Nulan

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Nulan
molekulový model nulanu
vzorec C0H0
molekulová hmotnost 0,00nic g·mol−1
hustota cca 1/bambilion mg·km−3
teplota varu odhadem cca −273,16 °C
index lomu 1
optická otáčivost
dipólový moment 0D
molekulová symetrie 0
hořlavost teoreticky podobná jako u methanu,
ale prozatím se nepodařilo ho podpálit,
pouze implodovat

Nulan (anglicky nullane či zeroane; oficiální IUPAC název ještě není znám, neboť se zatím nedohodli) je nultý alkan neboli nejvíc nejnižší nasycený uhlovodík se sumárním vzorcem C0H0 teoreticky objevený a následně i syntetizovaný v laboratořích VTN protažením (odborný termit: extrapolací) alkanové řady (CnH2n+2) směrem od methanu (n=1) doleva.

Syntéza[edit]

Dostatečné množství nulanu se podařilo vyrobit odhadem v dostatečné čistotě odebráním CH4 funkčních skupin ze souboru molekul methanu umístěných v křivuli z tvrzeného skla s pomocí vakuové pumpy.

Vlastnosti[edit]

Některé fyzikálně-chemické vlastnosti jsou snadno měřitelné, odhadnutelné či zjevné, jiné, například povrchové napětí nebo kučeravost se zatím nepodařilo přesně určit ani mechanickou, dokonce ani kvantově-mechanickou výpočetní simulací určit a to z důvodu počítačových problémů, při kterých se na obrazovce objevovaly podivné hlášky, jak jsme si stačili poznamenat těsnopisem, po dešifrování: "generál Failure: divize bi nula". Po dalších opakovaných pokusech jsme pak zjistili, že tento generál, který se zřejmě do počítače nějakým podloudným hackingem naboural, má práva jakéhosi vrchního censora, srovnatelná snad jen s mocí imperátora Necyklopedie, neboť každý další start počítače se zastavil na hlášce "general failure reading disk c:"; takže nezbývá než vyčkat, dokud dotyčný vysoký důstojník nedokončí čtení obsahu inkriminovaného disku. Jak dlouho to tomu generálovi bude trvat, to si bohužel nikdo z nás netroufne odhadnout.

Příbuzné sloučeniny[edit]

Stejný sumární vzorec má také cyklonulan, který vznikne formálním či ležérním odebráním methylenové -CH2- skupiny z molekuly cyklomethanu nebo odebráním cyklomethanu vůbec.

Předmětem dalšího studia je zajímavý vyšší rozvětvený homolog nulanu s 5×0 uhlíky 0,0,0,0-tetranulylnulan (C0H−1)4C0H−4. Z tohoto sumárně-racionálního vzorce je vidět, sloučenina má zápornou molekulovou hmotnost. Dovolujeme si tady tedy odhadovat mírné antigravitační vlastnosti.