Pyramida

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Pyramidy

Pyramida je geometrický útvar, který vypadá jako nízký jehlan. Pyramida je také stavba. Pyramidy stavěli Egypťané, když se nudili a měli na poli záplavu z Nilu a nebylo do čeho píchnout. Potud oficiální nízká věda zatížená předsudky logiky a zbavená veškerého tvůrčího vzmachu.

Skutečný význam pyramid zkoumá věda pyramidologie. Tento vědní obor přistupuje k výzkumu pyramid holisticky, komplexně, experimentálně a, ano řekněme to otevřeně, narozdíl od oficiální vědy i duchovně. Studuje, k čemu doopravdu pyramidy sloužily dříve, a zkoumá k čemu doopravdy mohou sloužit dnes. Řada předních českých výzkumníků, např. J. Lenková či K. Drbal se zasloužili o nebývalý rozvoj poznatků o pyramidách.

Jak to funguje?[edit]

Hodně odborníků se přiklání k názoru, že pyramidy jsou akumulátory a transformátory kosmické energie. Teorie vyzařování energie říká, že energie vyzařovaná pyramidou se soustřeďuje ve všech pěti vrcholech pyramidy, čímž vytváří paprsky, které se znovu spojují ve fekálním fokálním bodě.

Účinky a vlastnosti pyramidy[edit]

 • Pyramidy jsou nejen akumulátory energie, ale i jejich transformátory.
 • Ovoce a zelenina ošetřená pod pyramidou je opět čerstvá, jako ovoce právě utržené ze stromu, nebo zelenina vytažená ze země.
 • Voda umístěná do pyramidy změní svou molekulární strukturu a zesílí její bioenergetická hodnota.
 • Voda nabitá pyramidální energií urychluje i vaření.
 • Káva pod pyramidu po 20 minutách, ztratí svoji hořkou chuť.
 • Čaj připravený pod pyramidou získá jemnější vůni, pronikavější chuť a léčebný účinek bylinkového čaje se stupňuje 7x (všimněte si, že je to prvočíslo).
 • Bonbóny a čokoláda pod pyramidou ztratí nepříjemnou chuť chemických přísad a barviv.
 • Pyramida zušlechťuje víno, likéry a pivo. Víno začíná pod pyramidou kvasit a mění se na šampaňské.
 • Květiny pěstované pod pyramidou, lépe rostou, květy a listy mají živější barvu.
 • Semena získají lepší klíčivost (ve správně postavené pyramidě až 107 % !!!).
 • Krémy a masti znásobí pod pyramidou svůj blahodárný účinek.
 • Žiletka umístěná do pyramidy do správné výšky se naostří a zmizí z ní rez.
 • Mrtvoly zvířat se v pyramidě vysuší - mumifikují.
 • Částečně vybitá baterie umístěná do přesné výšky se dobije.
 • Léky skladované v pyramidě získávají na vyšší účinnosti.
 • Předměty pod pyramidou se očišťují od plísní a bakterií.
 • Maso skladované pod pyramidou je i po krátké chvíli zase čerstvé.
 • Rostliny pěstované v pyramidě získají pravidelný růst i tvar.

Pyramida a člověk[edit]

 • Člověk spící pod pyramidou (přesně v jedné třetině její výšky) si více a lépe odpočine.
 • Člověk v pyramidě s hlavou ve třetině její výšky dosáhne hlubší meditace.
 • Pyramida harmonizuje čakry a proudění energií v těle člověka.
 • Nemocný člověk se v pyramidě rychleji uzdraví.
Pyramidy slouží k oživení pusté krajiny a pro západ slunce
Svinga hlídá pyramidy před nenechavými turisty (volitelné příslušenství)
 • Pyramida slouží také k měření hlouposti, tzv. pyramidální hloupost[1]

Vliv pyramidy na okolí[edit]

Správně umístěná pyramida stranově zorientovaná a vodorovně vyvážená pyramida má mimořádné účinky na své okolí.

 • Odrušuje geopatogenní zóny.
 • Koncentruje a usměrňuje energii energetických zón.
 • Harmonizuje proudění zemské a kosmické energie ve svém okolí.
 • Doplňuje přírodní krajinný ráz a slouží k přilákání turistů
 • Slouží pro efektní západ slunce
 • Může se hodit pro fotovoltaické elektrárny, s umístěním se již počítalo ve starověku, proto mají správný sklon

Stavba pyramidy[edit]

RedDwarf2.jpg „Jak mohli přemístit ty masivní kamenné kvádry, bez pomoci moderní techniky?“
„Měli masívní biče Rimmere, masívní biče!
Rimmer a Lister, epizoda 4 - Čekání na boha


Ačkoli výše uvedenými způsoby funguje prakticky každá pyramida, maximálního účinku dosahuje pyramida stavěná podle vzoru Cheopsovy pyramidy. Takto správně postavená pyramida musí splňovat jednu základní podmínku. Délka základny pyramidy musí být 1,57 násobkem (polovinou Ludolfova čísla) její výšky. Technicky řečeno: "půl pí-či-li vše vyváženo jest".

Materiál na stavbu léčebné pyramidy může být jakýkoli. Je potřeba vyhnout se materiálům negativním jako jsou plastické hmoty, polyetylen (PE), polypropylen (PP), PVC, DDT, hliník, jakékoli kompozity, zejména uhlíkové, křídový papír, také materiály radioaktivní, materiály obsahující fosfáty, síru, naprosto nevhodné jsou materiály s příměsí potravinových aditiv tzv. Éček.

Nejvhodnějšími materiály jsou ty, jejichž atomy mohou přijímat a vázat co nejvíce éterické energie. Čili křemen, mramor nebo alabastr, stříbro, zlato, měď, titan, v nouzi pomůže i kvalitní ocel. Aby pyramida uvolňovala co nejvíce éterické energie, měla by být zhotovena z výše uvedených materiálů.

Hotovou pyramidu je třeba jednou ze stran přesně nasměrovat na sever. Pak ji ponecháme v klidu na dobu jedné otáčky zeměkoule, tedy 24 hodin. Pyramida se musí v zemském proudění usadit, čili nabít. Po 24 hodinách můžeme přistoupit k jejímu používání.

Je důležité předmět, na nějž má pyramida působit, umístit doprostřed do jedné třetiny její výšky.

Čumni též[edit]

Samozřejmě, že jsou do pyramid zakódována různá čísla. Starý Egypt byl vyspělá kultura a neexistovalo, že byste na státním majetku neměli uvedeny inventární kódy.
Každý rok se pak musely pyramidy přepočítat a porovnat kódy s jmenným seznamem, aby se potvrdilo, že si třeba někdo nějakou neodnesl domů.

Poznámky Vědeckého týmu Necyklopedie[edit]

Vědecký tým Necyklopedie postavil řadu experimentálních pyramid, aby ověřil jejich účinnost.

 • Všechny pokusy s pyramidami jsou na kočku, pokud všechny délky a úhly tohoto útvaru nejsou tvořeny výhradně prvočísly.
 • Při stavbě pyramidy není vhodné jíst, pít, kouřit a močit, mít na sobě oblečení z umělých vláken, bižuterii z plastů nebo průkaz jakékoli politické strany.
 • Čím přesněji je spočítaná polovina Ludolfova čísla použitá při výpočtu konstrukce, tím účinější pyramida bude.
 • Pro stavbu není vhodné používat následující prvky:
VTN Logo.png
Chemistry.png Prvky
bolševikum
Bo
hliník
Al
arogantin
An
zlato
Au
bursík
Bs
uhlík
C
měď
Cu
debilit
Db
drtík
Dq
gentellur
Gn
vodík
H
hoaxium
Hx
chrastík
Chk
paroubkium
Pk
polonium
Po
prdík
Fu
prudík
smrdík
Sd
stalinium
St
tvrdík
Tu
vakuum
Va
womanium
Wo
noobium
No
potěmkinium
Pn
imbecilit
Im
dusík
N
kyslík
O
selen
Se
rozvodík
ROH
zemanium
Ze
transprdan
Tp
světlan
Lm
Bortlium
B
Ununpolium
Uup
Euran
Eu
Random
Rn
Praseodym-Hafnium
Pr-Hf
Úchylík
Bdsm
Olovo
Pb
Pneumonium
Pneu
Smajlík
:)
Uran
U
Plutonium
Pu
Lithium
Li
Éter
Ae
Arsen
Ass