Antonymum

From Necyklopedie
(Redirected from Opak)
Jump to navigation Jump to search


Rozcesti.jpg Tato stránka je rozcestník. Případně i scestník. Nasměruje vás totiž i tam, kam byste se snad ani v těch nejhorších snech dostat nechtěli.

Antonymum je slovo, které se skládá z písmen. A to dokonce několika, přičemž jich je dohromady osum a to v následujícím složení:

  • a - 1x
  • n - 2x
  • t - 1x
  • o - 1x
  • y - 1x
  • m - 2x
  • u - 1x

Ve zkráceném, starožidovském komprimovaném zápisu dostaneme posléze slovo ntnmm, což je sice kravina, ale například v pražské opilštině je to zcela plnohodnotné slovo mající několik desítek významů. Což dokazuje, že jazyk český je velmi dynamický jazyk, který se neobává nástrah artikulace a hravě pojímá nová slova, i kdyby je cizáci měli už několik tisíciletí.

Význam slova[edit | edit source]

Díky úsilí našeho lingvistického týmu jsme dospěli k nezpochybnitelnému závěru, že slovo pochází z Anglie, konkrétně z hrabství Yorkshire, obec York, nedaleko místního mostku, kde poprvé použil (tehdy nedospělý) James ironické přirovnání půvabu místního deštivého počasí k Anthony's mum, což se pak překvapivě uchytilo. Ovšem každá H2O nakonec steče dolů a Stázina se dostane s Kubou do jináče, a tak i toto slovo postupně ztratilo pyjorativní nádech a stalo se běžnou složkou mluvy. Dnes tak označuje slova, která jsou v zájemném protikladu. Antonym je velmi, velmi mnoho. Střední odhad je přehršelbžilion, ovšem nádory se různí.

Antonyma jsou častá mezi příslovci, podstatnými jmény, přídavnými jmény a slovesy. Naopak předložky a spojky antonyma zcela postrádají, což je příčinou šetření komise Evropské unie pro rovné příležitosti. Jest proto žádoucí navrhnouti i zde vhodná antonyma:

  • předložka - záložka
  • spojka - rozpojka

Příklady antonym[edit | edit source]

Antonymum ad absurdum[edit | edit source]

  • hrubý domácí produkt - jemný zahraniční protidukt