Dělba práce

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Dělba práce v roce 2006
Příklad dokonalé dělby práce


Dělba práce označuje specializaci ekonomických subjektů v různých činnostech, ve kterých získávají vyšší výkonnost.

Klasickou dělbou práce jsou výběrová řízení na veřejné stavby. Velké úspěšné společnosti, které jsou velice schopné vyhrávat výběrová řízení, předávají po odečtení vlastní provize zakázku společnosti, která je úspěšná (po odečtení provize) ve výběru společnosti, která něco o stavění ví a je tedy nejlepší na výběr společnosti, která se specializuje na strategické rozhodování. Po odečtení těchto dvou provizí je vybrána firma, která rozhodne, zda-li je společensky přínosné stavět nebo nestavět. A toto rozhodnutí učiní za hubenou provizi. Na základě tohoto rozhodnutí se buď

  1. práce ujme firma specializovaná na zmizení a s ní bezestopy zmizí zbytek peněz i naděje na zrealizování a nebo se
  2. zakázka předá stavebníkovi, který z důvodů minimalizace ztrát v těžkém období nabídne cenu, která jde mírně pod náklady. Je tedy v systému zjevně nejslabším článkem a pouhá nutnost existence takových pochybných, Ukrajince zaměstnávajících firem, které doopravdy něco staví, je nespravedlivým trestáním úspěšných a schopných.

Trochu podobné viz Magický řetěz.

Základní nedělitelné kvantum práce momentálně nemá normovaný název a popravdě ani potvrzenou existenci. Na vědce je vyvíjen nesmírný tlak v řádech gigaPascalů, aby na tomto poli nepaběrkovali, neboť objev kvanta práce by fakticky ukončil spojitou dělbu práce, jak ji dnes známe.

Tuto formulaci jsme našli při cestě časem 500 let zpět. snažíme se zde vypracovat studii pro Marsovský historický ústav. V počátcích lidské rasy byla dělba práce jedním z hnacích motorů přechodu na vyšší společenské systémy. Když jsme odlétali do této doby, v roce 2507, všechnu práci obstarávali roboti. Je zajímavé studovat dobové materiály 500 let staré.

Časoprostorové návratové okno se však otevře za několik minut, takže není čas na podrobnější studii. Zanecháváme zde několik kusých informací z vaší budoucnosti. Je to proti všem předpisům a riskujeme zhroucení časoprostorového kontinua. Jsme tím však povinováni našim předkům.

Josef Gott, Kryšpín Trnka, Vladimír Iljič Paroubek.

S tématem souvisí[edit | edit source]