František Horáček (spisovatel)

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

František Horáček (1. dubna 1841, Hradec Králové — ???) byl český básník, prozaik, dramatik, výtvarník a důležitá osobnost mladé generace hlásící se k odkazu Karla Hynka Máchy. Svou jedinečnou literární činností ovlivnil i tvorbu Václava Šolce, jenž podle vzoru Horáčkovy sbírky Ostropestřec napsal své stěžejní dílo Prvosenky.

Život[edit | edit source]

Pocházel z dobře situované měšťanské rodiny. Jeho matka byla dcerou zámožného obchodníka s nudlemi a jeho otec vlastnil krupařství. Měl sedm mladších sourozenců: Vlastu, Vlastimila, Antonii, Květu, Emila, Růženu a Karlu. Jako nejstaršího syna ho rodiče poslali roku 1850 k dědečkovi Aloisovi Němčíkovi a babičce Frantině (rozené Šustrové) na venkov do Podkrkonoší studovat místní školu. Toto období bylo pro jeho následnou tvorbu stěžejní, jelikož mu dalo námět pro rozsáhlou novelu Dědeček, která ovšem nikdy nebyla vydána. Ve svých studiích pokračoval na gymnáziu v Hradci Králové a následně v Praze započal studium práv. Ta ovšem kvůli zdravotním problémům nikdy nedokončil. Na několik let se Horáček stáhl ze společnosti a věnoval se především své literární tvorbě, jeho ostatní aktivity, ani místo pobytu, nejsou známy, nejspíše se ovšem uchýlil ke svým prarodičům do Podkrkonoší. Zde se také seznámil s Václavem Šolcem, který se do Podkrkonoší dostal s kočovnou hereckou společností. Přestože se Šolc s Horáčkem znali jen krátce, jejich přátelství mělo na jejich pozdější básnickou tvorbu velký vliv. Horáček později pobýval zejména v Praze, kde se stýkal s významnými představiteli generace májovců a tyto známosti silně ovlivnily Horáčkův literární rozvoj. Kromě literární tvorby se věnoval i výtvarnictví, zejména grafice, avšak žádné jeho dílo se nedochovalo. Konec Horáčkova života je obestřen tajemstvím, podle některých teorií (neexistují ovšem žádné historické prameny potvrzující tyto teorie) se připojil ke Svobodným zednářům a za metaforické prozrazení jejich tajemství ve svých dílech byl unesen. Rok ani příčina Horáčkova úmrtí nejsou známy.

Dílo[edit | edit source]

Sbírky poezie

  • Ostropestřec
  • Poslední krucifix
  • Až naprší a uschne

Próza

  • Kocourkovské kratochvíle - sbírka milostné korespondence s jeho dlouholetým přítelem Justýnem Jebavým (jeho příbuznost s Otokarem Březinou není známa)
  • Trilogie Dvě stě prostonárodních pohádek, pověstí, písní a říkadel slovanských v nářečích původních

1. díl: Písně národní v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a v Uhrách

2. díl: Cimbál a bubínek

3. díl: Píseň sudlice

  • Poslední hodina česká u profesora Chloupka

Divadelní hry

  • Lesana - Horáčkova prvotina (inspirována jeho platonickou láskou k o čtyřicet let starší kantorce, odbornici na chemii)
  • Jadwiga