Jehovirus

From Necyklopedie
(Redirected from Virus)
Jump to navigation Jump to search
Jehovirus
Retrovirus.jpg
Virus má viditelné shlukovací chňapky

Vědecká klasifikace
Říše: nebuněční
Kmen: viry
Třída: DNA viry
Čeleď: sektoviry
Rod: jehovirus


Původ názvu[edit]

Původ slova Jehovirus, původně Jeho virus, přičemž Jeho pochazí ze zkratky YHWH. Tato čtveřice je rekurzivní překladatelský oříšek "ten který způsobuje" chorobu, tedy virus...

Morfologie[edit]

Jehovirus je velmi malý virus deformované nekubické kapsidy. DNA tohoto viru je zvláštní v tom, že neobsahuje genetickou informaci, ale genetickou dezinformaci. Tvar viru je velmi zvláštní. Pomocí příchytných tlapiček se seskupuje do souviří které dává dohromady nápis Strážná věž.

Patologie a klinické příznaky[edit]

Infekce se šíří složitou cestou, při které musí být v krátkém časovém sledu napadeno několik smyslových orgánů najednou. Nejprve se virus snaží napadnout sluchové centrum, aby člověk nevnímal, co bacilonosič mele a zůstal na místě a dále se vystavoval dalším útokům viru. Následně vir napadá i zrakové centrum v případě, že nově nakažený si všimne Strážné věže. Pak následuje fáze klidu, kdy se vir množí ve výše zmíněných centrech a urputně bojuje s imunitním systémem. Napadené neurony v této fázi ještě neničí. Pokud viru vystavený člověk boj prohraje a vyhledává další kontakt s podobně postiženými, následuje celá plejáda dalších příznaků. Jmenujme například:

  • Ztráta paměti, kdy člověk zapomíná třeba na vánoce, poruchy spánku, kdy nakaženému jedinci našeptává tajemný hlas „probuď se“.
  • Darování majetku déle postiženým jedincům
  • Vědomé rozšiřování nemoci pomoci Strážné věže v metru.

V pokročilém stádiu už vir mozkové buňky ničí a léčba pak už není bez mentálních následků.

Experimentální infekce[edit]

Jehovirus je pouze lidský vir a jakýkoliv pokus o nákazu zvířat neuspěl. Kultivace je také nemožná, vir neroste na žádné tkáňové kultuře. Dokonce ani na dva týdny starém lichém krajíci uchovaném ve vlhkém prostředí.

Terapie a prevence[edit]

Na jehovirus nezabírá žádný normálně využívaný antivirový preparát, dokonce ani Tamiflu. Pro léčbu je nejdůležitější izolace od podobně postižených jedinců. Dobré výsledky má i léčba chlastem. Pro podrobnější údaje o zacházení s pacienty viz. článek Jehovisté.

Pro prevenci je škála použitelných prostředků širší. Nejsnáze dostupnou medikací vhodnou i pro sezóny s velkým výskytem nových případů jehoviróz je kombinace krvavé tlačenky a piva. Zavrhovat nelze ani jelita. Z pohybové terapie se pak jako dostatečná prevence u osob s dostatkem železa a inteligence jeví láska. Statistiky také dokládají velmi nízkou prevalenci infekce mezi osobami znalými biblické hebrejštiny.

Příbuzné viry[edit]

Sektoviry jsou v dnešní době velice rozšířenou a velmi mnohotvárnou skupinou virů napadající vždy pouze mozkové buňky. Z ostatních zástupců čeledi jmenujme:

Scientovirus: virus způsobující Cruisitidu a Travoltismus. Napadá často herecké hvězdy v Hollywoodu. Projevuje se přebytkem zbytečných žalob a zavíráním se ve skříni.

Mormonvirus: Tento druh viru je velice rozšířený v americkém státě Utah. Způsobuje tzv. Utahžskou svatou horečku, projevující se bludy, nošením šílených obleků a jistým příchodem do nebe.

Harekršnovirus: Jde o vir zůsobující Ramatidu, neboli neuvěřitelnou posedlostí umělými ztuženými tuky projevující se neustálým pořváváním "hare RAMA", prodáváním předražených kuchařek na ulici a nošením kilogramů korálků.