Slepota

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Blindheit-Sehbehinderung.png
Slepý pes je věrným druhem slepého pána
Nejoblíbenější disciplínou slepců je sportovní střelba

„Vím jen, že jsem byl slepý a teď vidím“

- Evangelium podle Jana 9,25

„Byl jsem toho ušitým svědkem“

- neznámý slepoň


Úplná slepota je trvalá ztráta zraku, kdy nemocný lautr hovno vidí.

Příznaky[edit | edit source]

Postižený na první pohled vypadá jako normální člověk. Odlišuje se tím, že drží v ruce hůl a mlátí kolem sebe hlava nehlava. Přítomní jej často nazývají expresivním výrazem „slepaňa zablutá“.

Příčiny[edit | edit source]

Příčin slepoty je hodně (ne)moc, například otrava metylalkoholem.

Klasifikace podle Světové zdravotnické organizace[edit | edit source]

1. Střední slabozrakost
2. Těžce slabý zrak
3. Úplná nevidomost

Léčba[edit | edit source]

 1. Nejlepší je vyhledat Ježíše. Ten plivne na zem, udělá ze sliny bláto a pomaže vám jím oči. Potom řekne: "Jdi se umýt do rybníka Siloe". Po umytí uvidíte jako rys ostrovid. Problém je, jak najde rybník Siloe poslepu.
 2. Nejjistější je sehnat si dobrý revolver. Při střelbě třeba mysleti na naše skomírající zdravotnictví, jež není vhodné zatěžovat nepovedeným výstřelem.

Oblíbená činnost[edit | edit source]

 • Hra na slepou bábu

Evakuace slepce při živelné pohromě[edit | edit source]

Slepec se vyznačuje slabou orientací v prostoru i při normálních podmínkách. Pokud nastane situace, kdy se podmínky změní na nenormální, stává se ze slepce věcné břemeno, s největší pravděpodobností řvoucí a spolupracující jen velmi útržkovitě. Při evakuaci je potřeba myslet na lidové rčení - co oči nevidí, to tělo nebolí. Díky této premise přežije nejen slepec, ale i vy.

Evakuace z hořícího prostoru[edit | edit source]

Hvězdičkou je vyznačen vhodný průchod s mokrým slepcem na zádech při evakuaci z hořícího prostoru.

Pokud jste obklopeni hořením, nezoufejte, polijte slepce vodou, dejte si ho na záda a ohněm proběhněte. Jak je patrné, tak při této evakuaci slepec nahrazuje funkci mokré deky. S vědomím toho, že slepec svou úlohu nemůže vizuálně zhodnotit, projdete masou ohně nepoznamenáni.

Poleptání kyselinou[edit | edit source]

Pokud jste poleptali slepce kyselinou, nezoufejte, neviděl vás, díky čemuž nebudete pro policii identifikovatelní. Pokud se slepec poleptal sám, není to vaše věc.

Potopa[edit | edit source]

Při potopě se slepec nemůže opřít ani o svého slepého psa, ani o svou slepou hůl. Když někam vyrazí, narazí na žblunknutí, čehož se děsí. K slepci připlavte s loďkou a klidným hlasem ho naveďte na palubu, poté s ním odplujte do bezpečí. Což by nebylo nijak zajímavé, pokud byste slepce i s loďkou nemohli odrazit od postiženého místa a s pytlem na zádech a bez vyrušování přenést i slepcův majetek do úschovy k zastavárníkovi.

Přemnožení vlků[edit | edit source]

Slepci kupte pudr.

Jitrnice, jakou svět neviděl[edit | edit source]

druh masného výrobku, uváděného na trh v Práglu a okolí.

Jitrnice má původ v dobách panování prafotra Moravy, který se snažil šetřit a hledal způsoby, co s masem, které při zabíjačce zbylo. Zjistil, že když do dá do střeva maso, vnitřnosti a sádlo, přidá k tomu sůl, pepř a marjánku, tak je to docela dobrý. Kupec Sámo toto jídlo rozšířil i do Cajzlogradu a okolních Čech. Jenže Cajzli byli vyčůraní a snažili se to šidit. Nejprve do toho začali přidávat vodu, mouku, strouhanku nebo rostlinný olej, poté přišli s revolučním řešením, jaké nemá obdoby. Inspirací jim byl hospodský Pečínka, který ve své hospodě podával vzduch omaštěný větrem. Jednalo vynikající specialitu, která byla vyhledávána diabetiky a lidmi držícími dietu. Zvláště oblíbený byl vzduch omaštěný mistrálem, i když po jeho požití někteří lidé trpěli větry.

Otázkou při realizaci nápadu jitrnice, jakou svět neviděl, bylo to, co do ní dát. Do vyřešení problému se dal vědecký tým, který se mimo jiné zabýval též vynálezem bot v prášku, nebo který řešil otázku mazání chleba. Po několikaletém bádání, podepřeném i výsledky zpracované nejmodernějšími počítači, vědci dospěli k závěru, že pokud má být jitrnice taková, jakou svět neviděl, musí se jednat o neviditelnou jitrnici. Do výzkumu proto byli zapojeni řezníci z Babišova Agrofertu, kteří přišli na to, že do takové jitrnice nelze dávat drůbeží separát. Proto se na dalším výzkumu již nepodíleli. Problém se téměř podařilo vyřešit až vědcům z Čunkovy univerzity v Praze. Narazili však na jednu věc, se kterou nepočítali. Střed jitrnice sice není vidět, avšak její zašpejlování zůstalo viditelné.

Vědecký tým Necyklopedie proto bude nadále sledovat práci výzkumníků a včas podá nové informace.


Komunikace[edit | edit source]

Braille.jpg

⠞ ⠁ ⠅ ⠀ ⠎ ⠊ ⠀ ⠏ ⠺ ⠑ ⠙ ⠎ ⠞ ⠁ ⠧ ⠂ ⠅ ⠡ ⠍ ⠕ ⠂ ⠕ ⠃ ⠗ ⠡ ⠵ ⠅ ⠕ ⠧ ⠯ ⠀ ⠧ ⠞ ⠊ ⠏ ⠄ ⠝ ⠁ ⠀ ⠝ ⠣ ⠍ ⠀ ⠚ ⠑ ⠀ ⠞ ⠯ ⠏ ⠑ ⠅ ⠂
⠏ ⠕ ⠙ ⠕ ⠃ ⠝ ⠑ ⠚ ⠀ ⠞ ⠕ ⠃ ⠣ ⠂ ⠵ ⠅ ⠗ ⠡ ⠞ ⠅ ⠁ ⠀ ⠎ ⠑ ⠀ ⠎ ⠇ ⠥ ⠝ ⠑ ⠩ ⠝ ⠌ ⠍ ⠁ ⠀ ⠃ ⠗ ⠯ ⠇ ⠑ ⠍ ⠁ ⠀ ⠁ ⠀ ⠃ ⠌ ⠇ ⠕ ⠥
⠓ ⠾ ⠇ ⠅ ⠕ ⠥ ⠀ ⠕ ⠕ ⠏ ⠺ ⠑ ⠝ ⠕ ⠥ ⠀ ⠕ ⠀ ⠵ ⠑ ⠄ ⠁ ⠀ ⠩ ⠞ ⠑ ⠀ ⠎ ⠊ ⠀ ⠅ ⠝ ⠌ ⠮ ⠅ ⠥ ⠄ ⠧ ⠀ ⠃ ⠗ ⠁ ⠊ ⠇ ⠇ ⠕ ⠧ ⠣
⠏ ⠌ ⠎ ⠍ ⠥ ⠂ ⠎ ⠁ ⠍ ⠕ ⠵ ⠺ ⠑ ⠚ ⠍ ⠣ ⠄ ⠁ ⠀ ⠞ ⠑ ⠅ ⠁ ⠀ ⠙ ⠣ ⠧ ⠩ ⠁ ⠞ ⠁ ⠀ ⠵ ⠁ ⠧ ⠺ ⠑ ⠞ ⠑ ⠀ ⠕ ⠩ ⠊ ⠄
⠧ ⠀ ⠞ ⠜ ⠀ ⠅ ⠝ ⠊ ⠵ ⠑ ⠀ ⠚ ⠎ ⠕ ⠥ ⠀ ⠍ ⠌ ⠎ ⠞ ⠕ ⠀ ⠓ ⠗ ⠃ ⠕ ⠇ ⠅ ⠾ ⠀ ⠰ ⠅ ⠕ ⠵ ⠽ ⠀ ⠖

 `  `   `   `   `  `   ` `` ```     ``  `  ` ` `  ` ` `   ` `  `      `  ``
.`.:`...  `.` ``:. : :.` .`: : `. ``:.` :.` ``.:`.:. `.:. . ```.: : . .`.` ``` `:`. ` :` `.:` .`.`
 `  `  `      `   ` `      `   `  `  ` `  ``  ` ` ``  `  `     ```  `   `
`` `:`..: :``..`.`.:.``.`:.`.  ` :.:.` `:::`.`: .``: `  :.`.``.:` `:::: `. ```.`:.:` .` `:.``::: .:.:`.
``  ` `  ` ` `  `  ` ` `    ` `  `      `    `   `  `  `    ` ` `    `  `  ` ``
```.: ` ```:.` `.:` .::.:.`.`. `:`..:.` `.` ``:...  `  `:`..: ``` `: : `. :.` .` .` `.`: ` .: ` `:`:  
 ` ` ``` ` `  `   `  `     ` ` `       `  `   ` `  ` ``    `   `     `   ```
`.:` .::.`. .`.``` :``..`.`.:.``.`:.` .:`. :``.:.`` .`.```.:`: :``.` :. ```. `` : .``:` .:.``.`:.`.  
`   `    `  `` ` ` `  `  ` ` `  ` `   ` ` `  `  ``` ```` ` ```   ` `   `  `  ` ` `
```.` `:.:.``::: .::.`. .`:`` ```..  .``: .::..```:. `:`. `:`..:.` ` :.`. :.` .`.``.`:..  .::..`: `.   
 ` ``` `  `   `    ` `       `  `     ` `   ` ` `   `   `   `   `  ` `  `
.`.: .`.` .:.`':`.: `: ` .``.`: :`: .::.`. :: .``:`: :``.:`` : ` .:.``.`:.  :``.`.:`: `. .::.` .: ` 
 `   `  `   ` `` ```    `` `    `  `   ` ` ` ```  `  ` `   `  ` ` `   `   `
:.`. `:`..: : : .``:`: :`.``:`: .::.`. .``:.`.:`.`` : `..:.`: `:`.:..``:::  ` `:`: :`:.` .`.::.`.:.``:
`   ` ` `   `  `     `   `    ` ``` `  `    ` `   `  `     `   ` ``` ` ` `  `
::.  ` .` .`.: ` :`:``.` :..` `.`: `.: `.:.`:.::..``::: :`:.`.``  `  `` .: .: `..`.:.` .:`. `::..`
    `   `   ` `   ` `  ` `   `` ` ```   `    ` ` `  '  '  '`  `  ` ` `  ` `   ` 
: `. .::. :.`   `  .: ``.`.. .`.:`...  `.` ``:. : :.` .`: : `. ``:.` :.` ``.:`.:. `.:. . ```.: : . .`.` ``` `:`. ` :` `.:` .`.`
 `  `  `      `   ` `      `   `  `  ` `  ``  ` ` ``  `  `     ```  `   `
`` `:`..: :``..`.`.:.``.`:.`.  ` :.:.` `:::`.`: .``: `  :.`.``.:` `:::: `. ```.`:.:` .` `:.``::: .:.:`.
``  ` `  ` ` `  `  ` ` `    ` `  `      `    `   `  `  `    ` ` `    `  `  ` ``
```.: ` ```:.` `.:` .::.:.`.`. `:`..:.` `.` ``:...  `  `:`..: ``` `: : `. :.` .` .` `.`: ` .: ` `:`:  
 ` ` ``` ` `  `   `  `     ` ` `       `  `   ` `  ` ``    `   `     `   ```
`.:` .::.`. .`.``` :``..`.`.:.``.`:.` .:`. :``.:.`` .`.```.:`: :``.` :. ```. `` : .``:` .:.``.`:.`.  
`   `    `  `` ` ` `  `  ` ` `  ` `   ` ` `  `  ``` ```` ` ```   ` `   `  `  ` ` `
```.` `:.:.``::: .::.`. .`:`` ```..  .``: .::..```:. `:`. `:`..:.` ` :.`. :.` .`.``.`:..  .::..`: `.   
 ` ``` `  `   `    ` `       `  `     ` `   ` ` `   `   `   `   `  ` `  `
.`.: .`.` .:.`':`.: `: ` .``.`: :`: .::.`. :: .``:`: :``.:`` : ` .:.``.`:.  :``.`.:`: `. .::.` .: ` 
 `   `  `   ` `` ```    `` `    `  `   ` ` ` ```  `  ` `   `  ` ` `   `   `
:.`. `:`..: : : .``:`: :`.``:`: .::.`. .``:.`.:`.`` : `..:.`: `:`.:..``:::  ` `:`: :`:.` .`.::.`.:.``:
`   ` ` `   `  `     `   `    ` ``` `  `    ` `   `  `     `   ` ``` ` ` `  `
::.  ` .` .`.: ` :`:``.` :..` `.`: `.: `.:.`:.::..``::: :`:.`.``  `  `` .: .: `..`.:.` .:`. `::..`.`.:`...  `.` ``:. : :.` .`: : `. ``:.` :.` ``.:`.:. `.:. . ```.: : . .`.` ``` `:`. ` :` `.:` .`.`
 `  `  `      `   ` `      `   `  `  ` `  ``  ` ` ``  `  `     ```  `   `
`` `:`..: :``..`.`.:.``.`:.`.  ` :.:.` `:::`.`: .``: `  :.`.``.:` `:::: `. ```.`:.:` .` `:.``::: .:.:`.
``  ` `  ` ` `  `  ` ` `    ` `  `      `    `   `  `  `    ` ` `    `  `  ` ``
```.: ` ```:.` `.:` .::.:.`.`. `:`..:.` `.` ``:...  `  `:`..: ``` `: : `. :.` .` .` `.`: ` .: ` `:`:  
 ` ` ``` ` `  `   `  `     ` ` `       `  `   ` `  ` ``    `   `     `   ```
`.:` .::.`. .`.``` :``..`.`.:.``.`:.` .:`. :``.:.`` .`.```.:`: :``.` :. ```. `` : .``:` .:.``.`:.`.  
`   `    `  `` ` ` `  `  ` ` `  ` `   ` ` `  `  ``` ```` ` ```   ` `   `  `  ` ` `
```.` `:.:.``::: .::.`. .`:`` ```..  .``: .::..```:. `:`. `:`..:.` ` :.`. :.` .`.``.`:..  .::..`: `.   
 ` ``` `  `   `    ` `       `  `     ` `   ` ` `   `   `   `   `  ` `  `
.`.: .`.` .:.`':`.: `: ` .``.`: :`: .::.`. :: .``:`: :``.:`` : ` .:.``.`:.  :``.`.:`: `. .::.` .: ` 
 `   `  `   ` `` ```    `` `    `  `   ` ` ` ```  `  ` `   `  ` ` `   `   `
:.`. `:`..: : : .``:`: :`.``:`: .::.`. .``:.`.:`.`` : `..:.`: `:`.:..``:::  ` `:`: :`:.` .`.::.`.:.``:
`   ` ` `   `  `     `   `    ` ``` `  `    ` `   `  `     `   ` ``` ` ` `  `
::.  ` .` .`.: ` :`:``.` :..` `.`: `.: `.:.`:.::..``::: :`:.`.``  `  `` .: .: `..`.:.` .:`. `::..`