Lordi

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Icko.png

Tento článek patří mezi nejnenecyklopedizovávatelnějšími články celé Necyklopedie!

Pokud se je budete snažit všechny vstřebat, může se stát, že vám exploduje hlava.

Toto si vymyslel Pan Lord, ale k čemu to mělo sloužit, nikdo neví.
Lordi v civilu

Lordi jsou finská "hudební" skupina. Byla založena někdy ve 20. století, ale nikdo to neví přesně (samozřejmě až na členy kapely). Tato kapela vyhrála popovou soutěž Eurovision Song Contest, přesto si i nadále říká Hardroková (metalová). Založil jí Pan Lordi, a kde splašil takový magory, to již nikdo neví. Kromě všech...

Pan Lord (Biomechanický muž, bezbožný vladař)[edit | edit source]

"zpěvák", "frontman"

V 11. století bojovali démoni jihu s trolly severu o vládu nad Laponskem. Démoni zabili všechny mužské trolly, kteří jim stály v cestě a brutálně zohavily ženské příslušnice trollského lidu. Pak zabily také málo zohavené ženy, aby zamezili narození míšence obou národů. Ale nedopadly všechny… rohatý nenarozený přežil v těle své mrtvé matky a unikl nepoškozený. A první věc, co dítě dvou národů udělalo, bylo, že zabil medvědy, které poslaly démoni, aby zabily jeho matku.

Dítě, chlapec, spojilo v sobě jednak ty nejhorší vlastnosti obou národů, na druhou stranu však současně mohl disponovat silou obou národů. Tělesná síla a spojení s přírodou zdědil od trollů, zatímco psychologickou kontrolu nad žijícíma a mrtvýma převzal od démonů. A v péči jedné velké šedivé sovy a tří sobů vyrostl v chlapce.

Když byl starší, potkal se se svým démonickým otcem. Ten poznal sílu, kterou jeho syn měl, a navrhl míšenci, aby se připojil k němu a ostatním démonům. Ale syn na tento návrh nepřistoupil a místo toho svého otce zabil a zlikvidoval i celou jeho družinu. Avšak během bojů zemřely také jako zvířecí ochránci. Proto chlapec, který se sám nazval „Lordi“, zvířata probudil opět k životu pomocí síly obou národů. S pomocí těchto nemrtvých spojenců se mu podařilo vykonat pomstu a zničil všechny trolly a démony Laponska. Jako vládce Laponska přiletěl Lordi na saních taženými nemrtvými soby na Sibiř. Ve světě duchů žádal ochranná zvířata sibiřských kmenů a nutil je k podřízení se. Pak cestoval na jih a spojil všechny velké kmeny jezdců v jednu obrovskou armádu. V budoucnu pod jménem Čingischán vybudoval největší říši světových dějin, která existovala přes jedno století.

Přesto na začátku 13. století byl Čingischán v jedné bitvě daleko od své domoviny zabit. Jeho tělesné ostatky byly převezeny zpátky do Mongolska, aby zde byly po tradičních ceremoniích spáleny. Všechny kromě jeho hlavy, která byla ztracena a nikdo ji nemohl najít. V 15. století přijal Vlad II. Dracula, příslušník řádu Draka, očividně bezvěkého muže za svého syna a tím se stal Lordi vejvodou Valašska. Po smrti jeho adoptivního otce nastoupil Lordi na trůn a stal se z něj Vlad III. Napichovač. Ještě před jeho smrtí předal Dracula Lordinu vědomosti řádu Draka. Tak ho naučil ovládat podzemní energické proudy. Mr. Lordi, Vlad III. Napichovač, se vyvinul v jednoho z nejkrvavějších vladařů v evropských dějinách. Pil krev svých nepřátel, aby ho lidé uctívali, a stal se upírem. A po 15. století zmizel Lordi ze světových dějin (až do dnes…)

Amen (Nezadržitelný vrah, pravítko na anubisovu dynastii)[edit | edit source]

"kytarista"

Amen-Ra, který nastoupil na egyptský trůn v roce 2184 před Kristem, byl posledním faraónem šesté dynastie, byl to moudře vládnoucí panovník. Přesto se každou noc měnil v netvora, který zabíjel politické nepřátele pro členy egyptské šlechty. Amen-Ra také podle zabil svého rádce jen proto, aby si mohl vzít krásné vdovy z jeho harému. Přesto jednu noc Amenovi-Ra nevyšla jedna vražda na zakázku a musel sám snést zranění ve svém obličeji. Dlouhá jizva znetvořila jeho obličej a proměnila jeho ústa v hrůznou, věčně se šklebící grimasu. Současně s jeho zraněním se prozradil do té doby dobře hlídaný dvojí život nájemného vraha. Aby se zbavil svého temného dvojího života, zavraždil Amen-Ra všechny své politické soupeře, zabil kněze a zničil sochy bohů. Jedl maso a srdce těch, které zabil, aby zasel strach do srdcí svých nepřátel. Brzo poznal, že se mu zamlouvá chuť lidského masa a začal se víc vyžívat ve své nelidskosti. Ženám v jeho harému, které se mu na základě jeho znetvoření stále víc bránily, usekl nosy a přinutil je se dívat, jak je jedl. Také znetvořil tváře svého služebnictva, aby všichni vypadali tak ošklivě jako on - jako monstrum.

Jednoho dne se faraónovi poddaní vzbouřili a zabili monstrum, ve které se jejich panovník proměnil. Amen-Ra byl mumifikován a jak jeho tělo, tak i duše byly proklety. Po smrti faraóna následoval chaos, který rozbil království a to upadlo do dvouletého hladomoru. Ve své pyramidě čekal Amen-Ra 4000 let až do roku 1927, kdy jeho sarkofág otevřela jedna britská expedice. Mumie Amen vstal ze svého hrobu a ze vzteku, který se kupil tisíce let, zabil všechny členy expedice. Ale kletba, která nad ním byla vynesena, ho nutila k nekončící lačnosti po mase žijících…

Náhlým hladem hnaný Amen vykonal dlouhou cestu přes Saharu. Nakonec došel k oáze, kde byl konfrontován s bizarní scenérií: na nákladním voze bylo společně s cestujícími neviditelné monstrum. Spící egyptský obchodník snil sen o chladné, zelené oáze. Ale sen muže se brzo proměnil v noční můru, když rohatý vousatý džin napadl spícího obchodníka. V tomto momentě se Lordi vnořil do snu a ten se opravdu stal. Oáza se proměnila v poušť a Mr. Lordi bez okolků naštípal obchodníkův vůz jako dříví.

Ještě než ten záhadný masakr skončil, využil nenasytný Amen příležitosti a začal lačně hltat těla zabitých. Mr. Lordi, ovlivněn skoro neomezeným hladem nemrtvé kreatury, ihned poznal kletbu, která ležela na Amenovi. Potom co Mr. Lordi rozpáral posledního obchodníka, dovolil Amenovi ho spatřit a nabídl mu svazek.

Kita (Vesmírná příšera, čelisti teroru, sladká mašina na zabíjení)[edit | edit source]

"bubeník"

Kita je mimozemšťan a pochází z neznámé planety v galaxii Mu-Area. Náleží k druhu predátorů z vysoce vyspělé civilizace, kteří byli využíváni hlavně jako válečníci. O téhle civilizace je jen málo známo a když už, tak jen z druhé ruky. Také není známo, zda Kita je jméno pouze tohoto mimozemšťana nebo popisuje celý druh.

Na Kitově domovské planetě jsou tyto druhy bojovných predátorů, kteří bojují v předních liniích armády a mají za úkol způsobit protivníkovi co největší škody a rozbít morálku nepřátel se svým primitivním uměním boje.

Dominantnější civilizace planety poslala zřejmě tyto bestie na jinou planetu. Také v historii Země můžeme na různých kontinentech a obdobích najít odkazy na tyto bytosti. Kita, také nám jako G-Stealer, byl na živo spatřen, pokud je nám známo. V této souvislosti pochází jedna zpráva o mrtvém individuu, které bylo zkoumáno zvěrolékaři - profesorem Klausem Landra a doktorem Rene Quillonem. Tato mrtvá kreatura byla nalezena v ledu v Alpách, kde ležela přes 1300 let. Jak Landra tak Quillon byli zabiti další žijící kreaturou. Příhoda byla nafilmována bezpečností kamerou výzkumného střediska.

Je zde taky několik historických odkazů přímo na Kitu. Například mozaiky ve starém městě Pompeje, které bylo pohřbeno pod vulkanickým popelem, byly ovlivněny jeho vzhledem. Muselo to být stejné individuum, se kterým se může člověk setkat i dnes, a které žije očividně velice dlouho. Třeba himalájský Yeti nebo severoamerický Big Foot byly pravděpodobně pozorováním této bestie, jak se domníval Rene Quillon ve své teorii.

Na svých cestách časem uzavřel Mr. Lordi spoustu ujednání s příslušníky tohoto druhu. Během svých cest časem před tisícem let potkat na svazích Himalájí jedno toto individuum, které se nazývalo Kita.

Hadí démon, který žil v těchto horách, Kitu ovládal. Využíval Kitu k upevňování svojí moci nad horskýma vesnicemi v okolí. Mr. Lordi přemohl démona a s tím také vyhrál důvěru rázné bestie. A tak se stali Kita a Mr. Lordi cennými spojenci…

Awa (Posedlá kouzelnice, slečna šílenství, upíří kontesa)[edit | edit source]

"klávesačka"

Awa de Paysant se narodila roku 1779 ve šlechtické rodině ve Velké Británii. Již od narození byla obdařena telekinetickými schopnostmi, které poprvé použila na svého násilnického otce. Jen co unikla útokům svého otce, učila se oddělit svojí duši od těla. Stále zdokonalovala tento talent a časem se naučila pohybovat v astrální rovině. Tím se také mohla měnit v neživé objekty a mohla je také telekineticky kontrolovat.

Ve věku 23 let se zamilovala do muže jménem John Heart. Ale Awin otec už dlouho před tím zaslíbil její ruku wormwellskému princi. Jednoho dne přistihla na svých astrálních cestách svého zbožňovaného in flagranti. Awa se za nevěru pomstila a uškrtila ho prostěradlem, na kterém ležel. Po tomto činu se léta pohybovala jen ve svém astrálním těle, navštěvovala neviditelné čarodějnice, věštce, cikány, čaroděje a exorcisty a tajně se učila z jejich schopností a dovedností. Awa trénovala své telekinetické schopnosti, až nakonec dokázala proměnit svého ducha i v živé objekty. Aby zamezila poškození jejího těla po dlouhé nepřítomnosti její duše, vyměnila si svou duši s jednou kočkou. Tím umožnila svému tělu uspokojit nejnutnější potřeby její jinak bezmocné schránky bez duše.

Poté vyhnala duši ženy jednoho pastora do obrazu a sama přesunula svou duši do těla té ženy. V tomto předtím počestném těle páchala Awa všechny myslitelné oplzlé necudnosti. Šokovaný pastor zničil obraz své ženy, takže Awa nemohla duši ženy přivést zpátky do těla.

V mezidobí však dělala duše kočky, hnaná instinkty v těle Awy, nějaké temnější věci a během svatebního obřadu ve Wormwell poznal pastor, že je Awa posedlá. Proto probodl její tělo kůlem a spálil. Smrt však Awu nezadržela. Vystoupila z astrální roviny ve svém tlejícím těle, které bylo ještě oblečeno do svatebních šatů, aby mohla znovu vidět svojí milovanou matku, kterou však zabil v nekontrolovaném zuřivosti její otec. Ze vzteku z tohoto činu zabila Awa svého otce a začala cestovat jako duch Evropou. Nakonec přišla do Prahy, kde našla sídlo řádu křižáků růže, pod jehož ochranou hledala nejvýznamnější evropský kouzelnický poklad: hlavu konzervovanou ve skleněné baňce, která mluvila slovy dlouho zapomenuté řeči. Také John Dee, jeden z největších mudrců Velké Británie, cestoval v 16. století do Prahy, aby naslouchal slovům této hlavy.

Awa mohla díky svým nadpřirozeným schopnostem naslouchat slovům a ihned věděla, že jednala s hlavou Čingischána, která byla v tomto skle uvězněná přes 600 let. Pokusila se s ním navázat telepatický kontakt. V dalším okamžiku se před ní objevila obrovská rohatá bytost. Awa nevědomky navázala kontakt s Mr. Lordim. Ten byl ovlivněn jejími schopnostmi a nabídl jí svazek. Nabídl jí moc, aby mohla přecházet přes hranice různých dimenzí. A Awa souhlasila…

Jméno Awa vzniklo z anglického spojení be AWAre (být opatrný). Takže si dávejte pozor a buďte opatrní.

OX (Pekelný býk, nejstarší bratr řádu Kalmageddonu)[edit | edit source]

"baskytarista"

1000 let před Kristem žil OX, bulltaur, napůl člověk a napůl býk. Bulltauři byli mohutní a suroví, ale velice mazaní vojáci. Také v antickém Řecku na ně můžete jen velmi zřídka natrefit. Za dnů krále Mínoa žil v labyrintu, postaveného Daidalem, jeden bulltaurus, vážený skoro jako bůh.

OX sloužil čaroději jménem Androlus na jednom malém skalnatém ostrově v řeckém souostroví. Na tomto ostrově se nalézala desátá kniha Oktaviánova, která obsahovala všechny temné formule. Jiný čaroděj a cestovatel v čase Kalmaged knihu ukradl. Pak Kalmaged pobídl obyvatele okolních ostrovů, aby Androluse a OXe zabili.

Kalmaged probudil OXe zpátky k životu a udělal si z něj sluhu. V pevnosti v temné říši mezi dimenzemi, shromáždil Kalmaged „Bratrstvo Kalmagedonu“. Členové řádu se skládali z nemrtvých bojovníků z různých období z celého vesmíru a OX byl první a nejstarší z nich.

Jakmile OX zjistil, že Kalmaged zabil jeho pána Adroluse, zlomil svému novému pánovi vaz. Krátce nato se objevil Mr. Lordi, který pátral po Kalmagedovi, a nabídl bratrstvu alianci. OX vedl bratrstvo, když Kalma odešel s Mr. Lordim. O několik let později se Kalma vrátil a pak to bylo na OXovi, aby v budoucnu táhnul s Mr. Lordim.