Slyšné

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Slyšné neboli, autorský poplatek z konzumace zvuku přenášeného technickými prostředky, je speciální daň, která se platí pouze v Čekistánu a Moravstánu.

Místní čeští pašové a moravští satrapové se dohodli s radou nejvyššího česko-moravstánského beje a teroristickou organizací OSA, ža každý poddaný musí zaplatit poplatek za každou hudbu, mluvené slovo nebo i jiné zvuky, které uslyší z rádia, televize, hi-fi věže, CD a DVD přehrávače, počítače, mobilního telefonu, bezdrátového telegrafu nebo jiného zařízení. Tento poplatek se musí platit za každý poslech, úplný i částečný, jehož slyšitelnost překračuje hladinu 53 dB (povšimněte si, že to je prvočíslo), a jehož trvání je delší než 31 vteřin (povšimněte si, že i toto je prvočíslo).

Sledování[edit]

Jedno z možných umístění čidla Osobního elektronického fiskálního modulu pro výpočet autorských poplatků z konzumace zvuků přenášených technickými prostředky

Poslech se bude sledovat 23 (povšimněte si, že to je prvočíslo) hodin denně (přestávka je od 02:17 do 03:17 hodin nad ránem. Na celém území, ve všech guberniích, v budovách veřejných i soukromých, na záchodech (platí i pro dřevěné kadibudky a vojenské latríny), v podnicích, továrnách, restauracích, krčmách a pajzlech, na ulicích a náměstích, jakož i ve volné přírodě, kam by mohl doletět zvuk z nedalekého sídla, bude sledován a měřen poslech veškeré hudby, slova mluveného i zpívaného a dalších reprodukovaných zvuků, jako například přehrávaného ptačího zpěvu, šumění vody, svistu listí, pouličního hluku a zvukových efektů z filmů a jiných televizních nebo rozhlasových pořadů. Dále se bude sledovat poslech zvuků vydávaných stroji a jinými technickými zařízeními jako jsou auta, autobusy, motocykly, letadla, lodě, vlaky, stavební stroje, zemědělské stroje, drnčení drátů elektrického vedení, hluk čerpadel (včetně zvuků vydávaných čerpadly benzinových stojanů) a klimatizačních zařízení. Sledování se dále vztahuje na veškeré telefonní sítě, Internet, vysílačky a interní komunikační zařízení.

Technické prostředky sledování[edit]

Za účelem měření druhu zvuku, jeho doby, intenzity, stavu, povahy a celkového charakteru poslechu musí být každý poddaný Čekistánu a Moravstánu vybaven příslušným zařízením tzv. Osobním elektronickým fiskálním modulem pro výpočet autorských poplatků z konzumace zvuků přenášených technickými prostředky. Tento modul musí mít každý poddaný stále u sebe, nesmí ho odkládat, zakrývat jeho čidlo či odrušovat přístroj od okolí. Modul sleduje všechny definované zvuky silnější než 53 fonů, vyskytující se v okolí osoby, měří dobu jejich trvání, zaznamenává jejich intenzitu a typ, a ukládá je do mezipaměti.

Poznámka: Vědecký tým Necyklopedie neměří zvuk v zastaralých a nicneříkajících decibelech, ale v mnohem srozumitelnějších a lehce představitelných fonech. Pro fon platí následující vztah:

1 megafon = 106 fonů = 1012 mikrofonů.

Výpočet daně[edit]

Modul ve středisku při stahování dat.

Osobní elektronický fiskální modul pro výpočet autorských poplatků z konzumace zvuků přenášených technickými prostředky provádí výpočet poplatku, tzv. slyšného, podle naměřených zvuků uložených do mezipaměti. Modul vyhodnocuje jednotlivé zvuky podle jejich typu a násobí je sazbou daně dle kategorie. Daň je součtem jednotlivých položek a je splatná okamžitě. Mezipaměť modulu se vyprazdňuje po zaplacení slyšného.

Poznámka: Povšimněte si, zvlášní náhody, která se stala Vědeckému týmu Necyklopedie při návštěvě střediska. Jak registrační číslo modulu 1761847, tak číslo střediska OSA 347 jsou prvočísla. Záhadou nadměrného výskytu prvočísel v Česku se náš tým samozřejmě stále zabývá.

Místa platby[edit]

Platby slyšného se uskutečňují ve výběrčích místech teroristické organizace OSA nebo na poštách mezi 19. a 23. kalendářním dnem každého měsíce (povšimněte si, že to jsou prvočísla) . Po zaplacení se vynuluje paměť Osobního elektronického fiskálního modulu pro výpočet autorských poplatků z konzumace zvuků přenášených technickými prostředky a nahrávání může začít znovu. V případě, že poddaný nemá na zaplacení slyšného dostatečné finanční prostředky mu budou uši zality voskem a jeho oděv bude na hrudi i na zádech viditelně označen nápisem PIRÁT.

Neplatiči slyšného[edit]

Ucho neplatiče zalité voskem.

Stát se neplatičem není v Čekistánu žádná sranda. Odmítne-li poddaný slyšné zaplatit nebo vyhne-li se odečítání paměti modulu bude souzen a potrestán. Standardní sazbou trestu za odmítnutí platby slyšného nebo vyhýbání se odečítání paměti modulu je 13 ran bičem a zalití uší voskem na dobu 67 dnů (povšimněte si, že to jsou prvočísla), a označení oděvu nápisem SVIŇÁK.

Při opakovaném páchání těchto trestných činů se trest zvyšuje na 17 ran bičem (povšimněte si, že i toto je prvočíslo), hoprdox, potetování hřbetů rukou nápisy Hanba národa (na pravé ruce) a Nepřítel lidu na levé ruce, a zalití uší asfaltem na dobu dvou až sedmi let (povšimněte si, že to jsou prvočísla).

Slevy z placení slyšného[edit]

Na snížení ceny ze slyšného mají právo občané Čekistánu:

  • hluchý - plné osvobození od placení, avšak po úspěšné ušní operaci jsou povinni uhradit výši slyšného za celé období hluchoty
  • němí, kteří sice mohou poslouchat, ale nemohou to dále reprodukovat mají slevu 10%
  • s poruchou sluchu využívající naslouchadla dotovaného od státu - sleva 20%
  • občané, kteří mají pouze pravé ucho mají právo požadovat slevu 60%

FAQ[edit]

Uživatel: "Proč bych měl platit nějakej poplatek za vypalovačku a média, když nebudu nic krást?" Zákonodárce: "Protože máte nástroj." Uživatel: "Tak to mě zavřete za znásilnění sousedky!" Zákonodárce: "Vy jste znásilnil sousedku?" Uživatel: "Ne, ale mám nástroj!"


Viz také[edit]