v zaměstnání. Psaní rigorózních prací jest dobrým tréninkem pro rozvoj intelektu a duševních schopností. Diplomka zkrátka upevnila moji osobnost a dost zvýšila sebedůvěru a podle mého tak byla důstojným završením celého vysokoškolského studia."

Google uncyc.jpg Bendostroj na googleTohle je nejlepší článek na téma „Bendostroj“ na celým internetu.
Elektrárny
Fotovoltaicka elektrarna-orez.jpg
Fotovoltaická
Wwer-1000-scheme.png
Jaderná
Lisak chechtavy.JPG
Liščí
Pocitani.jpg
Ňaderná
Povetrna elektrarna.jpg
Povětrná
A sunflower.jpg
Sluneční
Zdimacka.jpg
Vodní
Komin.jpg
Chrchelná
HrbitovTemelin-orez.jpg
Bendostroj