Frustrace

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Frustrace je název slavné hlášky Járy da Cimrmana z jeho nedochované divadelní hry Teoreticky teoretická teorie teorií teorií. Cimrman se bál, že toto dílo lidé pochopí špatně, tak ho raději spálil. Hláška zní takto:

„Aaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrggggggggggggghhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!“

- Jára da Cimrman

Je důležité si povšimnout, že počet všech hlásek (a vykřičníků) v tomto výroku je 13, což je... však vy víte. Proto je ztracený potenciál výroku i samotného díla pro Čechistán i Moravstán obrovský.

Interpretace hlášky nebývá různorodá - většina lidí má pocit, že byl Cimrman při psaní divadelní hry něčím frustrován. Název Frustrace je však pouhou interpretací novináře Josefa Fučíka. Co když byl Cimrman při psaní veselý? Z ironicky zmateného názvu hry je možné usoudit, že celá hra je paradoxem. Podle odborníka na ironii a autora Facebookové stránky Special Meme Fresh[1] (jehož jméno není doposud známo) má název díla podle jím vynalezené škály ironie 7 vrstev ironie (což je také prvočíslo). Teď dávejte pozor. Všechny dvojice sudých a lichých čísel této stupnice se vynegují (1 a 2, 3 a 4, 5 a 6). Zůstává sedmička, která označuje přežívající paradox. Josef Fučík se tedy logicky mýlil - pokud má vůbec tato hláška nést nějaké pojmenování, mělo by to být Veselí či Šťastnost.

Možná se divíte, jak byla vůbec hláška dochována, jestliže bylo dílo spáleno. Cestovatel časem Eminem totiž prý dílo před spálením četl, ale tento Cimrmanův výrok byl jediné, co si z něj dokázal zapamatovat, protože byl v tu dobu zhulený. Jelikož byl ale velmi chytrý, všiml si prvočíselného počtu každé hlásky. Eminem je tedy ten, díky komu byl tento slavný výrok dochován.