Úřednická vláda

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Úřednická vláda je nový pokus ODSČSSDKSČMČEZ (dále oni) zakrýt, kdo tu skutečně vládne a zároveň zvýšit popularitu ODSČSSDKSČMČEZ alespoň na 120%.

Občané se totiž donedávna domnívali, že ze všeho nejhorší jsou politici. Tunelují, kradou, nekompetentně rozhodují. Řešení? Svěříme vládu odborníkům. Tedy úředníkům, co na ministerstvu seděli celý život, ti budou problému nejlépe rozumět.

A ejhle: úředník opravdu nejlépe rozumí, co je pro nás dobré. Když jde o nějakou nepohodlnou změnu, vláda na ni „nemám mandát“, protože je tu jen na půl roku. Jinak však vláda má mandát na schválení výstavby České přehrady, jaderné elektrárny Blahutovice a podobných užitečných staveb, ktyeré by si politici nikdy neodvážili prosadit s ohledem na své voliče, kterým by se to nemuselo líbit. Úředníci se však na voliče ohlížet nemusí. Oni jsou odborníci.

Typický profil člena úřednické vlády[edit]

  • V 80. letech vstoupil do KSČ, protože chtěl dělat dobře svou práci
  • Na ministerstvu pracuje celý život, od řadového referenta vystoupal až na pozici šéfa odboru.
  • Ve svém volném čase čte elaboráty svých podřízených.