Potažmo

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Vláčení koňmi - potažmo doprava na divokém západě

Potažmo je jeden z nejstarších způsobů dopravy osob. Dříve se používal termín vlekmo, ale protože měli vážné námitky provozovatelé horské zábavy, takzvaná Vlekařská mafie, tak se užívá uvedený spisovný tvar. Přesto se například v Brně i dnes používají tzv. vlečné šaliny, pomocí dveří se cestující šikovně přivře a pak je vlečen, není to sice příliš pohodlné, ale na druhou stranu zase nespadá pod kontrolu jízdenek.

Jak již bylo řečeno, historie je dlouhá jako Lovosice a vleče se jako rýmička při návštěvě tchýně. Již dávno před starověkým Egyptem se lidé oddávali rozkoši z tohoto pohybu, neboť jej vynašli již pralidé. A protože se to osvědčilo, provozuje se to s drobnými obměnami dodnes. Nicméně protože Necyklopedie je vážený a seriózní zdroj informací, uvádíme zde výsledky našeho, původního výzkumu.

Kdysi dávno, aneb troška historie nikoho nezabije[edit | edit source]

Autentická dobová fotografie pračlověka po sblížení s partnerkou. Všimněte si zaujatého pohledu dinosaura, nebo co to je za ptáka.

On totiž takový ztepilý pračlověčí junák, když spatřil nějakou lepou pračlověčici, pojal k ní náklonnost, sic jest to záležitost pudová (což znamená, že to buď pude, nebo nepude). Děvy tehdejší doby na sebe hodně dbaly, takže když zmíněný muž spatřil dredy v jejím klíně, zapojil celou svou mozkovnu do umění svádění. Jelikož jeho inteligence byla srovnatelná s fištrónem ministra financí, švácnul děvu po lebeni kyjem a začal řešit, kterak svou praštěnou, nově nabytou ženu domů dopraviti. Nejprve ji čapnul za nohu, ale tento způsob se neosvědčil, protože se dotyčná brzy naplnila pískem a nejenže to pak na poli sexu trošku dřelo, ale hlavně dotyčná ztěžkla a byla to tudíž příliš velká práce. I nelenil bystrý pračlověk, dotyčnou za číro uchopil a již si ji vesele vláčel do své luxusní rezidence vydlabané ve skále. Ve středověku se vláčení používalo k mučení, později na Divokém západě se používalo vláčení koňskými potahy jako zábava se zajatými nepřáteli, od té doby se této dopravě ujal název potažmo.

Potažmo je dnes levná doprava, hlavně pro důchodce

Novodobá historie[edit | edit source]

S objevem prvního divu světa - chrámu tekuté radosti, se role obrátily. Což je jasný důkaz, že všechny novoty jsou k prdu a mělo by se se zaváděním novinek krapítek šetřit. Aby nedošlo k mýlce - nově smýkáním neplnily muže pískem, sic činnost tato není fyzicky možná, leč byly to právě naše drahé a milované fůrie, které muže z hospod vláčely, spílaly jim do ožralých hovad a všelijakými nevybíravými způsoby je odtrhávaly od přátel, kamarádů a hlavně rozjímání nad smyslem bytí, vesmíru a vůbec. Zde se ženy projevily naopak jako nepřátelé pokroku, což opět potvrzuje tezi v začátku tohoto odstavce.

Klady a zápory[edit | edit source]

V zimě se děti vláčejí mnohem snadněji

Způsob přepravy "potažmo" jest velice versatilním. Což znamená, že de použít lautr na všecko. Dá se jím vláčet již výše zmíněný muž, výše zmíněná žena, ba i dítko se dá vláčet. Výhodou je, že se zpravidla někam dostaneme, nevýhodou jsou zvukové efekty, které u toho dotyčná osoba obyčejně vydává. Jest tedy nutno na hodinky pohlédnouti a zjistiti, zda-li již nebyl vyhlášen noční, či polední klid. V takovém případě doporučujeme humánní aplikaci lokálních sedativ klackem přes hlavu, protože nechceme rušit sousedy. Potahovat se dají i neživé předměty, například nudle, traktor, Raketoplán Buran nebo nejmilejší tchýně.

Potažmo je také jediný způsob dopravy provázku, jelikož tlačit se dá velice těžko.