Věty

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Split-arrows.png Tento článek nemá nic společného s článkem Věta.

To je dobře, můžeš založit nejmíň další čtyři nepodobné a vzájemně je rozdělit.

Slotova věta[edit | edit source]

Smile slota.jpg

Slovy:

„Koľko božích slovenských ľudí nasadne do tankoch, plus koľko ich dokáže udržať v ruke zbraň, mínus sprostí Slováci čo nenasadnú, zrovná v Budapešti so zemou druhú mocninu metrov štvorcových zeme.“

Matiční věta[edit | edit source]

V lineární algebře je součin jednotlivých činitelů matic roven třetí odmocnině výšky plotu v Matiční ulici v Ústí nad Labem.

Einsteinovy věty[edit | edit source]

Albert.gif
Albert Einstein


Archimédova věta[edit | edit source]

Archimédův zákon.jpg

Tělesa ponořená do kapaliny jsou nadlehčována silou, která se rovná hmotnosti kapaliny tělesy vytlačené.

Churchillova věta[edit | edit source]

Nemohu vám slíbit nic než menstruaci, dřinu, oční tělní tekutiny a vodnaté výměšky potních žláz. Winston Churchill, 13. května 1940.

Cimrmanova věta[edit | edit source]

[1] Cimrmanův filosofický směr nazván byl později externismem a Cimrman rozvedl jej ve slavných dopisech Albertu Einsteinovi. Základní větu o existenci ("Existuje vnější svět, neexistuji já") aplikoval na každý element jsoucna. "Tuto větu," píše Cimrman Albertu Einsteinovi, "mohla by o sobě prohlásiti každá věc. Dospíváme tedy k náhledu, že věc jest pouze mimo sebe: jest určena toliko svým okolím, tedy tím, čím není, a nikoli tím, čím je. Nebylo by tudíž lépe neoznačovati věc věcí, ale označiti za věc okolí věci, tedy ne-věc? Tužka, kterou držím v ruce, když Vám, milý Alberte, píši tyto řádky, jest vlastně podle Filosofie externismu jen prázdnou bublinou uprostřed souvislého masivu tužky jako takové."

Nytrova věta[edit | edit source]

Žádný článek není tak blbý aby se nedal sprasit.

Věta neznámého politika[edit | edit source]

„Aby mohl člověk žít jako prase v žitě, musí se nejdříve stát pořádnou sviní!“

Švejkova věta[edit | edit source]

Život lidskej je tak složitej, že samotnej lidskej život je proti němu hadr.“

K-věta[edit | edit source]

K-věta (někdy také Kocábova věta, nebo také Kocábova-Pavlíčkova věta):

Květa se nekoná.


Další populární věty[edit | edit source]

Necitaty2.png NECITÁTY
poskytují rozšiřující materiály k tématu

Věty