Rodina

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Rodina je univerzální pojem pro tlupu lidí, které pojí příbuzenské, majetkové, či jiné pouto.

Seznam členů[edit | edit source]

Nejprve je třeba seznam jednotlivých rolí, které aktéři hrají:

Nejužší rodina[edit | edit source]

 • Otec - živitel smečky, zpravidla jediný zdroj financí. V domácnosti plní důležitou úlohu čističe prachu z ovladače televizoru (viz Muž)
 • Matka - ochránkyně tepla rodinného krbu, pradlena, kojná, pracovnice žehlírny, obsluha náročných technických vymožeností, jakými jest např. pračka, myčka, žehlička a box na svačinu
 • Děti - souhrný název pro množinu Synů a Dcer, kde množství Synů může nabývat jakékoli nenulové hodnoty a počet Dcer jakbysmet
 • Syn - plod chvilkové pomatenosti biologického otce a matky, mužského pohlaví
 • Dcera - totéž v růžovém, holka

Širší rodina[edit | edit source]

 • Tchán - fotr matky, či velký vzor otce
 • Tchýně - zplozenec pekla, který vyvrhnul matku, či maminka otce
 • Dědeček - viz tchán, z pohledu dětí milý podřimující dědula, kterého mohou terorizovat
 • Babička - viz tchýně, z pohledu dětí paní, která jim cpe sladkosti a hračky, v pozdějším věku jeden ze sponzorů kulturního života
 • Strýc - z pohledu dětí - bratr matky nebo otce
 • Teta - z pohledu dětí - sestra matky nebo otce
 • Tetička - z pohledu dětí - jé Pepíčku/Aničko, ty jsi zase vyrostl/a; tebe jsem vozila v kočárku, to jsi byl roztomilý/á
 • Švagr - bratr otce, na kterého je spolehnutí, nebo ten vypatlanej trouba, co ví všechno nejlíp
 • Švagrová - drahá sestra otce, či ta semetrika co frčí na Herbalajfu od matky
 • Vnuk - dítě dítěte babičky nebo dědečka, když je to kluk
 • Vnučka - dítě dítěte babičky nebo dědečka, když je to holka
 • Bratranec - kluk, kterého živí švagrová a švagr
 • Sestřenice - dcera švagrové a švagra

Přidružení členové[edit | edit source]

 • Soused - biologický otec
 • Helmut - opravář komínů, který dochází na pravidelnou kontrolu odvodu spalin z kamen i do vašeho bytu v paneláku
 • Listonoš - ten hodný pán, co otci nosí obálky s modrým pruhem a složenky a zvoní dvakrát, jestli nejste doma

Sestavení rodiny[edit | edit source]

Nyní, když již známe jednotlivé role, vysvětlíme si hezky po lopatě, jaké jsou mezi nimi vazby.

Došlo-li mezi Otcem a Matkou k úřednímu zpečetění výkonu trestu, je toto nazýváno manželství, terorizujíci strana se zove manželka, trpící strana je manžel. Akt vynesení ortelu je podrobně zpracován pod heslem svatba. Stane-li se, že ti dva mají stejné pohlaví, nejedná se o Manželství, ale o registrované partnerství. Mamka s mamkou, nebo taťka s taťkou posléze losují, kdo bude suplovat roli otce a bude mít privilegium se stát tzv. Registrační pokladnou, o jejíž povinné zavedení usiluje dlouhodobě Cirkus Bohoušek. Osoby vystupující v této variantě požívají politicky a genderově korektního označení druh/družka. viz známé rčení "Chceš do družky?".

Varianta s registrací je nicméně omezena bohužel pouze na Gaye a Lizpičky.

Stane-li se, že tito lidé přijdou za pomocí drobné krádeže, legálního nákupu na černém trhu, únosem, nebo v nouzovém případě za pomocí upoceného aktu k dítěti, či nedejbože dětem - stávají se rodiči. Jak již bylo předesláno, matka provozuje opečovávání ratolestí a otec ten lunapark živí. Přijde-li na svět dědic, je nazýván synem, když to bylo odfláklé a narodí se děvče, jedná se o tatínkovu princeznu, obecně dceru.

Již v průběhu nastolení manželství (či registrace) se z rodičů matky a otce (matky a matky, taťky a taťky) stávají tchán a tchýně. V průběhu březosti matky si tchýně ke své tradiční roli přibírá ještě roli babičky, která pozvolna graduje, aby vyvrcholila v průběhu období vrhu a následného vychovávání potomků. Tchán přibírá roli dědeček zpravidla v okamžiku, kdy na něj babička hystericky křičí, nebo když jej dítě poprvé osloví. Babička posléze mluví o vrhnutých jedincích jako o vnoučatech, jmenovitě má na mysli osobu vnuka a ach ta moje krásná vnučka. Dědovi je to jedno.

Ekonomická stránka[edit | edit source]

Mamka s taťkou (taťka s taťkou, mamka s mamkou) spolu posléze tvoří ekonomickou jednotku Zbídačená domácnost, o níž často hovoří vláda.

Tradiční rodina[edit | edit source]

V Česku existují pouze 4 tradiční rodiny: jednu má Roman Joch a tři má Václav Klaus mladší.

Zvláštní druhy rodin[edit | edit source]

Tlupa jedinců bez ohledu na velikost pohlaví, které pojí převážně ekonomické zájmy a láska ke zbraním je též nazývána rodinou. Najdete ji pod heslem Mafie.


Rodina sticker.jpg
AlimentBůhDítěMafieManželstvíMužSouložSvatbaTchýněŽenaOtecMatkaRodičBabičkaPra...babička