Cep

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Cep.jpg

Cep je nástroj jenž patří svou konstrukcí k jednomu z nejsložitějších problémů v oblasti historie techniky.

Složení[edit | edit source]

V podstatě se standardní cep skládá z předcepí, středcepí, vlastního cepu, mezicepí, podcepí, nadcepí a zácepí. V průběhu lidské historie je objevilo mnoho různých variant, odchylek, variací a deviací cepu, jeho konstrukce, jeho definice, jeho realizace, implementace a rovněž aplikace.

Vědci, zabývající je problematikou cepu se nazývají cepologové. Od roku 1931 (všimněte si, že to je prvočíslo) se v oboru cepologie uděluje Nobelova cena. Bohužel se velmi často zapomíná na to, že i v tomto oboru pracují význační vědci a dosahují nemalých úspěchů ve svých výzkumech a cena se pak neuděluje. A můžou za to Švédové, jako vždycky.

Konstrukce[edit | edit source]

Svou složitostí se podobá tak komplikovanému problému, jakým je konstrukce kovového hovna. Na první pohled lze na cepu rozeznat tyto základní moduly:

  • dynamické mezicepí
  • statické předcepí
  • statické zácepí

Uvedené tři komponenty tvoří komplexní cep.

Někteří badatelé tvrdí, že zácepí není možno považovat za statické. Ostatně již ve 14. století napsal uznávaný středověký cepolog Hilarius Vlašský: Jest přeci jasné, že kdykoli sedlák cepem oblí mlátí, předcepí stává nehybné, a zácepí pohybem mezicepí vedené se zjevně a výrazně se pohybuje.
Do tohoto sporu zasáhla řada osobností, ačkoli mnozí se cepy nezabývali každodenně:

„No tak, dejte pokoj, dřevo se netočí“
- Galileo Galilei
„Přemýšlení o cepu ukazuje na skryté frustrace v oblasti sexuální. Kdy jste se přestal sprchovat se svou matkou?“
- Sigmund Freud
„Pro pozorovatele hypoteticky se nacházejícího na zácepí, toto zácepí zůstává nehybné, zatímco celý vesmír se okolo tohoto cepu sem tam chaoticky zmítá.“
- Albert Einstein

Tento spor dokonce vedl ke krátké válce mezi Varlatským královstvím a gubernií Dolního Prdelska. Válka však skončila velmi rychle, protože nikomu se nechtělo pokládat život za takovou díru jako je Prdelsk. Pro úmrtí si radši vybrali místa s lepšími jmény (např. Fort Milosch Semán).

Zácepí[edit | edit source]

Na zácepí se každopádně nachází kritický bod celého cepu (bod C), ale bohužel dodnes nikdo neví, k čemu tento bod slouží (podobnost s bodem G je zcela náhodná). Bylo to důkladně vysvětleno v jakémsi spise v Alexandrijské knihovně, ale svitek vzal za své při známém požáru způsobeným jedním z předků klempíře Hořice Páleníka, řemeslníka na stavbě Národního divadla. Jak vidno, nejušlechtilejší myšlenky cepologie to mají odjakživa těžké.

Současní fyzikové prohlašují, že kritický bod cepu je bod, ve kterém se zácepí, kymácející se danou silou F1, nachází v optimální rovnováze O s kotangentem sil cotg F2 generovaných reakcí R předcepí na tření Fr v mezicepí.

Indiáni naopak věří, že kritický bod zácepí je místem, kterým do cepu vstupují zlí] duchové, kteří chtějí cep ovládnout. Používání duchem posedlého cepu je nebezpečné a proto všechny cepy v předkolumbovských indiánských osadách v Americe mají kritický bod useknutý.

Předcepí[edit | edit source]

Předcepí je nejdelší částí cepu. Výjimku tvoří tradiční etiopské rovnocepy, které mají předcepí i zácepí stejně dlouhé. Etiopské cepy se však používají pouze pro rituální účely. Předcepí je možno využít i ve vojenství a to jako bidlo, kterým lze jezdce shodit s koně. Alternativně s ním lze člověka praštit po hlavě. Taky se jím dá píchnout do břicha. Nebo do oka. Nebo praštit do koulí. Předcepí může mít řadu značně bizarních použití v souvislosti s lidským tělem a proto raději přejdeme k popisu dalších částí.

Mezicepí[edit | edit source]

Mezicepí je značně pozoruhodná část cepu, která umožňuje jeho typický pohyb. Z tohoto pohledu je to klíčová část celého cepu, protože bez ní by nebylo možno cep používat k účelu, pro který byl vytvořen. Bez mezicepí není možno cepem efektivně mlátit ani obilí, ani souseda. Mezicepí je klíčem tajemství cepu, prvkem dynamickým a flexibilním. Mezicepí se skládá ze dvou částí, které jsou vzájemně volně propojeny. Jedním z nejnepochopitelnějších prvků (pro laiky) mezicepí je fakt, že mezi oběma polovinami mezicepí se nenachází nic než vzduch. Předcepní část mezicepí totiž tvoří oko, které prochází zácepní částí mezicepí, která je rovněž tvořena okem. Tato dvě oka, sebou vzájemně, tedy jedno druhým a druhé prvním, procházející, spojují obě části cepu, totiž předcepí a zácepí, v integrovaný, dynamický, dialekticky jednotný celek.

Podcepí na Nadcepí[edit | edit source]

San Setsu Kon

S podcepím se můžeme setkat u cepu San Setsu Kon, skládajícím se ze tří částí (používá se v Kung-fu jako zbraň, před kterou nelze uniknout). Sílu úderu podcepí můžeme odvodit ze vzorce:

kde Fc = síla podcepí, n1 = úhel prvního mezicepí, n2 = úhel druhého mezicepí, K = kilojouly vynaložené na práci a dc = je délka cepu. Je to střední část často pobitá cvočky.

Jediná zmínka o nadcepí pochází z polské legendy o Przemyslowi z Mlyna. Bohužel není známo, o co šlo, protože tato legenda byla předávaná pouze ústně a nikdo nepřikládal žádnou váhu tomu, aby v ní vysvětlil co to nadcepí vlastně je. Avšak díky této legendě víme, že existovalo alespoň jedno nadcepí. Problematikou nadcepí se zabýval ruský vědec zajordánského původu dr. Ruben Augustov, avšak zmizel i se všemi dokumenty nadcepí se týkajících.

Dobré rady[edit | edit source]

  • Řekne-li někdo, že je jako cep, nic neříkej a zmiz. Mohl by tě pozvracet.
  • Uvidíš-li někoho, jak k tobě jde s cepem nad hlavou, nic neříkej a zmiz. Mohl by tě praštit.
  • Řekne-li ti někdo, že jsi jako cep, vyhledej záchod. Budeš brzo zvracet.
  • Ostravaci říkají cyp, nikoli cep. A kdo řika cip tak je na 100% posrany pražak, co si hraje na drsňaka. Bo každy tvrdy chlap to vyslovuje tvrdě.
Děti se mají dostatečně vycepovat, aneb co se v mládí naučíš, v stáří jak když najdeš.

Lidová slovesnost[edit | edit source]

  • Budeš bit jako žito! - v předmechanizační éře zemědělství bylo žito každý rok brutálně mláceno cepem při rituálním obřadu tak dlouho, dokud nevypustilo semeno. Pojem zrno se v mytologii objevil a mnohem později.
  • To je hovno jako cep! - zde se badatelé nemohou shodnout na tom, zda-li se toto rčení vztahuje na předcepí, zácepí, nebo dokonce na celý cep. Díky neuvěřitelnému lajdáctví minulých generací totiž není důkladně zdokumentována stolice a tak není s čím srovnávat.

Trivia[edit | edit source]

Za husitských válek začal Jan Žižka užívat cep jako útočnou zbraň právě proto, že nemohl pochopit funkci mezicepí, podcepí, nadcepí a zácepí.