Věta

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Split-arrows.png Tento článek nemá nic společného s článkem Věty.

To je dobře, můžeš založit nejmíň další čtyři nepodobné a vzájemně je rozdělit.

Na tomhle jsou písmenka, ale věty tam nenajdete.

Věta je slohový útvar, používaný ve všech známých jazycích. Nejpoužívanější větou na světě se stala věta Mé vznášedlo je plné úhořů a její ekvivalenty.

Jednoduchá věta[edit | edit source]

Asi v polovině psaného textu se používá takzvaná věta jednoduchá. Používá se většinou k vyjádření něčeho jednoduššího. Máme několik druhů jednoduchých vět.

  1. Dobrá věta
  2. Normální věta
  3. Blbá věta

Z několika jednoduchých vět se skládají na sebe navázaná souvětí.

Souvětí[edit | edit source]

Souvětí je věta s více než jedním přísudkem, a tudíž je vyjádřena více než jednou větou, což obvykle vede k jejímu značnému prodloužení, a navíc má většinou větší sdělovací kapacitu, která značně ovlivňuje její větší použitelnost než u věty jednoduché a umožňuje jejímu autorovi, který má jistě mnoho věcí na srdci a chtěl by toho v co nejmenším prostoru vyjádřit co nejvíce věcí, které má na srdci, a k tomu všemu se mu chce na záchod, protože ho sužuje průjem, urychlit psaní jakéhokoli textu, který je použitím souvětí stylisticky vylepšen, čehož příčina je ve striktním rozdělení souvětí na věty hlavní a vedlejší, závislé na větě hlavní, která je jim nadřazená, kterouž může být i jiná věta podřazená jiné větě hlavní, čímž lze vytvořit krásná obsáhlá souvětí, jež při troše umu umožňují zapsat vše, co máte na jazyku, čehož bývá hodně, protože neurony v mozku, jichž je kolem deseti miliard, reagují ve velmi rychlém sledu a díky jejich rozdílným tvarům urychlenému přenosu informací, jako například v Hyppiethalamu vytváření sexuálního apetitu, který, jak pravil dědeček Hříbeček, je ke šťastnému manželskému životu zapotřebí, čehož je dobrým případem náš kamarád Lojza, co si bere každý večer pseudopanáka a tři modré tabletky a ráno v továrně je jako rybička vykoupaná ve studené vodě, a často nám říkává, že nebýt té jeho staré, už dávno by si do krve rozdrásal veškerou kůži na rukou a na nohou, hlavně z důvodu frustrace a nedostatku fyzické aktivity, která je pro organismus taktéž nezbytně důležitá, abychom nebyli obžeraví a nepřivodili si s tím spojené komplikace, jako jsou například snížená pohyblivost, zácpa a v nejhorších případech i ztráta schopnosti psát jednoduché věty, natožpak ta krásná a obsažná souvětí.

Pseudosouvětí[edit | edit source]

Pseudosouvětí, je, věta jež se, tváří jako, souvětí, ale nedrží, se jejich pravidel čímž, je značně, znehodnocena; Takovéto věty, jsou poté, v běžném, textu nepoužitelné;