Sámo

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Kupec Sámo studuje obchodní výkazy Říše.

Sámo (někde mezi 600 a 700 n. l.), vlastním jménem Samuel ben Jákob ben David Wallerstein, byl německojazyčný obchodník s otroky, který na území současného Moravistánu založil svéráznou firmu známou jako Sámova říše, a vynálezce samopalu. Vzhledem ke své konverzi k byzantskému křesťanství je znám také jako Dočasný Žid.Měl dvanáct manželek a třicet sedm dětí.

Sámo politik[edit | edit source]

Sámovo dětství a mládí je zahaleno mlhou, z čehož plyne, že jej prožíval v povodí nějaké dostatečně velké řeky, neb smogem vybavených velkoměst v té době ještě mnoho nebylo. Je zřejmé, že pro svou velkou počestnost musel uprchnout z Francké říše a nadosmrti vedl boj s králem Dagobertem I., kterého nejméně jednou vojensky porazil. Po příchodu na Moravu se mu podařilo přesvědčit místní kmenové náčelníky k přesměrování obchodu s polskými otroky na jihovýchod a vyřazení Němců ze hry. Sámova říše byla multikulturní, úředními jazyky byla romština, maďarština a němčina.

Sámo obchodník[edit | edit source]

Už v sedmém století byli otroci z Polska po celém světě vysoko ceněni pro svou fyzickou odolnost a negramotnost. Až do Sámova příchodu byli nalovení Poláci českými kmenovými náčelníky předáváni německým překupníkům, kteří zajišťovali jejich export. Sámo tuto praxi změnil a vytvořil vlastní distribuční síť, která sahala na Západě až do Londýna, a na Východě do Samarkandu. Z té doby jsou také první písemné záznamy arabských obchodníků o Slovanech. Původní význam pojmu Slovan je "otrok přivezený z Polska". Dochovaly se také dobové stížnosti zákazníků, že tito otroci polské produkce jsou sice levní, ale nekvailtní. Obchodní inspekce musela dokonce řešit případy, že něktěří otroci byli vyrobeni z posypové soli.

Sámo náboženský reformátor[edit | edit source]

Římský papež dlouho váhal uznat byzantské nočníky jako součást liturgického úboru.

Během jedné z četných vojenských výprav do Byzance, která jim sloužila jako detašovaný sklad zásob, se Slované zmocnili paláce Vysokopřeosvíceného Kastráta (titul odpovídající ministrovi zahraničních věcí) Eusebia Eucharista a našli tam půvabně zdobené nočníky. Vzhledem k jejich okrouhlému tvaru usoudili, že se nosí na hlavě, a tuto čest vyhradili pouze pro důstojné duchovní vlastní krve.

Římský papež se dlouho zdráhal uznat tuto novou podobu liturgického oděvu, která se ze Sámovy Moravy rychle šířila napříč slovanským světem.

Sámo vynálezce[edit | edit source]

Je Pavel Dohnal přímým pokrevním potomkem prvního moravistánského krále Sáma? Mnozí tvrdí, že ano.

Jako zřejmě nejvzdělanější panovník své doby, zapsal se Sámo do dějin slovanských národů mnoha vynálezy, které dodnes nesou jeho jméno. Vedle oblíbené rituální samohany, tradičního nápoje samohonky a samoobsluhy, uplatňované zejména na dobytých územich, je jeho nejvýznamnějším vynálezem samopal. Původní samopal byl vyroben z tvrdého dřeva a střílel bukvicemi či žaludy, jimž energii potřebnou k výstřelu dodával střelný pach. Účinná palba samopalu tohoto typu mohla pokračovat tak dlouho, dokud na to měl střelec dostatek žaludů a smrdutosti ve svém dechu. Je pravda, že trvalo velice dlouho, než střelný pach byl přidáním pouhého jediného písmene změněn v substanci mnohem účinnější. Ve své době se však jednalo o bezesporu revoluční technologickou novinku, která zajistila mnohaletou stabilitu Sámovy říše.

Historické osobnosti Česka
Holub Panovníci

Praotec ČechKněžna KvětušeSámoSvatý VáclavPřemysl Otakar II.Karel IV.Jiří z PoděbradRudolf II.František Josef I.Tomáš Garrigue Masaryk

Klobouk Vzdělanci

Konstantin a MetodějJan HusJan Ámos KomenskýJam Ánus KřížlosskýTomáš HalíkHenryk LaholaMichael Karas

Kniha Spisovatelé a básníci

Jan Berwid-BuquoyKarel ČapekFrantišek DouchaJosef Křtitel Kašpar FučíkVáclav HavelVáclava HankaJaroslav HašekRoss HedvíčekFrantišek HoráčekFranz KafkaMilan KunderaJan NerudaFráňa ŠrámekJiřina Švorcová

Letící raketa Vynálezci a koumáci

Bratranci VeverkovéJiří GryngarJiří DrahošRadim UzelJan VodňanskýDana Drábová

Crystal Clear app cervisia.png Architekti

Jan KaplickýPatrik Kokotas

Ikona meče.png Vojevůdci

Jan Žižka z TrocnovaAdmirál BabičkaTludovík PloučekJosef ŠvejkJiří Kajínek

Greek deity head left icon.png Legendy

Polyxena z LitomyšleFrantišek KocourekFero MagnetyckíRadek HulánJaroslav ChvátalKrakonoš • „MikeJePan