Česká flotila

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Voda
Ty si preca Dihydrogenmonoxid,
čo ma drží nad vodou

             Jožo Ráž, Elán
Sorry, why I can't be a drop of water...

Brněnská Přehrada
Česká přehrada
Přehrada Desná
Modřická přehrada
Žablonecká přehrada

Mordyje
Zvratka
Vltava
Lužická Hnisa

Česká flotila
Kardinál Miloslav Vlk
Křižník Václav Klaus
Loď Necyklopedie
Primátor Pavel Bém
Jaderná ponorka Kladno
Říční flotila Brno

Bezdrátová sprcha
Ministerstvo námořnictví
Námořnictvo České republiky
Těžká voda
Skoky do vody
Šetření vody
Vodáctví
Vodní elektrárna
Led Sníh Vodní pára
Vodní turistika
Vodní výtah
Povodně

Pražská paroplavební společnost se ve století devatenáctém zabývala smělým plánem vybudovat flotilu sedmi hlavních hříchů (Pýcha, Lakomství, Smilstvo, Závist, Nestřídmost, Hněv, Lenost). Projekt tento ztroskotal na fanatickém odporu církevních autorit, takže z celého ambiciosního projektu ve výsledku zůstal pouze jediný šroubový parník „Závist“ z roku 1895, později přezbrojený na korzárský dělový člun České Floty.
Poslední okamžiky křižníku Václav Klaus
Česká flotila zakoupila úderný batyskaf pro své námořní operace. Jeho předností je možnost ničení nepřátelských plavidel v hloubce až 8 000 metrů
Plavidlo Moravské cizinecké flotily

Česká flotila vznikla postupnou miniaturizací někdejší Floty rakousko-Uherské (Kaiserliche und Königliche Kriegsmarine - Császári és Királyi Haditengerészet). Flota Československá, redukovaná na Československou námořní plavbu, zhynula poté, co ji dočista dočista vycucal tajemný dlouhý kožený chobot. To, co potom všem zbylo, už na nějakou pořádnou flotu nestačilo, a tak byla zřízena její pouhá zdrobnělina, tedy flotilla. A aby to nikomu nepřišlo líto, bylo slovo Flota navždy vymazáno ze slovníku jazyka českého a nadále se smí používat pouze zdrobnělá flotila, ať se tato časem rozroste do rozměrů jakkoliv velikých.

Česká flotila zajišťuje obranu České republiky před napadením po vodě, je součástí České Armády. Jelikož z nedostatku vnitrozemských moří jsou jejím operačním prostorem převážně řeky, jsou posádky jejích plavidel namísto námořníky tvořeny nářečníky (moravským nářečníkem může být ve speciálním případě i hantecák). Ve vodách uzavřených pak mohou osádky plavidel tvořit též nárybníci.

Česká flotila se člení do několika samostatných loďstev:

  • Vltavský operační svaz - jeho hlavním posláním je obrana Prahy před útoky MOA. První vlajkovou lodí byl křižník Václav Klaus, který však byl těsně před dokončením potopen záškodnickým útokem Radikálních Moravanů. Náhradou byla postavena bitevní loď Primátor Pavel Bém, která je v současnosti chloubou vltavského loďstva.
  • Labská úderná flotila - v čele s křižníky Pražák a Brňák. zajišťuje obranu severní části Čech, zejména strategicky významného chemického závodu Spolana Neratovice (známého především díky písni "A já su synek Spolanky"), kde jsou prováděny tajné výzkumy dihydrogenmonoxidu pro válečné účely.
  • Moravská cizinecká flotila - sestává převážně z občanů vietnamské národnosti. Plní zejména logistické úkoly a zajišťuje zásobování ostatních složek armády levnými uniformami a dalším zbožím výborné kvality. Výhodou je, že členové cizinecké flotily obstarávají uniformy na vlastní náklady od svých příbuzných ve Vietnamu, takže pořizování nových uniforem nezatěžuje armádní rozpočet.
  • Oderská obranná flotila - nemá proti komu válčit. Poláci měli jen pana Wołodyjowskeho.
  • Sázavská rekreační flotila - je tabu (jezdí se tam rekreovat špičky všech politických stran). Podle dostupných informací jsou v současnosti největšími plavidly Modrý holstřáb a Rudá růže.
  • Lužnická flotila - těží žluté písky na export do Afriky. Pouze před Vánocemi se přednostně zabývá lovem kaprů.
  • Olšavská flotila - má základnu v Uherském Brodě a slouží k předvádění krojovaných uniforem (v dnešní době jsou prakticky všechny zajišťovány členy Moravské cizinecké flotily).
  • Bílinská flotila - je sponzorována bohatými podnikateli z Mostu-Chánova.
  • Atlantická flotila - mateřská letadlová loď Kardinál Miloslav Vlk slouží k dobývání nových českých kolonií a dominií. V poslední době se k ní připojila také Jaderná ponorka Kladno.
  • Ponorková divize (krycí jméno DP Praha) - supertajný ponorkový oddíl operující v Praze.

Batyskaf[edit | edit source]

Vývoj batyskafů sledovala celá česká veřejnost se zatajeným dechem. Konečně byl objeven způsob celonárodní pasivní resistence a současného vyhnutí se všem konfliktům. Postačí potopit se do dostatečně velké hloubky. Vzhledem k drobným netěsnostem ve stěnách batyskafu se doporučuje zatajený dech i členům posádky.

S tématem souvisí[edit | edit source]