Hnědá magie

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Exploding-head.gif Tento článek obsahuje příliš mnoho informací.
Pokud se je budete snažit všechny vstřebat, může se stát, že vám exploduje hlava.

Budeme-li k sobě upřímní zjistíme, že za svoji existenci vděčíme hovnům a nejrůznějším druhům exkrementů, neb mají nezastupitelné místo v koloběhu živé hmoty.

Z toho je zřejmé, že hnědá magie jest základním pilířem veškerého pozemského i jsoucna a zasvěcení si jsou dobře vědomi, že nebyl by bez ní možný život. Hnědá magie v sobě skrývá klíč, pomocí něhož lze dalekosáhle působit ve sféře hmotné, astrální i mentální, což bude vysvětleno dále.

Soudobý znak hnědomagické Lóže 666. Na obrázku nacházející se logo náleží hnědomagické Lóži 666, jež jest v současnosti jedinou veřejně známou a nejrozšířenější lóží svého druhu. Dále v logu vidíme vševidoucí záchodové prkénko hexagonálního tvaru a překřížený hexagram.

Stejně jako jiné magické odvětví a náboženské směry má i hnědá magie vlastní rituální předměty, s jejíchž pomocí může praktikující esoterní mág i laický exoterní nezasvědcenec operovat bezpečně s hnědou magií na úrovni pozemské, astrální a mentální sféry. Laický nezasvěcenec pouze na úrovni pozemské.

Magická záchodová štětka.[edit]

Drží se zpravidla v jedné ruce. Praváci v pravé a leváci v levé. V obou případech v té aktivní ruce operatéra a jedná se o prodlouženou ruku mágovu. Magická záchodová štětka je předmět, pomocí něhož se s okamžitou platností projevuje aktivní vůle operatéra. Působí aktivně, destruktivně, expanzivně, občas matlavě. Z uvedených vlastností nám logicky vyplývá analogie k živlu ohně. Musíme však tuto sílu chápat čistě hermeticky, jako všeprostupující všeobecný princip a zákon v universu. Je nutno brát na zřetel, že účinky magické záchodové štětky se nutně neprojevují pouze v pozemské sféře, ale též ve sféře astrální a mentální, kde čas i prostor nejsou limitující a mohou mít zpětnou účinnost na pozemskou sféru, avšak třeba v jiném prostoru nebo čase. Viz sympateticko-mumiální hermetická léčba[1] nebo eventuálně voodoo.

V jiných magických i náboženských směrech jsou předměty analogické k magické záchodové štětce. Jedná se zejména o: magickou hůlku, magický meč, královské žezlo, buddhistickou phurbu, falus a velikonoční pomlázku, která je pohanským rituálním předmětem.

Magický záchodový zvon.[edit]

Pro plnohodnotné použítí je nutné zapojit ruce obě. Nehledě na to jestli je operatér pravák nebo levák. Tím se zapojí i druhá pasivní ruka. V případě, že operatér má pravou i levou ruku stejně aktivní nebo mu jedna z nich chybí, nedokáže využívat plnohodnotně kvality, jež tento magický předmět nabízí. Jak již upotřebení předmětu v souvstažnosti s vodou a pasivní rukou napovídá, je to předmět odpovídající živlu vody. Působí implozivně, stlačujícně a pasivně. Jedná se prodlouženou nohu mágovu.

Opět je nutno magický záchodový zvon chápat jako všeprostupující všeobecný princip a zákon v universu. Předměty jiných náboženských směrů analogické k magickému záchodovému zvonu jsou zejména tyto: magický pohár či kalich, královské jablko, buddhistický zvonek, ženské lůno a posvátná bublinka do vodováhy svobodných zedníků.

Posvátný toaletní papír[edit]

Nejdůležitější předmět nedocenitelné užitečnosti. Bez toaletního papíru není možné začít nebo úspěšně dokončit hnědo-magický obřad. Nemálo mágů podcenilo kontrolu způsobilosti magických předmětů nebo dokonce jejich přítomnost v místě vykonávání rituálu, před započetím samotného rituálu. Tito nešťastlivci dostávali se často do nezáviděníhodných situací neb nemohli rituál dokončit dle původních záměrů. Někteří museli improvizovat a někteří museli si museli na pomoc přizvat asistenci osoby blízké a vystavit jí tím působení nebezpečných sil. Jelikož je nejdůležitějším předmětem, odpovídá i tomu nejdůležitějšímu živlu - vzduchu.

Obřadní místnost[edit]

Civilizovaní vyznavači hnědé magie,na rozdíl od divochů vyhledávajících skrytá místa v přírodě,mají jistou výhodu, že každá domácnost obsahuje místo způsobilé k vykonávání hnědomagických praktik. Na dveřích je často upozorňující označení pomocí magického symbolu či obrázku. Praktikujícího zasvěcence ale nepoznáte na první pohled od nezasvědcence. Hnědý mág nemluví o svém vyznání a nikomu ho nevnucuje. Nicméně je možno nalézt i výjimky[2] . Hnědou magii tak může mág praktikovat u sebe doma, na návštěvě, v práci, na rockovém festivalu nebo na kterémkoliv místě, kde nachází se záchod.V tom spočívá výhoda rituálů hnědé magie na rozdíl od náboženských směrů, které k praktikování potřebují obrovské bohatě zdobené chrámy, kam je nutno vážit dlouhou cestu a které se staví celá desetiletí i století.

Navíc hnědý mág může nerušeně praktikovat dlouhé desítky minut, aniž by vzbudil u nezasvěcenců jakékoliv podezření, což má svoje nedocenitelné výhody.

Jakožto živel jí odpovídá zem.

Významné drahokamy a polodrahokamy[edit]

Podobně jako v jiných esoterních vědách, i v hnědé magii lze využít vlastností drahokamů.

Smradagd[edit]

Taujplné schéma pro výrobu smradagdu.

Smradagd (neplést se smaragdem) jest desublimovaný smrad, tedy modifikace beserylu, v čisté krystalické podobě. Výroba této hypotetické látky je dobře střeženým alchymickým tajemstvím, přístupným hrstce vyvolených hnědých mágů. Ať tak či onak, legendy praví, že je alchymickým protipólem ke kameni mudrců měnící obyčejnou hmotu ve zlato, zatímco smradagd mění obyčejnou hmotu v životodárnou hnědou hmotu. Dle některých návodů jest jednou z ingrediencí kadidlo.

Lejnomant[edit]

Lejnomant ve své nejušlechtilejší podobě.

Lejnomant jest lejno, které vlivem vysokých tlaků získalo specifickou atomovou mřížku, díky níž nabývá neobyčejné tvrdosti, průzračnosti, jasu a disperze světla, a které je následně precizně leštěno a broušeno v matematicko-fyzikálním souladu zaručující nejlepší vizuální požitek z drahokamu.

Chcalcedon[edit]

Chcalcedon (nezaměnit s chalcedonem) a záhněda jsou polodrahokamy druhořadé kvality, a proto stojí sotva za zmínku.

Fluidické kondenzátory[edit]

Jedná se o předmět nebo hmotu, která slouží k udržení hnědo-magických sil po dlouhou dobu ve vysoké koncentraci na jednom místě.[3] K tomuto se nejlépe hodí exkrement. Chcete-li vytvořit zvláštní pouto mezi fluidickým kondenzátorem a vámi, použijte svůj vlastní. Jinak zvolte, pokud možno, exkrement vyjímečných kvalit. V nejlepším případě Lejnomant.

Chcete-li zvýšit sílu účinků magické záchodové štětky opatřete její konec přiměřeným množstvím fluidického kondenzátoru. Tím dodáte magické záchodové štětce dostatečný náboj pro uskutečnění vašich magických záměrů.

Věštění (fekalomantie)[edit]

Podobně jako lze tasseomantií věštit z kávové sedliny v bílém keramickém šálku... lze pomocí fekalomantie věštit v bílé keramické záchodové míse. Na základě dokončeného, případně nedokončeného denního rituálu v obřadní místnosti lze provádět introspekci, diagnózu a krátkodobé předpovědi fyziologického stavu operatéra. Tento článek však má za úkol dát adeptům stručný klíč k porozumění hnědé magii. Na základě vlastních úvah, pozorování, meditací a kontemplací si adept jistě utvoří svůj úsudek, pomocí něhož bude schopen utvořit si obraz o svém osudu i současném stavu. Proto postačí jen uvést, že základními atributy jsou konzistence, barva a tvar fekálie. Zvláštní roli hraje i umístění fekálie a situace, které jsou nutné řešit magickou štětkou a magickým zvonem.

Členění dle umístění fekálie[edit]

  • A) okraj toaletní mísy (po celém obvodu) - dotyčný se nachází ve velmi bouřlivé části svého života. Jeho zdraví i duševní pohoda je vážně ohrožena.
  • B) místa vzdálená od splachovací nádržky - na subjekt působí silné vlivy
  • C) místa blízká splachovací nádržce - slabší vliv na subjekt
  • D) dno - dotyčný se nachází v poklidném a pohodlném období života svého
  • E) zaseknutí v ohybu - subjekt žije v období, prosperity ba dokonce přemíry hojnosti

Hnědomagické mantry[edit]

Různé fyzické zdroje duchovního zpěvu vzhledem k vyznání víry.

Obřad mohou doprovázet mantry, které vhodným způsobem podpoří rituál a dojem z něj. U běžné řeči a zpěvu používáme běžné hlasivky. Trénovaní mniši dokáží vyprodukovat i hrdelní zpěv, který vychází z míst pod hlasivkami, čemuž se říká alikvotní též hrdelní zpěv.[4] Hnědý mág se však musí ponořit ještě mnohem níže hrtanem, do trávícího traktu až na jeho samotný konec trávícího traktu ke konečníku odkud se line zvuk manter. Jedná se o zpěv prdelní (pozor na záměnu s hrdelním). Mantry nezasvěcenců jsou zcela náhodné a neuvědomělé, postrádají harmonii a tím jsou zcela neúčinné.

Hnědý mág na základě introspekce a meditací poznal všechny hnědomagické i související procesy odehrávající se v jeho těle a tím získává plnou vědomou kontrolu, která mu umožňuje vytvářet harmonický zvuk, jehož vibrace rezonují v souladu s vibracemi fluida nacházejícím se v obřadní místnosti. Tím se zvyšuje magický potenciál a náboj obřadu.

Vibrace hrdelního zpěvu ("ÓM") mechanicky rozvibrovávají dutinu břišní (samohláska "Ó") a dutinu nosní (samohláska "M"). To má blahodárný uvolňující účinek na tyto dutiny. Naproti tomu vibrace prdelního zpěvu rozvibrují prostory střevní. I nezkušený necvičený člověk, pokoušející se vědomě či nevědomě o prdelní zpěv, pociťuje okamžité uvolňující, blahodárné až léčebné účinky těchto vibrací na svém těle. Z toho musí býti jasné, že prdelní zpěv je jednoznačně posvátnější druh zpěvu.

Kakášický princip a filozofie hnědé magie[edit]

Vzhledem k tomu, že hnědí mágové jsou nezpozorováni mezi námi již od pradávna, pomáhají v dlouhodobém časovém horizontu spoluutvářet jazyk a kulturní zvyklosti. Příkladem takového působení budiž zpopularizování výroku "Holy shit!", jehož vyřčením dotyčná osoba nevědomě uctívá filozofii hnědé magie resp. exkregor. Zapojuje se tím do myšlenkového proudu hnědé magie resp. exkregoru, který na osobu poté zpětně působí a mění pomalu její osobnost.

Vzhledem k tomu, že vše pochází z hoven a hovnem se nakonec stane, není pochyb o tom, že i samotný svět byl stvořen z hovna. Toto hovno však nelze chápat čistě materiálně. Jak bylo řečeno výše, i hnědí mágové utváří náš jazyk. Proto slovem "hovno" označujeme v češtině nejsilnější, nejvýraznější a nejdůležitější záporku, jejíž velmi nezdařilým synonymem je slovo "nic". V tomto kontextu se hovnem rozumí původní prasíla a prapříčina. Protože nebylo nikdy stvořeno, je nestvořené, nemá počátku a nemůže mít ani konce. Tzv. "Nejvyšší hovno" jest, nepopsatelným principem stojící nad vším.

Zasvěcení hermetici tento element/princip, z nějž byly stvořeny všechny 4 živly a vše živé, nazývají slovem "kakáša"[5]. Většina méně zasvěcených hermetiků však slovo komolí do známějšího tvaru "akáša".

Kakášický princip je to nejvyšší, nejmocnější, nepředstavitelné; je prabytím, prapříčinou všech věcí, hoven a všeho stvořeného, krátce řečeno: je sférou příčin. Následkem toho je kakáša také bez času a prostoru(viz časoprostorové deformace obřadních místností). Je to ono nestvořené, nepochopitelné, nedefinovatelné.

Náboženství "pro nejvyšší hovno"/kakášu určila slovo Bůh. Je pátou silou, prasilou, která vše stvořila a která udržuje vše v rovnováze. Je počátkem a čistotou všech myšlenek a idejí, je světem příčin, v němž se vše stvořené udržuje, od nejvyšších sfér počínaje až dolů k nejnižší.

Je VŠÍM ve VŠEM.[6]

Povšimněte si dále prosím zvláštnosti, která se nachází ve slovu "duchovno" z etymologického hlediska se jedná o složeninu dvou slov. Prvním slovem jest "Duch" jehož význam ve slovanských jazycích odpovídá slovům "dech, závan, vzduch, duše". Druhým slovem jest "hovno". Tato dvě slova tvoří jedno slovo "duchovno", z čehož je patrné, že tyto dvě věci patří nerozlučně k sobě. A tento etymologický výklad nám rozkrývá starodávnou podstatu tohoto slova.

Zatímco obyčejní mystici usilují o splynutí s bohem, hnědý mág, znající pravou podstatu světa, správně usiluje o svoje duševní splynutí s Nejvyšším hovnem resp. kakášou. Neb "Nejvyšší hovno" jest stálou, spolehlivou a věčnou jistotou. Pouze v tomto hovně lze nalézt trvalé a nekončící štěstí.

Rituální pomazání[edit]

V Indii a okolních státech vždy mágové veřejně vyjadřovali spřízněnost s hnědou magií. A na toto znamení své víry si mezi oči mazali hnědou tečku. Neb hnědá tečka jest zároveň fluidický kondenzátor v prostoru čakry třetího oka, působí i jako energetický polarizační filtr pro vidění energií v makrokosmu resp. vnějším světě. Tím i zámožnější Indové viděli pravou duchovní podstatu světa, že "žijeme ve sračkách" a umožnilo jim to velmi rychlý duchovní postup.

Nicméně hnědá tečka na hnědé kůži nebyla moc vidět a symboliky neznalé okolí interpretujíc tečku jako vzkrášlující prostředek, začalo používat atraktivnější červenou tečku, čímž se stala tato praktika zmatenou a nehodnotnou.

Ve vyspělejších státech se používají sofistikovanější praktiky. Jde o Rituální pomazání vlastní boty Hovnem. Tento akt má hned několik důvodů.

  1. narozdíl od tečky lze věřícího obtížněji identifikovat a znamení lze považovat za tajné
  2. uvědomíte si, že na Hovnech stojíte vy i celý svět a že jsou prostě základem všeho
  3. stále cítíte přítomnost božské esence, ať už jste kdekoliv, což neustále utvrzuje vaši víru
  4. přítomnost božské esence je intenzivně cítit i ve vašem okolí.Lidé ve vaší blízkosti svojí rukou podvědomě učiní hnědomagické gesto. Toto znamení se zpravidla provádí v blízkosti nosu nebo se ho přímo dotýká. Jedná se o tzv. mudru resp. jogu prstů. Každá mudra resp. pozice prstů má samozřejmě i svoje účinky, kterými podvědomě působí na dotyčného. U hnědomagického gesta se "nepomazaný" zapojuje do hnědomagického egregora a zcela nenápadně se pomalu obrací na hnědou víru.

Nástroj pro duchovní splynutí s "Nejvyšším hovnem"[edit]

Alchymický princip hnití v umírajícím starci sledující Televizní Noviny je dokončen. Krkavec zobrazuje zhoubu (reportér TN). Do astrální sféry (oblast za kruhem) unikají duch (spiritus) a duše (anima), kde vlivem nahromaděných negativních dojmů bude pokračovat jejich další rozklad.

S příchodem nových technologických vymožeností naskytla se hnědým mágům příležitost, jak nepozorovaně působit na masy nezasvěcenců a přibližovat je k duchovnímu splynutí s Nejvyšším hovnem. Společnost TV Nova, mezi zasvěcenci známa též jako TV Hovna, vysílá v pravidelném čase "Televizní noviny" (též známé jako "Televizní hovniny". V průběhu několika let podařilo se uzpůsobit zpravodajskou relaci TN koncepčně a obsahově, aby vizuální i zvukové vjemy s přesnou posloupností stimulovali jisté mozkové části a jiné blokovali. V takto stimulovaném mozku se objevují mnohé emoce. Zejména strach, nenávist, závist, litování, pocit nespravedlnosti, křivdu, sebelítost, marnost, ... Tyto emoce mají značný rozkladný účinek na duchu, duši i těle.

Tímto započíná v člověku alchymický proces hnití[7] a destrukce ducha, duše i těla. Jedinec přichází o pocit jistot a perspektivních výhledů, bortí se mu svět a má pocit, že žije v těch největších sračkách. Dochází k rozkladu ega a osobnosti jednotlivce.

Nakonec po pár letech agonie a pravidelného sledování televizních novin se vlivem psychosomatického působení dosáhne tak velkého poškození těla, které je neslučitelné se životem a jedinec umírá. Následně se duše jedince octne mimo svoje tělo v astrální sféře, kde se okamžitě zhmotňují jeho emoce a dojmy. Protože jeho dojmy i emoce jsou negativní a mají rozkladné účinky, všechny se realizují a jedinec prožije proces v křesťanství známý jako "očistec" dokud se nerozloží zcela i jeho duše a hovno z ní zbude. Podobný proces se odehraje i s duchem onoho jedince.

Nakonec má jedinec zcela rozložené svoje ego, nemá nic čemu by mohl říct "já" a dosáhl tudíž spojení s "Nejvyšším hovnem".

Časoprostorové anomálie obřadních místností[edit]

Dle pozorování, přicházejích od hnědých mágů i laických nezasvěcenců, lze usoudit, že v bezprostředním okolí obřadní místnosti dochází k výrazným anomáliím časoprostorového kontinua. Za hraniční zlom, kde dochází k největšímu kontrastu časoprostorové deformace lze považovat dveře od toalety. Zatímco na straně dveří, kde jedinec vykonává rituál, zdá se, že uběhl zanedbáníhodný časový okamžik, tak na druhé straně dveří se čas zdá být celou věčností. Zajímavé je, že při odchodu z obřadní místnosti má jedinec na hodinkách stejný čas, jako všichni ostatní. Z toho důvodu tuto časoprostorovou deformaci nelze zařadit do tzv. Obecné teorie relativity.

Během obřadu se jedinec pomocí hnědomagických sil a kakášického principu přibližuje ke splynutí s Nejvyšším hovnem. V tomto částečném splynutí se sám jedinec dočasně stává oním Nejvyšším hovnem, které je mimo čas i prostor. Jedná se o změněný stav vědomí blízký meditacím či hypnóze. Čas je tímto aktem vytlačován ven z obřadní místnosti do jejího těsného okolí. Tam zůstává čas po dobu obřadu ve značném přebytku.

Pokud však jedinec v obřadní místnosti vykonal rituál a zjistil, že nemá papír a čeká na asistenci; v takových případech je situace zcela jiná. V obřadní místnosti se čas nekonečně vleče a vně místnosti ubíhá obvyklým tempem.

Vědci zjistili, že při správně vykonaném obřadu se tělo detoxikuje, čímž se zvyšuje hladina endorfinů, což způsobuje relaxaci a blažený pocit. Následkem čehož se mozek dostane z hladiny beta do hladiny alfa, která je typická pro meditace, kontemplace, kreativní či geniální nápady a duchovní vize.

Uctívaný živočich[edit]

Posvátný scarabeus resp. hovnivál na zdech egyptského chrámu.

Hnědý mág nechť spatřuje vzor dokonalosti hnědé magie v brouku zvaném Scarabeus, jehož uctívali lidé již ve starověkém Egyptě, o čemž svědčí mnoho vyobrazeních na chrámových zdech. Tento brouk je též znám pod názvy vrboun posvátný, hovnivál a nezasvědcenci bývá někdy mylně nazýván hrdobcem.

Scarabeus sbírá všechen trus v okolí a vytváří si magickou kouli trusu, aby se z ní znovu zrodil po svojí smrti. Tento brouk pochopil, že z hoven pochází i končí všechen život. Rozumí podstatě vesmíru a odměnou za jeho vědění, budiž jeho věčná nesmrtelnost.

Významný den[edit]

V hnědé magii je nejvýznamnějším dnem v roce světový den toalet připadající na 19. 11. Světový den toalet byl vytvořen jako každoroční oslava těchto obřadních místností a jejich zásadního přínosu pro lidstvo.

Týden.cz – Splachujte s úctou. Je Světový den toalet

Střevní hřipka[edit]

Hermetici vědí, že kakášický princip sídlí kousek pod pupkem, v oblasti střev, což jest zároveň bod, kde nachází se těžiště člověka a je tudíž středobodem mága. Pakliže mág, či nezasvěcenec má potíže střevní, jest to znamení disharmonie kakášického principu v těle neb střevní chřipka má psychosomaticko-mystickou příčinu. Jest znamením, že nejsme spojení s Bohem resp. Nejvyšším hovnem a náš duchovní orgán resp. střeva nám tuto skutečnost připomínají. Nevyhnutelně pak následují velmi časté a pravidelné návštěvy záchodové obřadní místnosti, pokání, kakání a používání svaté trojice rituálních předmětů (štětka, papír, zvon), čímž opět dostaneme kakášický princip do harmonie a souladu s hnědou magií.

Pozn.: V Egyptě, poblíž pyramid, kde jsou silnější energetická pole, se tento jev projevuje silněji a je též znám jako "Faraonova pomsta".

Zdroje[edit]

Bystrý čtenář již prozřel a pochopil, že jen Hnědá magie jest jedinou pravou a nedokonalejší vírou. Bystrý adept již pochopil vše. Zdroje zde uvedené jsou pouze pro méně důvtipné hledače nejvyšší pravdy, či dokonce pro pochybovače.


Meditace s priserou.JPG
Sekty

Al-GebraCírkev měření elektrického odporu v celých jednotkách bez užití číslovekHnědá magieJehovistéJihočeské matkyKabanosovciKult Ampérmetru (lidově anarchismus)Kult Marty GottwaldovéKult popelnice (Českopedie)Mostecká uhelná společnostMenstruaceOdhranolkovávači Osmé HodinyParsifalPastafarianismusPohlreichův kultSektSektaSvědkové jeho nohyTaxiTeletubbiesVáclav

Hovnocuc.jpg edit Hovnocuc s.r.o.
    Adult BabyBanžo žumpingCařihradDefekační strategie tučňákůDejvický průjem 2015Dobrodružství pana KučeryDoktor HnůjDveře vod hajzluExkrementismusExkrementologieFekalismusEurestFeketevezekényGymnázium Brno-ŘečkoviceHnědá magieHovnoHovnodaHovno se staloHod hovnemJaderný výprdJak správně srátKadíš jak hrom!KakofonieKočičí záchodekLepíkLepíkismusNasranáNávštěvní řád kadibudkyNápisy na WCPisoárkyPrdíkPrdíkyProjímadloPrůjemRybenkaŘiťoryjeŘiťoviceSběr psích hoven v Praze 666Smrad (veličina)SprcnutíSvatá stoliceTeorie vsání prduToaletova kružniceToaletní papírVelký kulovýVyšná Diera pod SráčomWC kreativecWC (organizace)ZácpaZáchodZóna placeného sraní