Prametro

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

„Heléť, ve se ale máte na tý jižní Moravě, koukéj, Pepeků! Vlezeté sí do prametrá, véď, popijité vínečkó, zajídáte vovárkém...“

- Z volebního spotu ČSSD

Historie[edit]

Zastávky linky Š-Šidleny nadmilotického prametra - zleva: "Kvakin", "Chrámač", "Košíček".

První metro (a tím pádem pra-metro) se začalo stavět na Jižní Moravě, pravděpodobně na Slovácku. Stavba prametra byla zahájena hned v mnoha sídlech zároveň a to v přibližně stejné době, tj. brzy z jara. Není ale známo, zda jeho stavba byla centrálně nařízena a hromadně organizována nebo zda to byla pouze čirá náhoda, ev. vyplývající z podobných okolností. Důvod, proč prametro není uváděno jako nejstarší na světě ani v historické literatuře ani v Guinessově knize rekordů, je ten, že prametro nebylo dosud dostavěno.

Konečný termín dostavby prametra nadále zůstává jednou z největších záhad historické i moderní architektury – těsně před tajemstvím obsahu moravských vajec v Carlosově lávce v Cajzlově a daleko před záhadou původu egyptských pyramid.

Specifika prametra[edit]

  • Výrazným specifikem prametra je, že se stavělo (a dodnes staví a rozšiřuje) v převážné míře spíše ve vesnicích a městečcích než ve větších městech. Jedna z později vyvrácených teorií soudila, že je to z důvodu chybějící jiné místní hromadné dopravy. Tato teze byla nedávno vyvrácena členy Ústavu architektury Slováckéj akadémyje vět (SAV), a to z velmi sofistikovaného důvodu – je to kravina. Druhým důvodem je, že sice na vesnicích neexistovala vesnická hromadná doprava (VHD) (pomineme-li dopravu dětí na nosiči bicyklu, odjezd odvedenců, zájezd tetiček na Sv. Hostýn nebo dopravu opilců na káře) – MHD ale nebyla zavedena ani ve městech.
  • Jinou zvláštností je, že při výstavbě se nejdříve razily tubusy staničních nástupišť, poté (d)eskalátory, zázemí pro cestující a ostatní obslužná infrastruktura.
    Naopak k ražbě spojovacích tunelů zatím nedošlo (až na výjimky). A to i přesto, že zastávky se nacházejí i jen v několikametrové vzdálenosti od sebe.
  • Prametro je nejrozsáhlejším metrem na světě – počet jeho stanic již nejméně π-krát překonal číslo 2084. Například jen linka Š prametra v Šidlenách u nadMilotic čítá více než 211 plánovaných zastávek!
  • Cestování v prametru sice má vždy svou výchozí stanici, málokdy už ale cestující tuší, která zastávka bude tou konečnou. V prametru je totiž možné cestovat z jakékoliv stanice do jiné libovolné (a k ránu i jen čistě náhodné) zastávky.
  • Jízdní řád prametra obsahuje pouze jedinou položku a to výchozí stanici. Čas odjezdu je hodně nepřesný a bývá hrubě zaokrouhlen na hodiny nebo jen přibližnou denní dobu. Sled dalších zastávek je sestaven až během jízdy na čistě stochastickém principu. Použití jízdního řádu pro orientaci je proto jenom velmi omezené. Je až s podivem, že si dosud žádný pasažér nestěžoval. A to i přesto, že jejich pozdní příjezd domů zpravidla není manželkami nijak kladně kvitován.
  • Přesný ceník v prametru neexistuje. Náklady na dopravu se vyrovnávají tím, že cestující je zároveň majitelem a provozovatelem jiné stanice, a za transfer přes konkurenční stanici se revanšuje občerstvením ve svém vlastním dopravním podniku. Zpoplatněny jsou pouze nájezdy zájezdy z Práglu.
  • Přestože není ani zdaleka hotové, probíhá v prametru neustálá permanentní oslava jeho kolaudace za účasti prametrosexuálů a hostů zvaných i nezvaných.
  •  !!!POZOR!!! Cestování prametrem je silně návykové! Neumírněné cestování bývá častým důvodem partnerských hádek či rodinných problémů.

Technologie prametra[edit]

Nástupiště prametra, po stranách na lavicích odložená zavazadla Moravanů

Stanice prametra[edit]

Zpravidla má podélný válcovitý tvar sedmičky. Po stranách nástupiště se nacházejí lavice, zvané kaltnéře. Postupem času se však zaplnily odkládáním zavazadel a vybavením perónu. Protože věděli, že čekání je zde nekonečné, přinášeli s sebou cestující čekající na prametro spousty alkoholu, hlavně vína. Nejdříve v sedmičkách, poté v demižónech a nakonec i v bečkách, sudech či tancích. Čekáním stráví večery i celé noci, takže všechny tyto propriety odkládají tak dlouho, až si není kam sednout.

Moravané si čekání na prametro zpravidla zpříjemňují degustací a konzumací vína či destilátů, ev. krajově typických kulinářských výrobků (např. oškvarků či jiných, viz také úvodní citát). Čekání je mnohdy velmi namáhavé, takže znavení cestující nad ránem polehávají v okolí stanic a jsou odváženi domů náhradní dopravou (VHD, zpravidla pěškobusem).

Stanice jsou vybaveny velmi sofistikovaným klimatizačním systémem pro odvětrávání alkoholových a jiných výparů – takzvanými sopúchy.

Schody, de(e)skalátor, šija[edit]

Vestibul prametra, v pozadí deskalátor a (výjimečně) prázdné nástupiště

Jde o krátkou tranzitní spojovací část mezi nástupištěm a vestibulem stanice.

Dalším obrovským vynálezem Moravanů je deskalátor či deeskalátor. Stejně jako celé prametro byl také deskalátor vynalezen na více místech najednou, mnoha cestujícími zcela nezávisle na sobě. A to přesně ve stejný čas – cca 0,4999 vteřiny poté, co uklouzli na vlhkých schodech prametra. Působením gravitační síly se pak rychle ocitli na nástupišti. Obrácení principu deskalátoru však již bohužel nefunguje, takže eskalátory dopravující pasažéry opačným směrem byly vynalezeny až mnohem později.

Hala, vestibul[edit]

Je nadzemní částí prametra. Protože na nástupištích bývají lavice zcela zaplněny zavazadly, nachází se ve staničních halách další posezení, i možnost přespání.

Současnost[edit]

Prametrosexuálové si krátí čekání svojí typickou činností

Význam prametra se stále více posouvá do úplně jiných rovin. Mnozí stavitelé prametra už ani o jeho původním účelu nemají ponětí a nové stanice staví z jiných, sekundárních důvodů – pro uskladnění vína, brambor, ilegální pálenice nebo pro rekreaci, či spíše "dekreaci".

Celý komplex bývá Pepíky též posměšně nazýván sklípek. Ale to je už je skutečně hodně mimo (sr. slovácké rčení "bokem Šardic") – vždyť Moravané také nenazývají pražské metro "ďúrú na arteple".

Velmi pravidelní pasažéři prametra se nazývají "prametrosexuálové". Od metrosexuálů se však svou vizáží a hlavně chováním velmi výrazně liší.

Politický význam prametra[edit]

Prametrem se ve své populististické populární volební kampani nechal inspirovat (prostorově) výrazný levicový vůdce Jiří Paroubek ve svém volebním projektu Metro do každé domácnosti. Tento geni(t)ální tah mu v jihomoravských krajských volbách vynesl úctyhodný zisk 0,0013 ‰ hlasů, což takřka odpovídá podílu Jihomoravanů bez prametra. ČSSD ostatně vždy apelovala na sociálně handicapované a vyloučené skupiny, či frustrované voliče. Proto plánuje použití takto motivovaného volebního programu ve volbách do Poslanecké sněmovny, což z důvodu cajzlovské závisti bude mít kolosální účinek – ČSSD bezpochyby tyto volby vyhraje.

Krtek v Československu a ve světě