Hieroglyfy

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Merge-arrows.png Tento článek se tematicky překrývá s článkem Egypt.

To je dobře, můžeš založit další čtyři podobné a vzájemně je propojit.

Název tohoto článku není z technických důvodů zcela správný. Správný název by měl být
hir
g
wl
f
i
.
D6E8M16iiM27
hir
f
wgliiiswA13U23
wiwB6C7E5t
f
r
k
I2


D6E8E9xM6F35G20G10k
r
i
q
y
A30B3
C4il
t


D3
D12
D57C17
C2wD54
D52
E25D33
D32F12F47
r
F45E16G2wA4M17


G23F50F15G13H6I13L1M5M16iiM27iM43N17
N9


N26
N22
M15M20iO6


t&r N5N24M16iwl
N8
O15O23G14P2P7O36P6Q7iI3
r
G2A9O44


S15N9E25D33D32F12swA13L3S34A7E3T4


T9
T16
U33A2U4W18L1W25V30
W10


Y8E3Q2A31O27O44iP5I4A36B10C8E17G4T8r
l


G48wG39A4M38M19N9
N20
O10O37P9G1P7
Žeby recentní doplněk?