Magnetismus

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Magnetický náramek, spolehlivě maže platební karty s proužkem, jinak je nanic

Magnetické síly jsou lidem známy již dlouhou dobu. Některé z jejich forem jsou občas nesprávně hodnoceny a jejich působení jsou proto poněkud nepřesně zahrnovány třeba do Zákonů schválnosti, nebo Murphyho zákonů apod. V minulosti se při poznávání magnetismu lidstvo dopustilo rovněž mnoha omylů, některé z nich se bohužel zachovaly, jako např. poněkud magicky působící pojem siločáry. Dnes je již dobře prozkoumáno, že magnetismus není žádná magická tajná síla, nýbrž je to od přírody čirá schválnost.

Vnější projevy magnetismu[edit]

  • vzájemné přitahování se těles - obvykle těch, která by se přitahovat ani náhodou neměla
  • vzájemné odpuzování těles - obvykle těch, která by se odpuzovat měla.

Magnetismus dvou proti sobě kráčejících opilců[edit]

Srážka těchto těles je tím pravděpodobnější, čím širší je komunikace, po které tyto osoby proti sobě kráčejí a čím vyšší obsah alkoholu dotyčným v krvi koluje. Pokud je šíře komunikace větší než přibližně obousměrná komunikace a/anebo součet promile obou jedinců vyšší než 6, je srážka důsledkem tohoto typu magnetismu prakticky nevyhnutelná.

Magnetismus kanálové mřížky[edit]

Velmi známá síla, jejímž jasným cílem je zbavit vás buď klíčů, nebo poslední mince, kterou zrovna nutně potřebujete. Přestože v širokém okolí jiný kanál není, magnetismus blízkého kanálu vás donutí upustit na kanálovou mřížku něco, co zaručeně skrz ni propadne.

Magnetické pole je exponenciálně vzrůstající s nedostatkem času, který poli vystavená osoba má. Existuje zatím neověřená teorie, že pokud kanál postrádá víko a je osamocený v okruhu alespoň 200m2, je zcela mimo chodník, kolemjdoucí je silou velmi přitahován, magnetismus ozářenou osobu nakonec přiměje změnit směr. Tímto magnetismem ovlivněný nešťastník je dle této teorie jasným kandidátem na pád do nevábných hlubin.

Magnetismus odpadkového koše[edit]

Často pozorovaný jev při jakékoliv soustředěné činnosti. Pokud něco vyrábíte a chcete nepoužitelné části odhazovat do koše, který si pro tento účel k pracovišti přiblížíte, odhazovaný materiál jen málokdy do koše skutečně dopadne. Naopak, pokud vám vyklouzne náčiní, nebo cenný materiál, rozhodně spadne přímo do koše, kde se ještě buď kontaminuje, nebo přímo rozbije.

Je mnoho dalších forem magnetismu - např. magnetismus dopravní policie, kdy řidič, který si doma zrovna zapomene doklady, popř. nemá u sebe zelenou kartu, či jiné, pro bezpečné řízení nesmírně DŮLEŽITÉ věci, proti své vůli vyzařuje silnou magnetickou vlnu, která do té doby laxní strážníky excituje a přiměje je vyzařujícího řidiče zastavit a zkontrolovat.

Obecná klasifikace magnetismu[edit]

  • směrový, polární - přitahuje/odpuzuje pouze vybranou skupinu, obvykle pár elementů.
  • neutrální/nepolární - tato forma postihuje v ozářené zóně vše bez výjimek.

Vznik a šíření magnetismu[edit]

Předpoklad vědy, tj. vznik magnetismu při průchodu elektrického proudu, se nepotvrdil. Přesto je možný, neboť je možné, že některé formy elektrického proudu zatím neznáme. Síla zprostředkující magnetismus se přenáší subelementární částicí zvanou magnetofon. Svého času se jí poněkud povrchně zabýval jinak poměrně pečlivý Niels Bohr. O jeho pečlivosti přitom vypovídá i to, že při úporném a složitém diskutování s ním se jednou Heisenberg rozplakal. Já bych tomu věřil.. Bohr to nazval Heisenbergova reakce neurčitosti. Hloupí novináři to zkomolili na Heisenbergovy relace neurčitosti a na tomto nesmyslu trvají dodnes. To vzniklo proto, že jeden z nich kdysi vysílal v rozhlase jakési relace (než jej pro opakovanou opilost bůhví proč vyhodili). Přeřekl se, ostatní lovci senzací se toho chytili a neštěstí bylo na světě. Dnes se tak pravdy už nedomůžete ani u soudu. Ještě, že máme Necyklopedii, važte si jí.

Ochrana[edit]

Infoiko.png Související informace obsahuje
Regál Osvěta©

komplexní účinná ochrana proti většině forem magnetismu zatím neexistuje. Alespoň dílčí pozitivní působení vykazuje náramek, snižuje magnetický účinek platebních karet (viz obrázek nahoře).

  • Profylaxe: částečně lze vliv magnetismu ovlivnit preventivním podáním Ibalginu, množstvím náhradních klíčů apod., nicméně na skutečně systémový preventivní prostředek se teprve čeká.
  • Terapie: klid na lůžku spojený s podáváním uklidňujících přípravků. Ani při terapii však nesmíme opomínat rizika z možného doznívání magnetických vln (nečekané zhltnutí jiného léku apod.).

Zvláštnosti[edit]

Někdy se magnetismus projeví nečekaně příznivě, tomu se říká magnetizační paradox. Zjednodušeně: přestože to nebylo účelem magnetismu, došlo k přitahování dvou objektů, kterým vzájemná blízkost/součinnost vyhovuje. Je ale z pravděpodobnostního pohledu jasné, že tento jev je velmi vzácný. Navíc takováto uskupení bývají nestabilní, podléhají poločasu rozpadu obvykle v společensky nevýznamně krátkém intervalu.