Štěstí

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search


Moudrost čínských starců pramení v koříncích jejich vousů

„Štěstí! Co je to štěstí? Muška jenom zlatá

- Adolf Heyduk
Split-arrows.png Tento článek nemá nic společného s článkem Štětí.

To je dobře, můžeš založit nejmíň další čtyři nepodobné a vzájemně je rozdělit.

Štěstí je nebezpečný pocit. Prudký nával štěstí může být tak uchvacující, že může dojít ke spontánnímu záchvatu zaklepání bačkorami. Aby se toto nestávalo, moudří staršinové v dávné minulosti vymysleli manželství.

Příběh[edit | edit source]

Pradávný čínský příběh vypráví o rolníkovi, který měl k obdělávání půdy starého koně.

Jednou se stalo, že kůň utekl do hor. Když sousedé dávali starci najevo svou účast v neštěstí, sedlák odpovídal:

„Neštěstí? Štěstí? Kdo ví?“

Po týdnu se kůň vrátil a z kopců přivedl stádo divokých koní. Tentokrát sousedé blahopřáli. On opět odpověděl:

„Štěstí? Neštěstí? Kdo ví?“

Později, když se rolníkův syn snažil jednoho koně zkrotit, spadl a zlomil si nohu. Všichni pokyvovali hlavami, že je to hrozné neštěstí.

„Neštěstí? Štěstí? Kdo ví?“, byla opět jeho odpověď.

Za pár týdnů táhlo vesnicí vojsko. Všechny schopné mladíky odvedli. Když viděli rolníkova syna se zlomenou nohou, nechali ho být. Takže to bylo štěstí? Neštěstí? Kdo ví? Všechno, co se na první pohled zdá jako zlo, může být zamaskované dobro. A všechno, co vypadá jako dobro, může být ve skutečnosti zlo.

Štěstí dnes[edit | edit source]

Dnes je štěstí zkomercionalizováno a přísně regulováno. Stupeň štěstí se měří hedonometrem, který mimo jiné patří k běžnému vybavení Šaliny Necyklopedie. V Číně musí správný stupeň štěstí zajišťovat pro občany každý vedoucí prefektury [1] a je-li nějaký občan šťastný až moc, navštíví jej policie, která toto vybalancuje nucenými pracemi nebo vězením v souladu s principem Jing-Jang.

Pohoda[edit | edit source]

Ke štěstí, tak, aby bylo úplné, je zapotřebí kromě všeho dalšího i pohoda. Ani zde není prostor pro živelný vývoj, je třeba ji plánovitě rozvíjet a zodpovědně řídit. Proto budiž v každé obci s rozšířenou působností ustanoven patřičně kvalifikovaný pracovník ve funkci pohodného, který bude zodpovědný za udržování předepsané hladiny všeobecné pohody v příslušném místě působnosti. Právní řád členského státu EU bohužel neumožňuje prudkou korekci štěstí a proto se tak děje kontinuálně za pomocí daní a návštěvou úřadů.

Paradox Štěstí / Paradox Smůly[edit | edit source]

Ve skutečnosti hranice mezi štěstím a smůlou je velice tenká ba dokonce vůbec žádná. Když do vás třeba udeří blesk, uvědomujete si vůbec jaké jste měli štěstí že jste měli takovou smůlu že udeřil blesk zrovna do vás? Zřejmě nejspíše ne, při těch stovkách tisíc Voltů je to téměr nemožné, ale kdyby ano, uvědomujete si jakou máte smůlu že máte štěstí že můžete zpracovat Paradox Štěstí / Smůly během svého vlastního usmažení? Pokud ano, a budete se někdy reinkarnovat, rožšiřte prosím tuto část.