Bezpečnost práce

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Adult neon.gif NEBEZPEČNÉ PRO PRÁCI!!
Článek, který se pokoušíte zhlédnout zřejmě nebude bezpečný

...Od doby co jsi otevřel tuto stránku je už poněkud pozdě a tato šablona se stává zbytečnou (bohužel).

Jestli tento článek viděl tvůj boss nebo spolupracovník, sveď to na ajťáky a na spam. Na druhou stranu, pokračujte ve čtení do doby, kdy ukojíte své touhy.

„Bezpečnost práce především, onanuj s gumou“

- Freddie Mercury

„proč pijete vodu v Evropě lžičkou? Health and Safety!“

- azylant - imigrační oficír
Informačních cedulí není nikdy dost
Přesný překlad informačních tabulek je více než žádoucí
Bezpečnost práce je nutno dodržovat i na kolotoči

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je mezivědní obor. Též je možné na ni nahlížet jako na souhrn opatření stanovených legislativou nebo zaměstnavatelem, která mají předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví v pracovním procesu.

Historie[edit | edit source]

Jak asi už tušíme, bezpečnost práce je stará, jako práce sama. Probíhala dalekosáhlým vývojem a mírným pokrokem až do 20. století, kdy se daly hlavy dohromady a založily Evropskou únii. V té době začal tento obor přibývat na důležitosti a začal se dramaticky rozvíjet. Výsledkem spolupráce politické inteligence únie a USA je ucelený náhled na danou problematiku obsažený v unijním zákoně Health and Safety at Work Legislation (EU) nr 6789455ad. Tato sbírka regulí o 8 740 732 stranách a 76 dopňkových souborů poloviční velikosti je jedním z pilířů unijní spolupráce.

Jak už víme situace byla před tímto zákonem jak se říká v plenkách. Samozřejmě zde existovaly zákony a nařízení týkající se dané problematiky, ovšem absence ucelené spolupráce v ochraně pracovníků zcela chyběla. Velkými inovátory byli Spojené království a USA. Tyto země také posloužily jako inspirace při přechodu k novému pohledu na situaci bezpečnosti práce. Začalo se využívat anglických slov, čímž výrazy v neanglicko mluvících zemích získaly na důležitosti. Vznikla nová pracovní místa pro iniciativní pracovníky v daném oboru. Poklesl počet úrazů a úmrtí z nedbalosti atd atd.

Abychom si přiblížili, jak se bezpečnost práce změnila, uveďme si dva drobné příklady ze stejného místa v rozlišném datu:

Podnik Dřevokov s.r.o. dne 15. 3. 1995, kancelář ředitele závodu:

 • čas 14:25 - sekretářka Petra vaří vodu na kávu pro pana zástupce ředitele
 • čas 14:26 - sekretářka Petra vychází z kuchyňky, nesouc kávu panu zástupci ředitele
 • čas 14:38 - sekretářka Petra vchází do místnosti ředitele se slovy: 'Promiňte, pane skorořediteli za drobné zdržení, rozlila jsem na chodbě u kanceláře číslo 13 kávu, ale už jsem to uklidila a tady máte novou..'
 • čas 14:40 - Pan zástupce ředitele Toman : 'To je v pořádku, Petruško, hlavně, že jste se neopařila'

The TimberUnited Group s.r.o. dne 15. 3. 2012, deputy manager office:

 • čas 14:25 - junior personal assistant Petra vaří vodu na kávu pro deputy managera
 • čas 14:26 - junior personal assistant Petra vychází z cateringroomu, nesouc black coffee pro deputy managera
 • čas 14:55 - junior personal assistant Petra vchází do místnosti deputy managera se slovy: 'Promiňte, pane managere za drobné zdržení, rozlila jsem na chodbě u officu 13 kávu, ale už jsem tam nainstalovala žluté výstražné cedule:Pozor, mokro, nebezpečí uklouznutí..'
 • čas 14:56 - Deputy manager Toman: 'Správně, teď zavolejte našemu 'company health and safety officer', seznamte ho se situací a vyřiďte mu, že od něj do deseti minut očekávám zprávu o návrhu následujících postupech v téhle bezpečnostně-rizikové situaci!'
 • čas 15:05 - company health and safety officer Bc Datel: 'Dobrý den, přicházím se zprávou o návrhu řešení Safety Issue 232/2012 a ke schválení.
 • čas 15:06 - Deputy manager Toman : 'Tak prosím'
 • čas 15:06 - health and safety officer Datel : Na začátku vás musím upozornit, že jsem podnikl jisté kroky ještě před schválením a to, že jsem za pomoci mého asistenta s atestací na zvedání břemen do 15 kilogramů nainstaloval přes ono rizikové místo přenosný mostík, abych se k vám bezpečně dostal...'
 • čas 15:07 - Deputy manager Toman : 'To jste udělal správně, pokračujte..'
 • čas 15:07 - company health and safety officer Datel:'....takže navrhuji, abychom nesvolávali krizový bezpečnostní výbor, protože si myslím, že situaci můžeme vyřešit interně, kontaktuji naší smluvní firmu Your Waste Gone zabývající se havarijními situacemi, kteří jsou schopni zlikvidovat následky takového rozsahu už do 60 minut, včetně vydání safety statment (prohlášení) a díky smlouvě s námi nám mohou nabídnout cenu už od 300 EUR, dále navrhuji do příjezdu firmy evakuovat kanceláře 13, 14, 15 (tj vaší) a 16 po našem bezpečnostním únikovém mostíku, do náhradních místností, po skončení prací vydám prohlášení a celofiremní oběžník k podpisu ohledně prevence v podobných situacích, jako je vaření kávy, do caterinroomu a showroomu budou nainstalovány varovné štítky klasického rozměru 30 x 40 cm v barvě orange23warning, učiním zápis do složky a zajisté se o situaci zmíním na našem týdenním safety mítingu. Nemilá věc je, že musím pootočit šťítek Počet týdnů od poslední nehody na pracovišti: na nulu.'
 • čas 15:10 - Deputy manager Toman podepisuje se slovy 'Schvaluji v plném rozsahu'
 • čas 15:11 - company health and safety officer Datel kontaktuje smluvní firmu
 • čas 15:13 - company health and safety officer Datel zajišťuje bezpečnou evakuaci kanceláří přes mostek
 • čas 15:55 - přijíždí firma Your Waste Gone
 • čas 16:05 - zástupce stanovuje způsob cleaningu
 • čas 17:01 - hala je kompletně čistá, suchá a bezpečná, zástupce předává company health and safety officerovi Datlovi safety statment a fakturu na 500 euro, loučí se a odjíždí
 • čas 17:15 - Deputy manager Toman děkuje zaměstnancům za strpení, Datlovi za práci a junior personal assistantce Petře píše doporučený dopis (recorded letter) oznamující jí datum mítingu (meeting), na kterém budou diskutovat o vzniklé situaci a možném disciplinárním řízení


Na zmíněných ukázkách lze jasně vidět rozdíl v přístupu k bezpečnosti práce, zatímco v prvním případě se jedná o kompletní selhání zaměstnanců, v případě druhém naopak o vzorový příklad. Pomineme-li zanedbatelnou časovou a finanční stránku zjistíme, že ve druhé příkladě jsme dosáhli maxima pro bezpečnost práce zaměstnanců.

Podrženo a sečteno potřebujeme kvůli lidské hlouposti ještě více bezpečnostních pracovníků, safety officerů, bezpečnostních letáků, oznámení, oběžníků, nástěnek, plakátů, dopisů, cedulí, souborů, emailů, knih, nápisů, análů, certifikátů, školení, prověřování a vůbec všeho, abychom se vyvarovali nešťastných situací v životě lidskym.