Přátelství

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Merge-arrows.png Tento článek se tematicky překrývá s článkem Moravsko-čínské přátelství.

To je dobře, můžeš založit další čtyři podobné a vzájemně je propojit.

„Přátelství je sračka.“

- Sam Trapani

Přátelství 2.0 (dále pouze Přátelství) je bidirekcionální relace mezi dvěma subjekty ve Facebooku. Její vznik i zánik je dílem okamžiku a po dobu svého trvání přináší oběma stranám pouze zisk. Oproti staré verzi Přátelství 1.0 byla vychytána většina problémů a zdrojů komplikací.

Vznik přátelství[edit | edit source]

Podnět ke vzniku přátelství dává vždy jedna strana. Druhá může přijmout, pak okamžitě vzniká přátelství, nebo odmítnout, a jako by se nic nestalo. Jen si vzpomeňte, kolik času a úsilí stálo vybudování Přátelství 1.0! Museli jste se s tím člověkem někde potkat a pak se poznávat a ani po týdnech usilovné práce nemuselo dojít ke vzniku Přátelství (1.0). Nyní je to dílem několika kliknutí myši.

Z definice je také vidět, že nelze navázat Přátelství k subjektu, který nemá svou reprezentaci na Facebooku. A dobře jim tak, asociálům.

Výhody přátelství[edit | edit source]

Prestiž[edit | edit source]

Nejreprezentativnějším a zároveň nejjednodušším kritériem prestiže na Facebooku není vzorně a vtipně vyplněný profil, nebo veřejně přístupná sada lechtivých fotografií Vaší osoby, ale počet přátel (resp. počet navázaných Přátelství). Zároveň každé navázání přátelství je radostně zvěstováno Vašim stávajícím přátelům, takže jsou utvrzováni v pocitu, jak úžasný a Přátelský človíček jste.

Získávání dalších přátel[edit | edit source]

Prostřednictvím jednoho Přátelství se výrazně zvyšuje Vaše šance na navázání dalších. Množina Vašich dalších potenciálních Přátelství je sjednocením množin Přátelství všech Vašich Přátel. Rakovina by mohla tuto rychlost šíření jen závidět.

Nevýhody přátelství[edit | edit source]

Přátelství má několik nevýhod, zejména tu, že když člověk má kamarády, tak je jimi ovlivněn v tom, jak tráví svůj čas, což může být ovlivnění pozitivní, ale zejména v dospívání to býva ovlivnění negativní. Člověk např. může kvůli kamarádům začít užívat, kouřit, nestřídmě pít alkohol, skákat nebezpečný parkour, účastnit se rvaček či zejména v poslední době si zmrzačit svůj vzhled nebo i tělo transsexuální módou jednoduše proto, že to dělají jeho kamarádi. Řada těchto aktivit může vést ke zranění, doživotnímu zmrzačení i ke smrti. Další nevýhodou přátelství je, že s přáteli se chodí do hospod, restaurací, kaváren, cukráren či se kupuje jídlo v obchodě, tudíž má člověk méně peněz.

Trvání přátelství[edit | edit source]

Přátelství je věčné. Jaká příjemná změna proti Přátelství 1.0, které bylo třeba neustále osvěžovat, oživovat, živit, což leckdy stálo i nemalé finanční prostředky vynaložené na pivo, u mužsko/ženských přátelství pak na nesmysly typu květin atp. Škarohlídi by mohli oponovat, že životnost Přátelství je daná životností Facebooku, ale kupodivu to nedělají.

Zrušení přátelství[edit | edit source]

Pokud nejste vyložená hysterka, k tomuto bodu se většinou snad ani nedostanete. Každopádně, pokud jste donuceni k tomu přistoupit, není nic snažšího. Veškeré zmínky o zrušeném Přátelství promptně zmizí z Vašich záznamů, takže nenesete společenské stigma bořitele vztahů, jak tomu bylo u Přátelství 1.0. Přátelství zejména mezi osobami opačného pohlaví může skončit také změnou do milostného vztahu.

Další verze[edit | edit source]

O další verzi Přátelství nemáme dosud žádné spolehlivé zprávy, ale vyhlížíme jí s velkými nadějemi.