EET

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search


EET, kde písmena nahradíme pořadovými čísly písmen abecedy anglické, jest 5 5 20, každému jednomu pak přičtena nečísla 0 a 1 jest 6 6 21, po aplikaci negativního vsuvného operátoru pak 6−nic 6−nic 2−1, rozuměj 6 6 1, jest přesmyčkou (dle výroku poslední budou předposledními) 6 1 6, a po smrštění 616!

Citujme nyní z biblického Zjevení Janova, kapitoly 13:

A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch,
aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména a nevydá či neobdrží účtenku.
To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať přečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest

V originálním rukopise však stojí již zmiňovaných "šest set šestnáct", jak potvrzuje dokonce i českopedie (která však nikdy nemluví pravdu).[1]

Další důkaz jest následujíc, pro tyž, kdo by snad ještě neuvěřil..

A Á B C Č D Ď E É Ě F G H Ch I Í J K L M N Ň O Ó P Q R Ř S Š T Ť U Ú Ů V W X Y Ý Z Ž
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
ANDREJ BABIŠ: 1+21+6+27+8+17 + 3+1+3+15+30 = 132
JAROSLAV FALTÝNEK: 17+1+27+23+29+19+1+36 + 11+1+19+31+40+21+8+18 = 302
AGROFERT: 1+12+27+23+11+8+27+31 = 140
ANO: 1+21+23 = 45
EET: 8+8+31 = 47
666

Antikrist[edit | edit source]

To ale znamená jednu velmi důležitou věc, žijeme v posledních časech. EET se za chvíli bude týkat absolutně všech. Ale pokud EET je znamení šelmy, kdo je poté ta šelma? Máme tady samozřejmě spoustu podezřelých, kdo by mohl být Antikrist, ale klíčové svědectví nám může podat jen kniha knih Bible.

Zjevení Janova, kapitola 13:

Vtom jsem spatřil, jak z moře vystupuje šelma se sedmi hlavami a deseti rohy; na těch rozích měla deset korun a na hlavách rouhavé jméno. Šelma, kterou jsem spatřil, byla podobná pardálu, ale její nohy byly jako medvědí a její tlama jako tlama lva.

Tím mořem se nepochybně myslí Slovensko, z této oblasti byl Andrej poslán. Čtěme ale pozorně dál, kdo je tedy ta šelma? Je to celé hnutí Ano! Ano, je to ANO. A co těch sedm hlav. Hlavy:

Čtěme pozorně dál:

Jedna z jejích hlav vypadala jako smrtelně zraněná, ale její smrtelná rána se uzdravila. Celá země šla v úžasu za tou šelmou a lidé se klaněli draku, který dal té šelmě moc, klaněli se i šelmě se slovy: „Kdo je podobný té šelmě? Kdo s ní může bojovat?“

„Můžete mě i zabít, ale nebudu rezignovat. Neodejdu z politiky.“

- Andrej Babiš

Tím je jednoznačně řečeno, že Babiš chce za každou cenu dokázat to, aby na něho někdo spáchal atentát, který by velmi zázračně přežil. Andrej velmi dobře ví, že za ním Satan stojí a že ho vždy ochrání. Podle některých učenců je to myšleno symbolicky a tou dočasnou smrtelnou ranou má být odvolání Babiše z funkce ministra financí.

Vedlejší účinky[edit | edit source]

  • Je vědecky dokázáno že EET škodí zdraví, a to hlavně účtenky, "Varování VTN, účtenek se nedotýkat, pokud došlo ke kontaktu opláchnout Dihydrogenmonoxidem, nesmí přijít do kontaktu s potravinami a dětmi, likvidovat jako nebezpečný odpad".[2]