Lovosické metro

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Digitální fotoaparát.png Temuto článku sa nedostává fotka. Kdo béváte het, bléskněte to.


Název Metro je zkrácenina názvu Metropolitan Railway, tedy metropolitní železnice. Z tohoto označení přes francouzštinu a ruštinu proniklo i do češtiny. V některých jazycích se označuje jako podzemní dráha (např. německy U-Bahn). První metro bylo otevřeno 10. ledna 1863 v Londýně.

Počátky[edit]

Dějiny lovosického metra začínají roku 1904. Naskytl se problém s dopravou dělníků do nově postavené továrny na umělá hnojiva. Proto bylo 21. ledna 1904 ve vídeňském parlamentu rozhodnuto o výstavbě podzemní dráhy. Dne 26. března 1904 byla slavnostně zahájena výstavba, která byla ukončena 14. dubna 1905. Jednalo se o spojnici dvou zastávek, mezi kterými jezdil parní vlak. Parní trakce však byla do jisté míry problematická, a tak se uvažovalo o zavedení nějakého jiného druhu pohonu. Mluvilo se o nekonvenčních systémech, jako je například pohon lanem (takový byl zrealizován v Glasgowském metru), nakonec se však uplatnila elektřina, vedená pomocí boční přívodní kolejnice. K tomu také přispěl i zákon, vydaný rakouským parlamentem, který parní provoz v těchto podmínkách zakazoval. Lovosické metro bylo prvním metrem v Rakousko-Uhersku. První trasou lovosického metra byla spojnice stanic Radniční (Rathausstation) a Secheza. Postupem času byly dostavěny zastávky Hlavní nádraží (Hauptbahnhof) a Beseda, která byla svého času oblíbenou restaurací. V roce 1912 byla dostavěna druhá trasa metra, která vedla od zastávky Cukrovar přes zastávky Olejna, Kostel (přestupní stanice) k zastávce Zámek.

2. světová válka[edit]

Lovosické metro úspěšně fungovalo za doby první republiky, za války bylo uzavřeno a stalo se muničním skladem německé armády. Po skončení války již jeho provoz nebyl obnoven.

50. léta[edit]

Dne 5. 6. 1951 bylo lovosické metro určeno jako atomový kryt v případné atomové válce. Vchody do krytu byly vystavěny v parku před místním gymnáziem.

Při návrzích na výstavbu pražského metra byly oprášeny staré plány a metro mělo navazovat na starší část která již byla vybudována v Lovosicích. Přestupní stanice Lovosická měla být na na křižovatce ulic Vysočanská a Lovosická, ale až v dnešní době byla realizována část metra do Letňan, ovšem stanice byla přejmenována na Střížkov i když se nalézá na původním místě u Lovosické ulice. Je to zřejmě proto aby se zamezilo spekulacím o dostavbě směrem do Lovosic.

Krtek v Československu a ve světě