Menstruace

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Combo.png
VAROVÁNÍ - TRIGGER WARNING
Tento článek obsahuje sexistické narážky.
Pokud jste feministka / feminista / maskulinistka / maskulinista, může Vám způsobit psychické problémy.


Darujkrev.gif

Menstruace je krvavý kult, rozšířený po celé planetě.

(Nezaměňovat s druhem mozkové dysfunkce, pro jejíž označení se používá stejné pojmenování)

Krev Zmizelého.jpg
„Nikdy nevěř ničemu, co krvácí pět dní a nechcípne“
- Chuck Norris

Menstruace je kult, založený na filosofii násilí, nevraživosti a prolévání krve. Uctívači (z 98% tvoření samicemi lidí) shromažďují lidskou krev, kterou používají k rituálním účelům. Hodnotu pro příznivce kultu má pouze samičí krev, mimo zvláštních rituálů, při kterých je obětována krev nevinných paniců.

Menstruace je definitivně nejškodlivějším kultem v současnosti. Ve srovnání s menstruací působí tragické následky působení přírodních pohrom nebo teroristů z Al-Kajdy zcela podružně. Vždyť díky menstruaci je denně zbytečně prolito a obětováno na celé planetě téměř 11 milionů litrů lidské krve.

Historie a kořeny[edit]

Obdoby krvavých rituálů menstruantek, tak jak jsou praktikovány v současnosti, jsou známy již od starověku. Řada zpráv se dochovala ze starého Egypta, Řecka a Číny, pravděpodobně nejkrutější způsoby praktikování kultu jsou známy z kultury Aztéků.

V českých dějinách hraje mimořádnou roli případ rituální vraždy panice Hilsnera menstruantkou Anežkou Hrůzovou v Polné u Jihlavy v poslední dekádě 19. století.

Není náhodou, že příznivci levicových ideologií často používají krvavě rudých vlajek. Tyto struktury jsou od nepaměti infiltrovány menstruantkami a v řadě případů slouží k přímému prosazování jejich militantních ambicí.

Anonymní menstruantka

Projevy a následky menstruace[edit]

Profesor Vodička popsal již ve 30. letech minulého století následky dlouhodobé expozice vůči menstruačnímu kultu takto:

Samice lidí, které nejsou vystaveny menstruaci vůbec nebo jen krátce, mají pokožku napjatou, zdravou, bez vrásek, jsou těla pevného a povahy dobromyslné, přátelské a často i obětavé. Naproti tomu samice, které se účastní sběru a obětování krve po dlouhou dobu, jsou vesměs pokožky povadlé, vrásčité a suché, těla ochablého, často obtloustlého, potu kyselého a zápachu nevábného. Povaha menstruantek se s postupem času mění ve spíše podrážděnou, často agresivní. Samice v průběhu expozice pozbývají i zbytku schopnosti logického uvažování. Vyloučení ze zdravé společnosti stává se pak smutným, ale prakticky nevyhnutelným důsledkem.

Nedávná vědecká studie dokázala, že ženy preferují různé typy mužů během různých fází svého menstruačního cyklu. Například během ovulace preferují drsnější, mužné rysy, zatímco během menstruace preferují muže polité benzínem, zapálené a s nůžkami trčícími z oka.

Celospolečenské škody způsobené menstruací[edit]

Mezi nejvýznamnější celospolečenské škody, způsobené rozšířením menstruace, patří negativní vliv na počet rozvodů a zvyšování frekvence domácího násilí, páchaného na samcích.

Makroekonomické odhady negativního dopadu menstruace na růst HDP se podle různých zdrojů pohybují v rozpětí 2-4% HDP ročně.

Současnost, organizovanost[edit]

Angela Merkel postižená menstruačním amokem

Zatímco dříve nebyly praktikující uctívačky menstruace příliš organizovány (s výjimkou nechvalně známého ČSM - Český svaz menstruantek a SSM - Slovenský súbor menštruantok v 50. až 80. letech minulého století), poslední desetiletí přineslo dramatické změny.

Menstruantky jsou nyní členkami všech vrcholových orgánů Evropské unie a řady suverénních vlád. O hluboké infiltraci do struktury odborových organizací svědčí rostoucí intenzita tlaku na začlenění požadavku pěti placených dnů volna měsíčně pro menstruující samice do zákoníků práce všech států EU za účelem intenzivního a nerušeného praktikování anachronického krvavého ritu.

Angela Merkel na přednášce vysvětluje, jak má být silná menstruační vložka
Dana Kuchtová zahajuje tažení Jihočeských matek proti šíření menstruace

Boj proti menstruaci[edit]

Nejznámější organizací, bojující proti menstruaci, je celosvětové hnutí Svět bez menstruace. Svět bez menstruace odmítá menstruaci jako příčinu všeho zla, válek a nenávisti na Zemi. Mimo jiné prosazuje úplný zákaz menstruace a zákaz její propagace (mj. známých televizních reklam na menstruaci). Předsedou české pobočky Světa bez menstruace je Ross Hedvíček.

Se svojí protimenstruační aktivitou s názvem Přechody (Übergänge) veřejně bojuje proti nebezpečnému kultu i ženské hnutí Jihočeské matky.

Citát[edit]

Dokonalá slečna ti nepoví "Mám krámy," dokonalá slečna ti řekne "Mám kuřácký týden."

Krevred4.gif


šde  
Blood splat.png Blood splat.pngBlood splat.png Blood splat.png Blood splat.png Blood splat.png Krvavé články Blood splat.png Blood splat.png Blood splat.png Blood splat.png Blood splat.png Blood splat.png

Potoky komunistické krveRH faktorSrdceKardiostimulátorKrevní plazmaČervené kravinkyMenstruaceČachtická paníUpírRumunskoHC Sparteşcu România

Fat Martini Woman.jpg
Ženské věci
BlondýnaDámskoDominaHarfaHidžábJihočeské matkyKosmetikaMenstruaceMrchaPannaPrsPříležitostSeznam hereček a osobností s velkým poprsímStará pannaStydké pyskyTchýněVaginaVřetánkoWomaniumŽena obecnáŽena všeobecnáŽenská logikaŽenské hormonyŽenský orgasmusŽenský postargumentační dovětekŽenština
Meditace s priserou.JPG
Sekty

Al-GebraCírkev měření elektrického odporu v celých jednotkách bez užití číslovekHnědá magieJehovistéJihočeské matkyKabanosovciKult Ampérmetru (lidově anarchismus)Kult Marty GottwaldovéKult popelnice (Českopedie)Mostecká uhelná společnostMenstruaceOdhranolkovávači Osmé HodinyParsifalPastafarianismusPohlreichův kultSektSektaSvědkové jeho nohyTaxiTeletubbiesVáclav