Pascalův trojúhelník

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Split-arrows.png Tento článek nemá nic společného s článkem Trojúhelník.

To je dobře, můžeš založit nejmíň další čtyři nepodobné a vzájemně je rozdělit.

Pascaltrojuhelnik.jpg

Pascalův trojúhelník je tajuplný mystický obrazec, jedno z mála dávných egyptských mysterií, které jsou známé dnešnímu světu. Objevil jej britský ezoterik a velký mág Blaise Pascal, ve své mystické lóži zvaný Pascalus.

Objevení[edit | edit source]

Chcete-li se pobavit a ne se jen dozvídat nové užitečné věci, podívejte se na heslo Pascalův trojúhelník na české Wikipedii.
Nehopsající Wikipedie.png

O tom, kterak Pascalus svůj magický obrazec objevil, panují mnohé dohady a neshody. On sám tvrdil, že mu tajemství sdělil samotný egyptský bůh moudrosti Thovt, který se mu zjevil během iniciační cesty po egyptských památkách a harémech. Mnozí jsou za to, že jej vyčetl z hieroglyfů, které se naučil sám číst jen na základě ilustračního obrázku v učebnici dějepisu, a početná většina se domnívá, že si celou věc vycucal z prstu při marné a zcestné snaze vyvolat duchy, kteří by jej zbavili žaludečních problémů.

Samotný trojúhelník ovšem hovoří ve prospěch prvně zmíněných teorií. Tedy ne že by trojúhelník sám nějak mluvil, i když by tím svou vyjímečnost stvrzoval přímo dokonale, to ne, rozumějte tomu tak, že v sobě nese velké poselství. Není to totiž trojúhelník jen tak ledajaký.

Ozřejmění[edit | edit source]

Geometrický význam Pascalova trojúhelníku zobrazený jako součet hranolů. Dokonalé.

Pascalův trojúhelník je vlastně nekonečnou číselnou řadou, efektivně sepsanou do trojúhelníčku tak rafinovaně, že každé číslo je součtem dvou čísel, která jsou nad ním. Nahoře je jednička, pod ní dvě jedničky, pak jednička, dvojka a jednička a po nich jednička, dvě trojky a zase jednička. Tak pořád dál a dál, až do nekonečna. To je, co?

Odkaz[edit | edit source]

Tato matematická symbolika ale nese i velký ezoterní význam. V trojúhelníku jsou údajně skryta veškerá matematická a geometrická pravidla, od sčítání do dvaceti po binomickou větu o rozkladech mocninných polynomů. Tím to ale teprve začíná. Z čísel bychom mohli vyvodit Gaussovu křivku pravděpodobnosti, molekulové uspořádání organických uhlovodíků, systém latinského jazyka, vliv alkoholu na člověka a poměrné velikosti poprsí v lidské společnosti.

Vědci z Pičurinovi univerzity tuto záhadnou řadu rozklíčovali a mimo jiné objevili tajemství po staletí ztraceného receptu na prasopsí guláš a první slova Ježíše Krista po jeho druhém zmrtvýchvstání, ty však museli kvůli GDPR uchovat v tajnosti.

Jenže to jsou jen samé běžné fyzické věci, můžete namítnout. Ale nezoufejte. Stačí se uvolnit, zapálit očistnou svíčku, proběhnout se za úplňku nahý po kopcích a každý snadno shledá, jak mocný dar lidstvu Pascal přinesl. Všechna ta čísla, součty, řady rozšiřující se až do nekonečna, všechno to dává smysl!!!.

Omyly[edit | edit source]

Běh času přinesl mnoho pokusů o překonání Pascalova trojúhelníku a ještě více jeho mylných interpretací. Různí rádobyučenci a pouťoví kouzelníci se pokoušeli o sesmolení magických čtverců, kruhů, obdélníčků a kosodélníčků, leč po čase museli všichni uznat, že (citujeme „matematika“ Juana Bogadeše) Pascal je jen jeden.