Vltava

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Voda
Ty si preca Dihydrogenmonoxid,
čo ma drží nad vodou

             Jožo Ráž, Elán
Sorry, why I can't be a drop of water...

Brněnská Přehrada
Česká přehrada
Přehrada Desná
Modřická přehrada
Žablonecká přehrada

Mordyje
Zvratka
Vltava
Lužická Hnisa

Česká flotila
Kardinál Miloslav Vlk
Křižník Václav Klaus
Loď Necyklopedie
Primátor Pavel Bém
Jaderná ponorka Kladno
Říční flotila Brno

Bezdrátová sprcha
Ministerstvo námořnictví
Námořnictvo České republiky
Těžká voda
Skoky do vody
Šetření vody
Vodáctví
Vodní elektrárna
Led Sníh Vodní pára
Vodní turistika
Vodní výtah
Povodně

Primátor Pavel Bém pluje po Vltavě

„U Vltavy zarmoucený sedím, slunko se za hory ukrývá, na pahorky ozářené hledím, tam, kde drahá milka přebývá“

- Pavel Bém

Vltava (anglicky: Vltava, polsky: Weltawa, německy pod Mělníkem: Elbe, nad Mělníkem: Moldau) je nejdelší česká řeka a jeden z nejvýznamnějších evropských vodních toků. Od pramene po své ústí do Severního moře měří 1231 km (všimněte si, že to je prvočíslo). Je považována za českou národní řeku a zároveň představuje důležitou dopravní tepnu, spojující Prahu se Severními a Jižními Čechami. Jednou za pár let na ní propuká tisíciletá voda a řeka pořádně propláchne své okolí - díky tomu je povodí Vltavy proslavené svou čistotou. Na Vltavě také provádí bojové operace Vltavská útočná flotila se svou vlajkovou lodí Primátor Pavel Bém.

Popis toku[edit | edit source]

Pramen řeky byl po dlouhá staletí skryt v neprostupných pralesích Šumavy. Objevil ho až Jára Cimrman, který tu mezi domorodci prováděl osvětu v oblasti výroby elektřiny.

Horní tok[edit | edit source]

Na svém horním toku protéká Vltava Jižními Čechami. Ze Šumavských lesů teče na sever přes Český Krumlov, což je nově postavené město, které funguje jako turistický skanzen, jehož hlavním účelem je odlehčit nápor amerických a japonských turistů, kteří zaplavují Prahu. Dále Vltava protéká Českými Budějovicemi, kde se z ní čerpá voda na výrobu Budvaru. Další voda se z Vltavy odčerpává hned pár kilometrů za Budějovicemi za účelem zavlažování jetele, pěstovaného v Jetelíně. Přesto ve Vltavě zbývá tolik vody, že nehrozí, aby při svém dalším toku vyschla.

Střední tok[edit | edit source]

Vodní doprava v Praze

Střední tok je charakteristický několika přehradami, které byly podle oficiálních zdrojů postaveny proto, aby bránily pravidelným záplavám na Vltavě. To je pochopitelně nesmysl, protože by to evidentně potlačilo výše zmíněné výhody záplav. Ostatně v letech 2002 a 2013 jsme si mohli sami ověřit, že přehrady kladný efekt povodní naopak zesilují.

Skutečné důvody pro stavbu přehrad byly však jinde. Například výstavba vodní nádrže Orlík byla komunistickou vládou nařízena proto, aby byl zatopen skalní hrad Orlík, což mělo být symbolem překonání reakční, tmářské šlechty moderní komunistickou společností. Bohužel při stavbě přehrady se jako obvykle muselo šetřit betonem, takže byla proti původním projektům o něco snížena. Výsledek je ten, že místo aby byl Orlík zaplaven, jenom se změnil ze skalního hradu na vodní. V dnešní době je Orlická přehrada využívána převážně pro vodní turistiku.

Dále Vltava protéká Prahou, kde představuje základ pro lodní dopravu DP Praha. Kromě toho odděluje Smíchov, Malou Stranu, Hradčany a Prahu 666 od zbytku města a způsobuje odvěkou nenávist mezi obyvateli levého a pravého břehu.


Dolní tok[edit | edit source]

soutok Labe (ve skutečnosti Vltavy) s Hořínským laterálním kanálem

U Mělníka se do Vltavy vlévá Labe. Mnoho zdrojů, jako například Českopedie mylně uvádí, že se tu Vltava vlévá do Labe, ale takové informace jsou buďto placené z imperialistických peněz, nebo jde o cílenou provokaci MOA; každopádně to je významné ohrožení českých národních zájmů. Každý uvědomělý Čech pochopitelně ví, že Labe se tu vlévá do Vltavy a ne naopak, protože Vltava je tu delší s větčím průtokem i plochou povodí.

Ať je to jakkoli, každopádně největší turistickou atrakcí Mělníka zjevně není soutok Vltavy a Labe, ale soutok s Hořínským laterálním kanálem, který si každodenně prohlížejí a fotografují davy turistů. Labe je totiž tak nevýznamný přítok Vltavy, že se o něj turisté vůbec nezajímají.

Na svém dolním toku Vltava protéká řadou dalších měst, jako jsou například Litoměřice, Ústí nad Vltavou a Děčín. Pro zlepšení plavebních podmínek na tomto úseku řeky se plánuje výstavba tzv. České přehrady.

Dále na německém území pak následují Drážďany na Vltavě a Hamburk nad Ústím Vltavy. Za Hamburkem se Vltava u Koksového Nebe (německy Coxheaven) vlévá do Severního moře a teče až do New Yorku pod názvem Labradorský vltavský proud.

Vodkazy[edit | edit source]

F1.png Související informace obsahuje
Regál Doprava©