Chrom

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Merge-arrows.png Tento článek se tematicky překrývá s článkem Google Aluminium.

To je dobře, můžeš založit další čtyři podobné a vzájemně je propojit.

Toť lesk jak blesk!

„A kámoši jak chrom, jsou Jerry a Tom!“

- Hana Zagorová

„Rána jako chrom, s láhví spadl Rom

- Těžkej Pokondr

Chrom, někdy Chróm, britsky chrome, turecky krom, je úplně nejvíc nejlesklejší prvek ze všech prvků Meresjevovy tabulky. Souhláska Ch je v tomto případě znělá, protože jinak byste dostali nelesklý, hnědý prvek z Ústí nad Labem.

Chemické vlastnosti[edit | edit source]

Chrom řadíme mezi kovy a to kovy lesklé, natvrdlé a křehké, tak jako všichni sebestřední narcisové. Chrom dobře vede teplo a když se přimíchá mezi ostatní kovy, umí dělat duhu a jiné homosexuelní efekty, proto jej středověcí alchymisté nazývali barvík. Díky jejich těžké práci víme, že chróm je nejtvrdší kov a je nesmírně chemicky odolný k všelijakému pokušení, čehož se lidstvo snaží využívat při nástřiku chromu na luxusní motocykly, aby je nikdo neštípl. Bohužel, v posledních pár tisících letech se značně rozšířila úchylka na lesklé předměty a proto to nefunguje. Sluší se podotknout, že tuto úchylku, podobně jako např. spalničky nebo AIDS, získalo lidstvo intimním stykem se zvířaty - v tomto případě se strakami.

Čistě fyzikálně řečeno - chrom dosahuje svého lesku tím, že jeho povrch při dopadu světlanu produkuje alfa-vlny, kterým se odborně říká leskany. Leskan je oproti světlanu o 180° horizontálně převrácen, přičemž úbytek informace tvoří nulan, který odpadává ve formě infračerveného záření. Pokusem s laserovým paprskem rubidiového krystalu o vysoké energii bylo prokázáno, že ochranné brýle mají něco do sebe a vědečtí pracovníci by je měli používat. Ne každý totiž ovládá Brailovo písmo a tím se dost komplikuje publikování informací na internetu, protože lidé mají ploché obrazovky.

Využití[edit | edit source]

„Na chromech vstáváme, na chromech líháme - muší to bét?“

- Vávra k Maryše

Kromě aplikace chromu na řidítka, vidlice a jiné okrasné součástky jednostopých vozidel se chrom, coby sloučenina guglan chromičitý, používá k prohlížení webu. V poslední době jej ale vytlačuje mnohem efektivnější a energeticky náročnější guglan hlinitý, protože budoucnost patří sloučeninám hliníku. V pokrývání nárazníků automobilů je chrom stále nenahraditelný, byť pokrývání samolepkami je dnes v kurzu.

Tak, jak doba postupuje a těžká fyzikální práce je nahrazována stroji a pobytem za počítačem, přibývá množství pracovních úrazů, které se léčí chromem. Chrom je důležitý pro růst vlasů, které si pracovníci v administrativě celé dny rvou. Takové lidi potom označujeme jako chromé. Lidé, kterým byla implantována chromová paže, označujeme jadrnějším výrazem chromajzl, protože často dělají v dolech nebo v kovárnách, kde kujou pikle, spřádají konspirační teorie a buší do ostatních kovových předmětů. Moderní sociální stát se snaží tyto lidi rekvalifikovat jako hráče na bicí, protože úder chromu do mosazi vydává uchulahodící zvuk a na trhu je aktuálně urgentní nedostatek kvalitních televizních znělek.

Multiplatinové album skupiny BASF

Zajímavosti[edit | edit source]

  • V období celosvětového šílenství nad možnostmi chromu se na slávě tohoto prvku snažila svézt lecjaká skupina obyvatel. Například německá populární trash-gospelová skupina BASF vydala své nejznámější album Chrome Extra II, které měl tehdy doma kdejaký puberťák a v kazeťáku se prakticky nezastavilo.
  • V Žaponském císařství působila nechvalně známá sekta Chróm šinrikjó, která se pokusila nervovým plynem sarinem otrávit lidi v metru. To by se v Brně stát nemohlo.
  • Zpustoší-li např. kroupy, prudký déšť, či jiné meteorolické zjevy úrodu brukve, jablek nebo solárních panelů - hovoříme o přírodní katastrofě, lidově řečeno "pochromě". Slovo pochroma pochází se středověku, kdy lidé z plezíru ve svých smrdutých kobkách inhalovali uhelný prach, aby měli hlas jako Dalibor Janda a v kalhotech nosili okurku salátovku, aby vypadali jako on. Význam byl ovšem zcela opačný - potkala-li někoho pochroma, znamenalo to, že byl vyleštěn a nasvícen, tj. postaven na piedestál. O tom, jak se to zvrtlo, jsou jazykozpytci stále vepři.
  • Chrom je nejlesklejší z lesklých prvků. Ve sloučeninách je až druhý. Prvním je bezkonkurenčně dikulan forsforečno-einsteiniový (PEs2), který může za lesk psích kulek.


Meresjevova Periodická tabulka prvků: Oproti Českopedii nyní s extra prvky navíc!
1H Vodík Hu Homoerectium 1.1Lm Světlan 1.3Ae Éter 1.4Va Vakuum 1.5Hx Hoaxium 1.9Pneu Pneumonium 2 He Helium
3Li Lithium 4 Be Beryllium 5 B Bor 6C Uhlík 7N Dusík 8O Kyslík 9 F Fluor 10 Ne Neon
11Na Sůl 12 Mg Hořčík 13Al Hliník 14 Si Křemík 15 P Fosfor 16 S Síra 17 Cl Chlór 18 Ar Argon
19 K Draslík 20 Ca Vápník 21 Sc Skandium 22Ti Titan 23 V Vanad 24Cr Chrom 25 Mn Mangan 26 Fe Železo 27 Co Kobalt 28 Ni Nikl 29Cu Měď 30 Zn Zinek 31 Ga Galium 32Ge Germanium 33As Arzén 34Se Selen 35 Br Brom 36Kr Krypton
37 Rb Rubidium 38 Sr Stroncium 39 Y Yttrium 40 Zr Zirkonium 41 Nb Niob 42 Mo Molybden 43 Tc Technetium 44 Ru Ruthenium 45 Rh Rhodium 46 Pd Palladium 47 Ag Stříbro 48 Cd Cadmium 49 In Indium 50 Sn Cín 51 Sb Antimon 52 Te Tellur 53 I Jód 54 Xe Xenon
55 Cs Cesium 56 Ba Baryum 57 La Lanthan 72Hf Hafnium 73 Ta Tantal 74 W Wolfram 75 Re Rthenium 76 Os Osmium 77 Ir Iridium 78 Pt Platina 79Au Zlato 80 Hg Rtuť 81 Tl Thallium 82Pb Olovo 83 Bi Bismut 84Po Polonium 85 At Astat 86 Rn Radon
87Fr Francium 88 Ra Radium 89 Ac Actinium 104 Rf Rutherfordium 105 Db Dubnium 106 Sg Seaborgium 107 Bh Bohrium 108 Hs Hassium 109 Mt Meitnerium 110 Ds Darmstadtium 111 Rg Roentgenium 112 Cn Copernicum 113 Nh Nihomium 114 Fl Flerovium 115 Mc Moscovium 116 Lv Livermorium 117 Ts Tenness 118 Og Oganesson
58 Ce Cer 59Pr Praseodym 60 Nd Neodym 61 Pm Promethium 61 Sm Samarium 63 Eu Europium 64 Gd Gadolinium 65 Tb Terbium 66 Dy Dysprosium 67 Ho Holmium 68 Er Erbium 69 Tm Thulium 70 Yb Ytterbium 71 Lu Lutetium 119Žd Židík 120Uup Ununpolium 121Rn Random 122 Ky Kryptonit
90 Th Thorium 91 Pa Protactinium 92U Uran 93 Np Neptunium 94Pu Plutonium 95Am Americium 96 Cm Curium 97 Bk Berkelium 98 Cf Kalifornium 99Es Einsteinium 100 Fm Fermium 101 Md Mendělevium 102 No Nobelium 103 Lr Lawrencium 148Sp Spík
123Bo Bolševikum 124St Stalinium 125Ze Zemanium 126Pk Paroubkium 239EUR Euran 128Fu Prdík 129Sd Smrdík 130 Prudík 131Tp Transprdan
135Deb Debilit 136Im Imbecilit 137Tu Tvrdík 138Bs Bursík 139Mo Mocacium 141An Arogantin 142No Noobium 143Pn Potěmkinium 144Bdsm Úchylík 145Ta Tannwaldium 146ROH Rozvodík 147:) Smajlík 198Chk Chrastík 199Gn Gentellur 200Bt Bortlium 201Dq Drtík
202Rch Rychlík
 
Alkalické metaly
 
Alkalické zeminy
 
Trans metaly
 
Netrans metaly
 
Polometaly
 
Nemetaly
 
Halogeny
 
Vzácné plyny
 
Lanthanoidy
 
Aktinoidy
 
Těžko říct
 
Bolševika
 
Polobolševika
 
Čtvrtbolševika
 
Debilany
 
Smrdony