Věty

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Split-arrows.png Tento článek nemá nic společného s článkem Věta.

To je dobře, můžeš založit nejmíň další čtyři nepodobné a vzájemně je rozdělit.

Slotova věta[edit]

Smile slota.jpg
Nelze pochopit (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Neplatná odpověď („Math extension cannot connect to Restbase.“) od serveru „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle a^2 = b^2 + c^2 - 2 b c \cdot \cos \alpha}
Nelze pochopit (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Neplatná odpověď („Math extension cannot connect to Restbase.“) od serveru „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle b^2 = c^2 + a^2 - 2 c a \cdot \cos \beta}
Nelze pochopit (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Neplatná odpověď („Math extension cannot connect to Restbase.“) od serveru „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle c^2 = a^2 + b^2 - 2 a b \cdot \cos \gamma}

Slovy:

„Koľko božích slovenských ľudí nasadne do tankoch, plus koľko ich dokáže udržať v ruke zbraň, mínus sprostí Slováci čo nenasadnú, zrovná v Budapešti so zemou druhú mocninu metrov štvorcových zeme.“

Matiční věta[edit]

V lineární algebře je součin jednotlivých činitelů matic roven třetí odmocnině výšky plotu v Matiční ulici v Ústí nad Labem.

Nelze pochopit (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Neplatná odpověď („Math extension cannot connect to Restbase.“) od serveru „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \mathbf{A}=\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \\ 9 & -1 \end{pmatrix} \mathbf{B}=\begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 3 \\ 2 & -1 & 3 \end{pmatrix} }

Einsteinovy věty[edit]

Albert.gif
Nelze pochopit (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Neplatná odpověď („Math extension cannot connect to Restbase.“) od serveru „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle E = M c^2 \,}
Albert Einstein


Archimédova věta[edit]

Archimédův zákon.jpg

Tělesa ponořená do kapaliny jsou nadlehčována silou, která se rovná hmotnosti kapaliny tělesy vytlačené.

Churchillova věta[edit]

Nemohu vám slíbit nic než menstruaci, dřinu, oční tělní tekutiny a vodnaté výměšky potních žláz. Winston Churchill, 13. května 1940.

Cimrmanova věta[edit]

[1] Cimrmanův filosofický směr nazván byl později externismem a Cimrman rozvedl jej ve slavných dopisech Albertu Einsteinovi. Základní větu o existenci ("Existuje vnější svět, neexistuji já") aplikoval na každý element jsoucna. "Tuto větu," píše Cimrman Albertu Einsteinovi, "mohla by o sobě prohlásiti každá věc. Dospíváme tedy k náhledu, že věc jest pouze mimo sebe: jest určena toliko svým okolím, tedy tím, čím není, a nikoli tím, čím je. Nebylo by tudíž lépe neoznačovati věc věcí, ale označiti za věc okolí věci, tedy ne-věc? Tužka, kterou držím v ruce, když Vám, milý Alberte, píši tyto řádky, jest vlastně podle Filosofie externismu jen prázdnou bublinou uprostřed souvislého masivu tužky jako takové."

Nytrova věta[edit]

Žádný článek není tak blbý aby se nedal sprasit.

Věta neznámého politika[edit]

„Aby mohl člověk žít jako prase v žitě, musí se nejdříve stát pořádnou sviní!“

Švejkova věta[edit]

Život lidskej je tak složitej, že samotnej lidskej život je proti němu hadr.“

K-věta[edit]

K-věta (někdy také Kocábova věta, nebo také Kocábova-Pavlíčkova věta):

Květa se nekoná.


Další populární věty[edit]

Necitaty2.png NECITÁTY
poskytují rozšiřující materiály k tématu

Věty