Regál:Matematika

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Regál matematika levý.jpg
Regál matematika pravý.jpg


Pi.png
Úvod
Mathematicsgeneral.jpg

Matematika (z řec. μαθηματικός (mathematikós) - milující poznání; μάθημα (máthema) - věda, vědění, poznání) je věda zabývající se z formálního hlediska kvantitou, strukturou, prostorem a změnou. Mezi jinými vědami se vyznačuje nejvyšší mírou abstrakce a přesnosti. Díky těmto vlastnostem je matematika často označována za "královnu věd". Historie matematiky sahá až do pravěku, velký rozvoj prodělala v antickém Řecku, kdy výrazných úspěchů dosáhla zejména geometrie. Další etapou prudkého rozvoje matematiky byla renesance, v níž byly ustaveny základy matematické analýzy.

Vůbec posledním významným obdobím dějin matematiky byl přelom 19. a 20. století, kdy vznikla teorie množin a matematická logika. Nelze také zapomenout na nezanedbatelný přínos Necyklopedie, která se svým vědeckým týmem ovlivnila prakticky všechny disciplíny lidského poznání.


vyměnit  

Nuvola apps kchart.png
Článek pro měsíc 007
Missing square puzzle.png

Toto je dvoutisící článek na Necyklopedii. Tedy možná je to dvoutisící článek, protože nikdo neví, jak se počítají statistiky Necylopedie – máme určité podezření, že se do statistiky započítávají i Regály a účtenky za alkohol. Nevznikl v roce 2000, ale až v roce 2010, totiž 9. ledna (což ani není prvočíslo...). Navzdory krutému promazávání subpahýlů v posledních dnech je totiž zřejmé, že se nepodaří navždy zajistit, aby Necyklopedie měla méně než 2000 článků. Tento článek možná není vůbec vtipný a necyklopedický, takže by měl být asi smazán jako subpahýl. Je totiž těžké psát o tom, jaké to je mít Necyklopedii o 2000 článcích, když jich má Necyklopedie v tuto chvíli pouze 1999. Nicméně správný Necyklopedista by měl být nadán darem předvídání budoucnosti. Proto můžeme konstatovat:

Více...  • archiv

otevřít  

VTN Logo2.png
  Okénko VTN

   Při aplikaci Hammingova kódu 14,6 dospěli naši vědci k překvapivým výsledkům:

První poznatky ukazují, že Richard Hamming předpověděl existenci fenoménu Jiří Paroubek a jeho spojení s Marťany. Další výzkum bude následovat.


Nephroid.gif
Neph1inv.png

Nephroid (něm. algebraische Kurve, čes. mající tvar ledviny), Je geometrický obrazec, pomocí kterého se starověcí matematici snažili pomocí křivek demonstrovat propojení exaktnosti matematiky a dokonalosti lidského těla.

VTN se při pokusu geometrického průniku (obrázek vpravo) podařilo prokázat, že rozhodně se zde nejedná o ledviny, ale o úplně jinou část ženského těla. Přesto se ani vědci VTN nemohou ubránit dojmu, že konstrukci průniku ještě něco chybí.


archiv  

teoretizovat  

Geonext.png
  Teorie v kostce

Kolmogorovovy axiomy pravděpodobnosti jsou základem jednoho z nejrozšířenějších pojetí teorie pravděpodobnosti. Dají se shrnout následovně:

Mějme množinu politiků vybavenou funkcemi , tedy souborem podmnožin obsahujícím a uzavřeným v politických stranách

  1. Každému politikovi přísluší nezáporné a nenulové množství peněz , které nazýváme pravděpodobností .
  2. Pro libovolného politika platí pravděpodobnost že si během funkčního období umocní množství peněz svou politickou konstantou na sedmiciferné číslo.
  3. Pravděpodobnost celé množiny je jedna, tedy .

Funny-animation-the-pc.gif
Vztah PC - uživatel

Po dlouhém bádání konečně vědci dokázali, že se výkon PC mění v závislosti na uživateli.

Definice tohoto vztahu: Čím nižší IQ uživatele tím nižší výkon celku. (celek uživatel+počítač)
Vzorec:
... frekvence celku
... frekvence PC (dozasuzejeme v Hz)
14... frekvence lidského mozku při logickém myšlení
IQ... Inteligenční kvocient uživatele

archiv  

vyměnit  

Foto.png
  Snímek kvartálu
Hypocycloid-01.gif

Při navrhování nových modelů dámských kalhotek je s úspěchem využívána hypocykloida

přidat  

Odmocnina x.png
Zajímavosti

Norris-Supermanova komprimace, angl. Norris-Superman compression (NSC), je doposud nejdokonalejší komprese dat, kterou lidstvo vynalezlo. Komprimuje však také všechnu neživou i živou hmotu.

Popis metody

Chuck Norris se Supermanem společně svými okovanými podpatky dokopou data či hmotu do miniaturního úhledného balíčku.

archiv  

citovat  

Book3.png
Citáty

„Kolik třešní, tolik višní“

- Japonské přísloví

„Matematika učí: nepřehlížejte nuly!

- Gabriel Laub

„Číslo 2084 objasňuje hloubku složení světa.“

- G. W. Leibniz

„Matematika by neměla být pokládána za hotovou, dokud ji neučiníte tak jasnou, že ji můžete vysvětlit prvnímu kreténovi, kterého na ulici potkáte.“

- David Hilbert

přidat  

AMSN icon.png
Redakce
O Regál Matematika se starají: Ervín Pospíšil, Jaroslav Kurzweil a Florián Anton Leonard Herget

Přihlásit se ke spolupráci

Na konec článků souvisejících s matematikou můžete přidat šablonu {{Regál Matematika}} zobrazí se takto:

Pí.png Související informace obsahuje
Regál Matematika©
Text Regály Necyklopedie.jpg
Regaly_levy.jpg
Regaly_pravy.jpg

ZemědělstvíCestováníOsvětaLidé


BiologieDopravaMatematikaVědaZeměpis