Radon

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Oblak radonu.

Radon (chemická značka Rn) je chemický prvek. Jedná se o vzácný plyn s nestabilními izotopy.

Chemické vlastnosti a využití[edit | edit source]

Radon je bezbarvý, nemastný neslaný nanicovatý plyn. Stejně jako ostatní vznešené plyny se s nikým moc nekamarádí a odmítá reagovat. Kvůli své nestabilitě nikde dlouho nevydrží, propadne depresi a vzápětí páchá samovraždu, čemuž se v chemii ríká rozpad. Jakmile se rozpadne, je s ním ámen. Do té doby je ovšem docela slušně radioaktivní, čehož se využívá například v lázních, kde pomáhá seniorům a celebritám získat již pohasínající lesk a slávu.

Nejdůležitějším využitím radonu je, jak napovídá název, humor. Radon umí člověka rozveselit, to si neumíte představit. Například, když vám ho najdou pod čerstvě postaveným domem, to je pak radosti, že se to nedá ani popsat. Když vám ho nenajdou, ale stejně tam bude, radosti si i tak užijete více než dost. A to zejména v oblasti humoru černého, což je jak známo ten nejlepší humor a humor dělá život snesitelnější.

Radon je, jako většina radioaktivních prvků, schopen ionizace a to pak krásně bíle září. Uzavřeme-li jej do nádobky, kterou si zavěsíme na krk, až do smrti nebudete muset platit ty nekřesťanské peníze ČEZu za mluno a ezoterici budou vychvalovat vaší auru.

Další využítí má radon ve vědě, kde se používá k určení stáří hornin a podzemních vod. Přesné detaily jsou obchodním tajemstvím, ale přísně vědecky popsáno je to tak, že čím míň radonu, tím starší hornina. Když není radon přítomen vůbec, jedná se o horninu prastarou z doby, kdy byla duha ještě černobílá a Helenka Vondráčková čupr babča.

I přes svou příslušnost ke vzácným plynům sem tam tvoří sloučeninu třeba s kyslíkem a to je z něj pak korodovadlo jedna radost. Dá se tedy úspěšně využít třeba ke staření železných materiálů, které vypadají moc dobře.

Radon je v určitých situací nebezpečný. Jeho poločas rozpadu je asi 3 dny, přičemž se mění na polonium, které se posléze mění na olovo. A olovo je jedovaté. Rozpadu těžších prvků na lehčí se říká dieta a jedná se o nebezpečný chemický proces, který nedoporučujeme.

Výskyt[edit | edit source]

Radon se úplně běžně nachází v půdě, kde je výsledkem mentálního rozpadu jiných prvků, kterým už se nechtělo být stabilní a/nebo je už přestalo bavit svítit. Narozdíl od prvků jako je třeba Thorium, Radium nebo Uran a Euran se dokáže nad usedlou existenci v zemské kůře povznést a stoupá na povrch. Jedná se tedy o zdatného kůrolezce. Když po cestě narazí na vodu, ochotně se v ní rozpouští a na těch místech se zakládají ozdravovny.

V souvislosti s neustále napjatou politickou situací ve světě se uvažuje o těžbě radonu k vojenským účelům za použití vysavačů. Jistě chvályhodný záměr naráží na fakt, že naprostá většina lidí luxování bytostně nesnáší a nikdo to nechce dělat ani za brambůrky.


Meresjevova Periodická tabulka prvků: Oproti Českopedii nyní s extra prvky navíc!
1H Vodík Hu Homoerectium 1.1Lm Světlan 1.3Ae Éter 1.4Va Vakuum 1.5Hx Hoaxium 1.9Pneu Pneumonium 2 He Helium
3Li Lithium 4 Be Beryllium 5 B Bor 6C Uhlík 7N Dusík 8O Kyslík 9 F Fluor 10 Ne Neon
11Na Sůl 12 Mg Hořčík 13Al Hliník 14 Si Křemík 15 P Fosfor 16 S Síra 17 Cl Chlór 18 Ar Argon
19 K Draslík 20 Ca Vápník 21 Sc Skandium 22Ti Titan 23 V Vanad 24Cr Chrom 25 Mn Mangan 26 Fe Železo 27 Co Kobalt 28 Ni Nikl 29Cu Měď 30 Zn Zinek 31 Ga Galium 32Ge Germanium 33As Arzén 34Se Selen 35 Br Brom 36Kr Krypton
37 Rb Rubidium 38 Sr Stroncium 39 Y Yttrium 40 Zr Zirkonium 41 Nb Niob 42 Mo Molybden 43 Tc Technetium 44 Ru Ruthenium 45 Rh Rhodium 46 Pd Palladium 47 Ag Stříbro 48 Cd Cadmium 49 In Indium 50 Sn Cín 51 Sb Antimon 52 Te Tellur 53 I Jód 54 Xe Xenon
55 Cs Cesium 56 Ba Baryum 57 La Lanthan 72Hf Hafnium 73 Ta Tantal 74 W Wolfram 75 Re Rthenium 76 Os Osmium 77 Ir Iridium 78 Pt Platina 79Au Zlato 80 Hg Rtuť 81 Tl Thallium 82Pb Olovo 83 Bi Bismut 84Po Polonium 85 At Astat 86 Rn Radon
87Fr Francium 88 Ra Radium 89 Ac Actinium 104 Rf Rutherfordium 105 Db Dubnium 106 Sg Seaborgium 107 Bh Bohrium 108 Hs Hassium 109 Mt Meitnerium 110 Ds Darmstadtium 111 Rg Roentgenium 112 Cn Copernicum 113 Nh Nihomium 114 Fl Flerovium 115 Mc Moscovium 116 Lv Livermorium 117 Ts Tenness 118 Og Oganesson
58 Ce Cer 59Pr Praseodym 60 Nd Neodym 61 Pm Promethium 61 Sm Samarium 63 Eu Europium 64 Gd Gadolinium 65 Tb Terbium 66 Dy Dysprosium 67 Ho Holmium 68 Er Erbium 69 Tm Thulium 70 Yb Ytterbium 71 Lu Lutetium 119Žd Židík 120Uup Ununpolium 121Rn Random 122 Ky Kryptonit
90 Th Thorium 91 Pa Protactinium 92U Uran 93 Np Neptunium 94Pu Plutonium 95Am Americium 96 Cm Curium 97 Bk Berkelium 98 Cf Kalifornium 99Es Einsteinium 100 Fm Fermium 101 Md Mendělevium 102 No Nobelium 103 Lr Lawrencium 148Sp Spík
123Bo Bolševikum 124St Stalinium 125Ze Zemanium 126Pk Paroubkium 239EUR Euran 128Fu Prdík 129Sd Smrdík 130 Prudík 131Tp Transprdan
135Deb Debilit 136Im Imbecilit 137Tu Tvrdík 138Bs Bursík 139Mo Mocacium 141An Arogantin 142No Noobium 143Pn Potěmkinium 144Bdsm Úchylík 145Ta Tannwaldium 146ROH Rozvodík 147:) Smajlík 198Chk Chrastík 199Gn Gentellur 200Bt Bortlium 201Dq Drtík
202Rch Rychlík
 
Alkalické metaly
 
Alkalické zeminy
 
Trans metaly
 
Netrans metaly
 
Polometaly
 
Nemetaly
 
Halogeny
 
Vzácné plyny
 
Lanthanoidy
 
Aktinoidy
 
Těžko říct
 
Bolševika
 
Polobolševika
 
Čtvrtbolševika
 
Debilany
 
Smrdony