Sklo

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search


Sklo je druh kolektivní hmatové halucinace, která způsobuje dojem, že někde něco je, ačkoli i naprostý blbec vidí, že tam nic není.

Při pokročilé formě halucinace vidíte nejen sklo, ale i ptáky

Popis[edit | edit source]

Podle výsledků pokusů provedených experimentálním oddělením Necyklopedie postihuje tato halucinace veškerou živou i neživou hmotu. Sklo postihuje dokonce i světlo, i když ne tak silně, jako baryonickou látku. Světlo totiž na rozdíl od jiné hmoty domnělou zónou, kde se "sklo" nachází, bez problémů projde, i když ne bez následků: v hraničním bodě zóny poněkud zbaběle zahýbá na stranu.

Příčina[edit | edit source]

Dosud se nepodařilo vypátrat, co vlastně halucinace způsobuje. Existuje ale několik zatím nevyvrácených hypotéz:

  • většina vesmírné hmoty pije nadměrně alkohol a kouří trávu, není divu, že má halucinace
  • halucinace způsobuje dosud neznámý virus
  • sklo zakrývá něco mnohem strašnějšího, a Bůh nás jím obdařil proto, abychom to neviděli

Typické formy[edit | edit source]

Sklo může nabývat velkého množství forem, ale nejvýznamnější jsou tyto:

  • sklo psychicky zabraňuje hmotě, která této halucinaci podléhá, opustit dům okny, vletět naopak oknem dovnitř atd.
  • různé druhy kapalin si někdy mylně myslí, že je sklo svírá ve válcovitém prostoru - této fobie lze s úspěchem využít k transportu nebo konzervaci vody, piva aj.
Palec.png

Tento článek může obsahovat výsledky vlastního výzkumu!

To je ale moc dobře, protože vlastní výzkum zaručuje faktickou správnost, kterou často nespolehlivé nebo lživé zdroje neposkytují.