Malý dějepisný slovníček pro budoucí studenty uměleckých škol

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Věstonická Venuše.jpg
Mamut lanudo.jpg
Neanderthal.jpg
Human 2.jpg

Vývoj člověka aneb jak to začalo[edit]

3-1 mil. p.n.l – Homo habilis – člověk schopný; tento název dostal díky své houževnatosti vstát brzo ráno po velké pařbě v Nádoru, která se konala u příležitosti oslav vynálezu ohně a grilovacího koření na mamuty, a jít zamést louku, kde se akce konala.

1mil.–300tis. p.n.l – Homo erektus – člověk ztopořený; vylepšená verze Homo habilis, která dokázala stát vzpřímeně, zametat a nadávat na to, že tu je takovej čurbes. Ve volném čase, tedy po velkém úklidu se někteří jedinci věnovali umění. Nejčastěji byly dělány sošky žen, ovšem pouze v kapesních rozměrech. Na všech soškách žen byl zdůrazněn tkz. štěrbinový motiv. Jak vidíte u Věstonické Venuše, všechny sošky se nápadně podobaly Halině Pawlowské. Sošky můžu nebyly nalezeny... Z této doby pochází také sklaní malby, jež náhodou objevila dcera archeologa, která i přes tatínkovo poučování, že tam se chodit nesmí zahučela do jeskyně. Vzhledem k faktu, že dcera pád z 30ti metrů nepřežila začalo se malbám říkat Makaronské s polevou.

300 – 40tis. p.n.l – Homo sapiens neandrtalis – člověk neandertálský; Jeho oblíbenou stravou bylo maso z prasopsa. Jenže na Velkou Moravu se odněkud zavlek JáTy, který zase rád žral člověka neandertálského díky jeho šťavnatému masu bohatého na bílkoviny a proteiny, člověk neandertálský se těžko dokázal bránit 3 metrové obludě, jenž byla podobna šedivějícímu King Kongovi. Aby člověk neandertálský přežil, musel vyhynout.

40-9tis. př.n.l – Homo sapiens sapiens – člověk moudrý; Chybně překládán jako člověk moderní, tento typ člověka nedokázal plnit složitější úkony jakožto surfování, indexování a prozkoumávání obsahu lednice. Leč již dokázal plnit jednoduší úkoly jakožto organizované přesouvání se z místa na místo, za hlasitého hudebního doprovodu (druhá světová válka).

11.11.2001 – současnost – Homo sapiens internetus - člověk moderní; vzhledem k faktu, že člověk moudrý dostal několikrát od života přes držku, bylo potřeba určitého vývoje. Tento vývoj byl zahájen šokovou terapií velkého islamistického vědce.

Starověký Egypt[edit]

Starodávní egypťané se díky Praotci Egyptovi usalašili na velké hroudě písku poblíž řeky Nil. Toto místo nabízelo úrodu 2x ročně, ale lenost egypťanů neznala meze. A proto měli co dělat, aby dokázali jednou do roka zasít. Kolem roku 3tis. př.n.l. faraon Menu se sídlem v Menuferu založil Starou říši. Po více jak 1881 let, kdy celý Egypt spojovala právě Stará říše, se ukázalo, že to byla největší chyba založit něco takového. A tak se tato říše rozpadla a nastal time-out ve kterém se egypťané navzájem zabíjeli. Ve chvíli, kdy nastal nedostatek lidí, byla založena Střední říše, ale ani ta se nejevila jako ideální. Takže znova následovalo období nepokojů, do kterého zasáhli i kočovní cikáni, jenž si honosně říkali Hygsosové. Vzhledem k tomu, že se těmto kočovným kmenům v Egyptě nelíbilo především kvůli teplotám a výši sociálních dávek, jeli štěstí zkusit do středu Evropy. Egypťané měli pořádné mindráky, že jim Hygsosové zplundrovali zemi, a tak se celý Egypt sjednotil a založil Novou říši. Nová říše si léčila své komplexy tím, že si podmanila Palestinu, Sírii a Krétu. Jenže kolem roku 666 zanikla Nová říše.

Náboženství Egypta[edit]

Egypťané měli vždy dost času, na to aby mohli vymýšlet nějaká nesmyslná božstva a kulty. Mnohdy se stávalo, že ani sami panovníci neznali vše 666 bohů. Podle náboženství měl každý člověk své duchovní dvojče zvané Stínový soudruh zkráceně SS.

Big Boss - Bůh slunce - Amon, Re, Aton - jméno měněno dle nálady panovníka Oserys - Bůh země a hlíny Syn Oseryse - bůh Hor a kopečků hlíny Anul - Bůh mrtvých a vyřezených Web-wowet - otevíral link do záhrobí

Lékařství Egypta[edit]

Egypťané byli první plastickými chirurgy na světě, poněvač jako první balzamovali. Nikomu v té době nevadilo že jenom mrtvé. Dále používali různé pryskyřice, éterové oleje a výfukové plyny pro lepší vzhled pokožky.

Věda Egypta[edit]

Egypťané uměli kreslit a psát. Původně jejich písmo čítalo pře 3 000 znaků, bohužel málokterý písař se je dokázal naučit všechny. Vzhledem k faktu, že egypťané byli výbornými matematiky došlo k zjednodušení písma a přidání další 3 000 znaků k původním 3 000 znakům. Toto písmo dostalo název Démotické

Astronomie - používána k vykládání osudů a určování doby mytí národa (období záplav). Jejich kalendář měl 10 měsíců a 333dní, tj. každý den byli uznáváni 2 bohové.

Geometrie - k natahování provázku a vyměřování parcel na stavbu paláců a pyramid v písku

Dějepis - Egypťané viděli do budoucna a tak všechno, co se stalo zaznamenali, aby se měli lidi v budoucnu co učit. Každý panovník měl písaře, který zaznamenával každý prd z jeho života.

Literatura - v oblibě byly knihy Receptář Kozlíka Šikuly, Jak na to?, Kluci v akci. Dále pověsti, pohádky a báje o Faraonech.

Architektura[edit]

Megalitická architektura[edit]

Šutr: Základní stavební jednotka většiny civilizací. Již v pravěku lidé stavěli šutry do řad za sebou (menhir), nejznámější útvary tohoto typu se nacházejí v Carnaku. Podle ryze českého profesora Jäschkeho se jednalo o úkryty před nárazovým větrem. Vylepšenou verzí menhiru je dolmen, ten sloužil i jako ochrana před deštěm, pokud nebyl ovšem využíván jako hrobka. Pravěcí lidé přišli na to, že když uloží mrtvolu do dolmenu, začne po čase zapáchat. Tak nějakého pravěkého člověka (asi ženu – ty nerady zápach a nepořádek) napadlo navršit na dolmen hlínu. A tak nám vznikl tumulus, předchůdce dnešních podzemních parkovišť. Největším útvarem, který se podařilo pravěkým civilizacím postavit je kromlech, toto seskupení kamenů má být podle všeho lunární kalendář, leč profesor Jäschke se domnívá, že nejslavnější kromlech – Stonehange byl jenom terminál MHD. Přičemž krajní kameny měly v sobě technikou kliptiky vryty texty o odjezdech drožek ČSADu.

Egyptská architektura[edit]

Mastaba: předchůdkyně pyramidy. Tento útvar může připomínat hangár v jehož útrobách nalezneme cirka 32 místností, které jsou bez oken, klimatizace a elektřiny. Proto tyto stavby sloužily jako hrobky. Navršením několika mastab na sebe vzniká hranatá (pixelizovaná) pyramida. Stavění několika mastab na sebe zavedl král Džosér Aštar (H)IV. Poněvač se mů jednopatrová hrobka nelíbila.

Keramika[edit]

keramické nádoby slouží k uchovávání jídla, nápojů a ostatků

Keramika v období neolitu[edit]

Hliněné nádoby, zdobeny různými technikami. Charakteristickým prvkem je bobovité dno. Tento název pochází z dob 2 světové války.

1. základní - tkz. volutová - do polovytvrdlých nádob byli vmačkávány šnečí ulity, které měli symbolizovat mořské vlny.

2. Vypichovaná - různé obraz byly vypichovány dlouhými, krátkými, ostrými, měkkými a tupými předměty.

3. Malováná - silné nánosy vsrtev toxických barev. Tato keramika dala základ společnosti Kuch-i-nor

4. Šnůrková - nejčastěji provazový motiv se smyčkou. Zdobený obráceným Lukem

Dalšími častými motivy, byly obřadní nádoby ve tvaru zapařené nohy, dvou bezhlavých kůzlátek. Muži si uvědomili, že tlusté ženy nejsou pěkné a tak byly sošky Venuší nahrazeny hubenějšími, křehčími a bloňďatějšími soškami větších rozměrů s velmi výrazným štěrbinovým motivem.