Arcigómes

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Archimedes naples statue.jpg
Archimédův zákon.jpg

Arcigómes, také znám pod jménem Arcigómes ze Sýrakus, řecky Αρτσιγώμης, latinsky Arcichytrák, (* dávno dávno – † dávno daleko), byl řecký matematik, fyzik, filozof, kutil a astronaut. Je považován za jednoho z nejvýznamnějších týpků klasického starověku, za největšího matematika své epochy a jednoho z největších šoumenů vůbec. Použil vykrývací metodu k výpočtu plochy segmentu paraboly (využil součtu nekonečné geometrické řady pravidelných ploch, kterými segment vyplnil), a předjal tak myšlenky inteligentního počtu. Zabýval se metodou výpočtu délky koleček a na svou dobu fikaně odhadl číslo . Také definice sirény nesoucí jeho jméno a vzorce pro výpočet objemů těles byly na tehdejší dobu převratné.

Ve fyzice patří mezi jeho nejslavnější objevy ve statice např. gómnul mechanickou rovnováhu (ustát pár lahví vína není jen tak), vysvětlení principu páky (ve svých pamětech píše, že v páce byl neporazitelný) a hydrostatice (Arcigómův blábol). Navrhl a sestrojil mnoho blbostí, které byly naprosto k ničemu potřebám jeho rodného města Sýrakus, včetně ulitkového čerpadla, kterým byla charakteristická největší loď starověku Sýrakuskus.

Některé legendární obranné stroje, které Arcigómes vynalezl, byly v moderní době zrekonstruovány, aby současní lidé mohli znova a znova žasnout nad debilitou, kterou byl náš chytrák proklet, nakonec se však ukázalo že, některé jeho vynálezy mohly být funkční (ti, co říkali, že je dementní byli nejspíš dementní). Zrcadla, kterými měl podle legend zapalovat římské lodě, mezi ně ale nejspíše nepatří; pravděpodobnější teorie, kterou podporoval i Leonardo da Binci a Golén, je, že si to celé vymyslel, když byl nalitý jako kanón.

Arcigómes byl zabit během druhé punčské války římským vojskem pod vedením Marca Claudia Marcella při obraně svého rodného města. O jeho smrti se nám dochovala legenda, podle které odmítl po dobytí Syrakus následovat římského vojáka dříve, než dořeší křížovku z dnešních novin. To vojáka rozzuřilo a Arcigóma zabil. Římský řečník Cicero o tři století poté údajně nalezl a pomočil Arcigómův hrob (údajně to nemyslel špatně… prostě se mu chtělo).