Gentellur

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Gentellur, latinsky Gentellurium, je další z prvků Meresjevovy periodické tabulky. Má značku Gn a kovově nekovový charakter. Je to jediný prvek, který má ve svém atomu zároveň částice i antičástice, aniž by došlo k vzájemné anihilaci. Jedná se vlastně o spojené dva atomy telluru.

Objev[edit | edit source]

Gentellur objevil kyrgyzský vědec/amatérský koprolog/zaměstnanec místního kolchozu Ing. Vojczeg Starobnyj, Csc.(Войцзэг Старобный). Podíl na tomto objevu měl také pardubický patriot, propagátor vědy, cyklistiky a lyží, stavitel tenisových kurtů, baron Antonín M. Artaban. Ten byl v té době v Kyrgyzstánu na výzkumné misi. Když se dozvěděl o Starobném, ihned v něm viděl talent. Prodal proto svou Škodu 120, koupil si fichtl a peníze dal Starobnému na výzkumy. Po objevení nového prvku ale trval na tom, aby byl pojmenován po něm - tedy artabanium. To ale Starobnyj důrazně odmítl a Artaban se proto od objevu distancoval. Zařekl se nikdy nevyslovit slovo gentellur a dodnes se mu to daří.

Vlastnosti[edit | edit source]

Gentellur je za normálních podmínek (0°C, 101,325 kPa) pevnou látkou, při teplotách nad 20°C se vypařuje, následně látka v plynném skupenství konvertuje do plazmy. Gentellur vzniká reakcí telluru s antitellurem: Te++Te- → Gn. Dále ho lze vyrobit třením liščího ocasu o ebonitovou tyč. Atom gentelluru 104Gn obsahuje tedy přesně 52 elektronů, 52 pozitronů, 52 protonů a 52 negonů. Často bývá kvůli zdánlivě stejnému protonovému číslu zaměňován s atomem kurčatovia rutherfordia. Na stupnici tvrdosti figuruje s 11 (prvočíslo!), hravě tudíž předčí i diamant, ovšem tvrdík je ještě tvrdší. Některé izotopy gentelluru jsou vysoce nestabilní. Průměrný poločas rozpadu je 11 minut a 6 vteřin. Gentellur se chová jako hmota i antihmota.

Starobného pole[edit | edit source]

Starobného pole je zvláštní druh slabé interakce mezi částicemi a antičásticemi, které zabraňuje jejich vzájemné anihilaci, ale zároveň mezi nimi udržuje slabou vazbu. Vytváří se tak páry elektron - pozitron, proton - negon, atd. Díky tomu nemůže dojít k anihilaci ani mezi gentellurem a jinou hmotou či antihmotou. Pokud je ale gentellur vázán s prvky, jejichž elektronegativita je vyšší než 5 (např. paroubkium), stává se pole a vazba nestabilní, při sebemenším kontaktu s hmotou či antihmotou pak dojde k anihilaci. Toto pole je zatím pozorováno jen u gentelluru, o bližší pochopení jeho principů se snaží odborníci v CERNu.

Elektronová/pozitronová konfigurace[edit | edit source]

Gentellur má elektrony a pozitrony ve stejných orbitalech jako tellur, a to po párech. Například místo 2 elektronů v orbitalu 1s má v tomto orbitalu 2 elektrony a 2 pozitrony. Takovýto orbital se ale nechová stejně jako obyčejný orbital, z toho důvodu jsou vlastnosti gentelluru značně odlišné od vlastností telluru. Díky tomu, že má gentellur elektrony i pozitrony ve valenční vrstvě, může se vázat s hmotou i s antihmotou.

Sloučeniny[edit | edit source]

Rozpuštěním gentelluru ve vodě vzniká kyselina gentellurová. To je nejsilnější známá kyselina. Všechny ostatní kyseliny neutralizuje, pouze s lučavkou královskou reaguje za vzniku tzv. živé vody, což je vlastně živec rozpuštěný v louhu. Proto se gentellur využívá právě k výrobě živce a louhu. Bohužel obráceným postupem nelze gentellur vytvářet, aniž by došlo k hrozivé explozi. Kyselina gentellurová též reaguje s několika prvky. Nejvýznamnější sloučeninou je kyselina paroubkiumgentelluričelá HGnO4Pk Tato kyselina je tak nebezpečná, že při styku s jakýmkoli prostředím kromě vakua okamžitě exploduje (neboť anihiluje), popřípadě zbylé atomy při reakci s kyslíkem tvoří smrtící oxid gentelluričelý GnO5

Gentellur v pop-kultuře[edit | edit source]

Gentellur má své zastoupení i v populární kultuře a umění. Nejznámější je bezesporu výskyt v úvodní znělce seriálu The Simpsons. Dále se objevuje v několika publikacích nedoceněného českého génia a hrdého vlastníka automobilu Žigul Henryka Laholy.

Homer, gentellur a dva krokoti v pozadí


Meresjevova Periodická tabulka prvků: Oproti Českopedii nyní s extra prvky navíc!
1H Vodík Hu Homoerectium 1.1Lm Světlan 1.3Ae Éter 1.4Va Vakuum 1.5Hx Hoaxium 1.9Pneu Pneumonium 2 He Helium
3Li Lithium 4 Be Beryllium 5 B Bor 6C Uhlík 7N Dusík 8O Kyslík 9 F Fluor 10 Ne Neon
11Na Sůl 12 Mg Hořčík 13Al Hliník 14 Si Křemík 15 P Fosfor 16 S Síra 17 Cl Chlór 18 Ar Argon
19 K Draslík 20 Ca Vápník 21 Sc Skandium 22Ti Titan 23 V Vanad 24Cr Chrom 25 Mn Mangan 26 Fe Železo 27 Co Kobalt 28 Ni Nikl 29Cu Měď 30 Zn Zinek 31 Ga Galium 32Ge Germanium 33As Arzén 34Se Selen 35 Br Brom 36Kr Krypton
37 Rb Rubidium 38 Sr Stroncium 39 Y Yttrium 40 Zr Zirkonium 41 Nb Niob 42 Mo Molybden 43 Tc Technetium 44 Ru Ruthenium 45 Rh Rhodium 46 Pd Palladium 47 Ag Stříbro 48 Cd Cadmium 49 In Indium 50 Sn Cín 51 Sb Antimon 52 Te Tellur 53 I Jód 54 Xe Xenon
55 Cs Cesium 56 Ba Baryum 57 La Lanthan 72Hf Hafnium 73 Ta Tantal 74 W Wolfram 75 Re Rthenium 76 Os Osmium 77 Ir Iridium 78 Pt Platina 79Au Zlato 80 Hg Rtuť 81 Tl Thallium 82Pb Olovo 83 Bi Bismut 84Po Polonium 85 At Astat 86 Rn Radon
87Fr Francium 88 Ra Radium 89 Ac Actinium 104 Rf Rutherfordium 105 Db Dubnium 106 Sg Seaborgium 107 Bh Bohrium 108 Hs Hassium 109 Mt Meitnerium 110 Ds Darmstadtium 111 Rg Roentgenium 112 Cn Copernicum 113 Nh Nihomium 114 Fl Flerovium 115 Mc Moscovium 116 Lv Livermorium 117 Ts Tennessin 118 Og Oganesson
58 Ce Cer 59Pr Praseodym 60 Nd Neodym 61 Pm Promethium 61 Sm Samarium 63 Eu Europium 64 Gd Gadolinium 65 Tb Terbium 66 Dy Dysprosium 67 Ho Holmium 68 Er Erbium 69 Tm Thulium 70 Yb Ytterbium 71 Lu Lutetium 119Žd Židík 120Uup Ununpolium 121Rn Random 122 Ky Kryptonit
90 Th Thorium 91 Pa Protactinium 92U Uran 93 Np Neptunium 94Pu Plutonium 95Am Americium 96 Cm Curium 97 Bk Berkelium 98 Cf Kalifornium 99Es Einsteinium 100 Fm Fermium 101 Md Mendělevium 102 No Nobelium 103 Lr Lawrencium 148Sp Spík
123Bo Bolševikum 124St Stalinium 125Ze Zemanium 126Pk Paroubkium 239EUR Euran 128Fu Prdík 129Sd Smrdík 130 Prudík 131Tp Transprdan
135Deb Debilit 136Im Imbecilit 137Tu Tvrdík 138Bs Bursík 139Mo Mocacium 141An Arogantin 142No Noobium 143Pn Potěmkinium 144Bdsm Úchylík 145Ta Tannwaldium 146ROH Rozvodík 147:) Smajlík 198Chk Chrastík 199Gn Gentellur 200Bt Bortlium 201Dq Drtík
202Rch Rychlík
 
Alkalické metaly
 
Alkalické zeminy
 
Trans metaly
 
Netrans metaly
 
Polometaly
 
Nemetaly
 
Halogeny
 
Vzácné plyny
 
Lanthanoidy
 
Aktinoidy
 
Těžko říct
 
Bolševika
 
Polobolševika
 
Čtvrtbolševika
 
Debilany
 
Smrdony