Sovětské a ruské ženy

From Necyklopedie
(Redirected from Ženy)
Jump to navigation Jump to search

„Zmlátit ženu, je jako dobře pohnojit pole.“

- staré ruské přísloví

V carském Rusku, za dob samoděržaví, neměly ženy žádná práva. Měly pouze povinnost makat, rodit děti a držet hubu. To vše změnila VŘSR, kdy po vítězství dělnické třídy byly ženy zrovnoprávněny. Od vydání tohoto dekretu soudruhem Leninem mají ženy právo povinně makat, rodit děti a držet hubu.

Sovětský idol ženy

Sovětská žena v pracovním procesu[edit]

Odjakživa byla v Rusku žena považována za nejlevnější pracovní sílu. Jen díky VŘSR se osud ruských žen nezměnil, přibylo jim pouze povinností. Díky zrovnoprávnění začaly vykonávat i práce dříve jim nedostupné. Celý problém vznikl akutním nedostatkem mužů. Příčiny tohoto stavu: války, gulagy, vodka. Jelikož žena je tvor nesamostatný, je třeba ji při plnění pracovních povinností neustále bdělým okem kontrolovat. Kdo vhodnější než muž se k této práci hodí?

Příklad: Na železniční trati podbíjejí ženy krumpáči pražce, zatímco muž, opatřen slušivou vestou, placatou čepicí, praporkem a vodkou, bedlivě sleduje postup prací a tvrdě trestá nekvalitu. Dlužno podotknout, že při tom polehává v chládku, protože jeho práce je zodpovědná a namáhavá.

V kolchozech je situace jiná, tam je zásadně brigadýrem muž. Ženy musí nahradit poškozenou techniku, kterou poničili muži vysokými údernickými výkony. Nebylo nejtěžší práce, kterou by nevykonávaly ženy. V socialismu se zcela správně povalování netrpí. Kdo nepracuje, ať nejí!

Sovětská žena v politice

Sovětská žena a politika[edit]

V SSSR bylo již záhy po jeho vzniku zřejmo, že nedostatek mužů se začíná projevovat i v politice. ÚV KSSS se proto usnesl zapojit do politiky i ženy. Ovšem ne jen tak ledajaké, musely splňovat při výběru velmi přísná kriteria. Úplnou samozřejmostí bylo členství v rodné straně a úplná oddanost leninským ideím. O nějaké inteligenci řeč nebyla, co tam po nějakých buržoazních přežitcích. Podobny musely být svým soudruhům (typ babochlap), např. soudružka Naděžda Krupská. Vysokých funkcí však kvůli rovnoprávnosti nikdy nedosáhly, plnily však znamenitě funkci propagace socialismu a roztleskávaček na stranických sjezdech.

Opilá polská žena krade traktor.

Sovětská žena a alkohol[edit]

Bdělí soudruzi z NKVD se doslechli, že snad nějaké protisocialistické a kontrarevoluční živly kritizují rovnoprávnost, že není úplná, ale pouze formální. Začaly tedy ženy mít stejně volný přístup k vodce jako muži, široce pojatá osvětová kampaň seznámila ženy jak s ní zacházet. Námitky některých zpátečnických mužů proti této kampani byly potlačeny tvrdě již v zárodku bdělými bezpečnostními orgány. Kritici na svoji kritiku do smrti nezapomněli (neměli na to čas).

Je škoda, že v dnešním Rusku se vše vrátilo do starých kolejí a uhasla pochodeň revoluce, která osvětlovala a ukazovala cestu celému světu. Pokrok se tak bezesporu téměř zastavil a ženy v dnešním Rusku se vrátily, ke své škodě, ke starému způsobu života. Ochudily se o mnoho!

Rodina sticker.jpg
AlimentBůhDítěMafieManželstvíMužSouložSvatbaTchýněŽenaOtecMatkaBabičkaPra...babička
Merge-arrows.png Tento článek se tematicky překrývá s článkem Silnice II.

To je dobře, můžeš založit další čtyři podobné a vzájemně je propojit.