Alternátor

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Alternátor (taktéž trojfázový alternátor) je točivý elektrický stroj, který přetváří kinetickou energii (pohybovou) na energii elektrickou.

Velikost kočky je třeba volit úměrně velikosti alternátoru

Princip alternátoru[edit | edit source]

Alternátor je složen ze tří cívek umístěných od sebe v takové poloze, že navzájem svírají úhel 120° (stupňů), což je ve skutečnosti 7200´ (minut), ale nás spíše bude zajímat číslo 432 000´´ (sekund). Povšimněte si, že číslo 432 000 není prvočíslo. Ještě zajímavější je však fakt, že číslo 432 001 již prvočíslo je.

Uprostřed (mezi cívkami) se otáčí předmět, který mění magnetické pole v okolí cívek. Díky změně magnetického pole se v cívce indukuje napětí a tím vzniká elektrický proud.

Daný otáčející se předmět může být například magnet. Mnohem častěji se však používá kočka (nejlépe černá). Kožich otáčející se kočky totiž vytváří magnetickou indukci, která se díky nestejnorodému tvaru těla kočky neustále mění. Změna magnetické magnetického pole je v tomto případě přímo úměrná rychlosti otáčení kočky.

Jak roztočíme kočku?[edit | edit source]

Kočka se dá roztočit hned několika způsoby. Můžeme například využít potenciální energie vody ve vodních přehradách a roztočit ji tlakem tekoucí vody. Tato verze se však setkala s prudkým nesouhlasem veřejnosti, neboť se jedná o velice neekologické nakládání s čistou vodou. Navíc hrozí nebezpečí exploze díky unikajícím volným neutronům, proto se s touto metodou dnes téměř nesetkáme.

Mnohem častěji se k roztočení kočky využívá pára, která se vytváří v jaderných elektrárnách. Jaderné elektrárny se dnes těší veliké oblibě, neboť jsou velmi ekologické. Pracovníci jaderných elektráren jsou vystaveni blahodárným účinkům volných částic, které zpevňují jejich pleť a vyhlazují vrásky. Proto dnes většinu reklam na kosmetiku hrají bývalí (nebo i stávající) zaměstnanci jaderných elektráren. Vědci se shodují, že působení volných částic dokáže prodlužovat život. V pohraničí České republiky s Rakouskem, poblíž jaderné elektrárny Temelín, žijí lidé, jejichž průměrná délka života přesahuje 136 let (49 674 dní). Miloš Zeman (prezident Tramtárie) však s tímto argumentem nesouhlasí a stojí si za názorem, že štamprle dobré slivovice na snídani je tím pravým důvodem dlouhověkosti. Miloš Zeman proto snídá i na oběd a na večeři.

Speciální teorie[edit | edit source]

Kočku bychom podle hypotéz mohli roztočit i za pomocí tzv. „Mikešova máselného paradoxu“. Tato hypotéza využívá základní poznatky o trajektorii padajícího namazaného chleba (plátek chleba vždy dopadne namazanou stranou na podlahu) a faktu, že kočka vždy dopadne na všechny čtyři nohy. Jakmile spojíme kočku s chlebem (chleba musí být nenamazanou stranou připevněn k hřbetu kočky), vzniká nám soustava, která by se podle některých hypotéz mohla neustále otáčet ve vzdálenosti nekonečně malé od země. Pokořil by se pak druhý termodynamický zákon i celkově zákony fyziky.