Kult Marty Gottwaldové

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Snímek z každoroční pouti vyznavačů do Kopřivnice

Uctívání Marty Gottwaldové je jedno z nejrychleji se rozšiřujících monoteistických náboženství na světě. Bohem, respektive Bohyní je pro uctívače Marty Gottwaldové právě tato výjimečná žena. Mezi jejími uctívači se traduje, že Marta Gottwaldová za svého života konala zázraky, začež byla později ukřižována. Poté však vstala z mrtvých a vstoupila do Království Nebeského. Symbolem Kultu Marty Gottwaldové je korpulentní žena na kříži se čtyřmi zlatými písmeny MGKK Marta Gottwaldová královna kopřanská (Martica Gotvaldica kraljica Kopřanica) nad hlavou.

Život a činy Marty Gottwaldové[edit | edit source]

Marta Gottwaldová byla za svého pozemského života skromná žena, která to ze své prostoty dotáhla až ke sňatku s význačným mužem. I jako první dáma významného státu světové socialistické soustavy si zachovala svou skromnost. Traduje se, že konala zázraky. Dokázala probouzet mrtvé, svým vybraným chováním a vždy slušivou garderóbou byla idolem milionů mužů a vzorem milionů žen a především její nepřehlédnutelná postava znamenala pro její obdivovatele cosi nadlidského. Její sláva se však znelíbila západním imperialistům, kteří ji nechali uvěznit a ukřižovat. Hned po jejím zmrtvýchvstání byla lidem prohlášena za svatou a její posvěcení položilo základ nové církvi.

Mezi první zázraky, které jsou ji připisovány, lze počítat povýšení její rodné vsi Kopřivnice na město jejím manželem, k čemuž by jinak zatím asi nedošlo a proto dodnes figuruje na seznamu tamních čestných občanů.

Deset přikázání podle uctívačů Marty Gottwaldové[edit | edit source]

 • 1. v jednu Martu Gottwaldovou věřiti budeš
 • 2. Marta Gottwaldová je věčná
 • 3. Marta Gottwaldová je největší ženou všech dob
 • 4. Již žádná žena v historii se nesmí jmenovat Marta Gottwaldová
 • 5. Alespoň desetkrát denně se budeš modliti k Martě Gottwaldové
 • 6. Alespoň jednou za život vykonáš pouť do Kopřivnice
 • 7. Marta Gottwaldová žije jak v nebi, tak i na zemi
 • 8. Milostpaní Marta Gottwaldová bude jediným Tvým vzorem
 • 9. Svatou čtveřicí jest: Marta Gottwaldová, Marta Gottwaldová, Marta Gottwaldová a Marta Gottwaldová.
 • 10. Čtvrtý díl všeho svého majetku a jídla obětuješ Martě Gottwaldové

Modlitby[edit | edit source]

 • Paní Marto

Paní Marto Gottwaldová, sešli nyní svého Ducha na zem.
Dej, ať Duch svatý přebývá v srdcích všech Tvých dcer a synů,
aby byli ochráněni před zkázou, neštěstím a válkou.
Kéž Paní všech národů, která byla kdysi Martou pozemskou, je naší přímluvkyní.
Amen.

 • Marto naše

Marto naše, jež jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Amen.

 • Dobrá Marto

Dobrá Marto, odplať rodičům jejich oběti a starosti.
Dej jim zdraví a ochraňuj je. Mně dej, abych jim dělal(a) radost.

 • Zlé pryč

Zlý pryč, Dobrý s náma,
opatruj nás Marta sama!

 • Miluji Martu

Miluji Martu, neboť slyšela můj prosebný hlas,
neboť naklonila ke mně svůj sluch v den, kdy jsem ji vzýval.
Obepjaly mě provazy smrti, dostihly mě smečky podsvětí, uvízl jsem v tísni a trýzni.
Marty jméno jsem vzýval: „Ach, Marto, zachraň mi život!“
Marta je milostivá a spravedlivá, Marta naše je milosrdná.
Marta chrání prosté lidi; pomohla mi, když jsem byl v bídě.
Uklidni se opět má duše, neboť Marta ti prokázala dobro,
vždyť vysvobodila můj život ze smrti, mé oči ze slz, mé nohy z pádu.
Budu kráčet před Martou v zemi živých.


Meditace s priserou.JPG
Sekty

Al-GebraCírkev měření elektrického odporu v celých jednotkách bez užití číslovekHnědá magieJehovistéJihočeské matkyKabanosovciKult Ampérmetru (lidově anarchismus)Kult Marty GottwaldovéKult popelnice (Českopedie)Mostecká uhelná společnostMenstruaceOdhranolkovávači Osmé HodinyParsifalPastafarianismusPohlreichův kultSektSektaSvědkové jeho nohyTaxiTeletubbiesVáclavFemboyství