Korejská lidově demokratická republika

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Korejská lidově demokratická republika
조선민주주의인민공화국
Korejská lidově demokratická republika – znak

Kim Ir-sen je stálým zdrojem energie.

Dprk pyongyang mansu kim sculpture 05.jpg

U sochy Kim Ir-sena jsou děti nejšťastnější.

státní zřízení: dědičná monarchie
hlavní město: 평양직할시
jazyk: lidově demokratická korejština
náboženství: čučche, Kimunismus
počet obyvatel: 25 970 000 000
Korejská lidově demokratická republika – mapa
Korejská lidově demokratická republika je vidět i z vesmíru.
prezident: Otec, Syn a Duch Kimův
král: Strýc, Synovec a Prduch Kimův
car: Dědek, vnuk a Alzheimer Kimův
sultán: Prastrýc, Prasynovec a Skleróza Kimova
náčelník: ministr obrany a útoku Atom-Ová Puma
premiér: Kimův obraz
hymna: Jsem rád, že jsem soudruhem
měna: Lidově diktátorská ledvina
národní jídlo: není
národní sport: masová gymnastika; atombal, hod atomem, Hod hovnem (Hází se jen hovnem Kima, ostatních 99,999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999%

ostatních obyvatel nemá hovna, protože nejedli už od doby vlády Kima I.

„KLDR není D ani L a vlastně ani R.“

- Někdo z fejzbůka

„Není nutno, není nutno, aby bylo přímo veselo…“

- Jaroslav Uhlíř

Korejská lidově demokratická republika je prvním státem na světě, který vybudoval kominizmus. Kromě toho je také (vedle Nepálu v letech 2005–2008) jedinou komunistickou monarchií na světě. Proto je zemí zaslíbenou pro všechny komunisty a stejně tak i pro všechny monarchisty.

KLDR je dosud jedinou zemí, která rozesílá své výhružky (hlavně Jižní Koreji) faxem.

Čučche[edit | edit source]

Korejské lidově demokratické letectvo

Lid Korejské lidově demokratické republiky odmítá podvratnou imperialistickou propagandu šířenou po internetu, v médiích a pomocí mobilních telefonů. V Korejské lidově demokratické republice (KLDR) má každý dostatek všeho, co potřebuje k harmonickému životu. Na základě ideologie čučche je KLDR soběstačnou zemí, která nepotřebuje dovážet žádné zboží, protože si všechno potřebné vyrobí sama v mnohem lepší kvalitě. KLDR je také zcela nezávislým státem, který se nemusí spolčovat s jinými, protože mu vládne Věčný prezident z nebes. KLDR má nejlepší armádu na světě, je schopna ubránit se jakémukoli útoku ze souše, z moře, ze vzduchu, z vesmíru i z podsvětí. Technologický pokrok umožnil této zemi vypouštět na oběžnou dráhu neviditelné družice.

Komunismus[edit | edit source]

KLDR je prvním státem na světě, který vybudoval beztřídní společnost. Stát zajišťuje dostatečný příděl potravin pro každého (100 g rýže denně). Psa si musí každý ulovit sám. Každý obyvatel má zaručeny sociální jistoty.

Vše, čeho severokorejský lid dosáhl, je zásluhou jeho prezidentů. Ať žije nejvěčnější slunéčko Kim Ir-sen! Ať žije nejzářivější slunéčko Kim Čong-il! Ať žije nejrudější slunéčko Kim Čong-un!

Prezidenti[edit | edit source]

Kimove.jpg
Kimové

Kim I.Kim II.

Kim III.Kim IV.

Kim I.[edit | edit source]

Nejdůležitější událostí v historii je rok 1912 (rok 1 éry čučche 조체 암캐). Toho roku, dne 15. dubna, právě v okamžiku, kdy ke dnu klesal Titanic coby symbol zkaženosti a úpadku západní buržoazie, se z božského vnuknutí narodil Věčný vůdce Kim Ir-sen. Ve Věčném vůdci Kim Ir-senovi ze vtělila sama podstata nebeského komunismu. Každý krok, který učinil Věčný vůdce Kim Ir-sen na Zemi byl výtryskem kladné vesmírné energie. Věčný vůdce Kim Ir-sen osvobodil Koreu od japonské okupace a ubránil vlast proti americké agresi. Osobně vybudoval v KLDR komunismus. Největší Korejec všech dob Kim Ir-sen nezemřel, nýbrž stal se nejvyšším božstvem, je navždy věčným prezidentem Korejské lidově demokratické republiky.

Kim Čong-il – nejlepší korejský lidově demokratický sommeliér

Kim II.[edit | edit source]

Již legendární fotografie ze severokorejského venkova (1958)
Produkce obilí vykazovala v 70. letech obrovské přebytky, které Korejci věnovali hladovějícím Afroameričanům (1975)
Kim Čong-il těsně před tragickou explozí pýchy KLDR: bojové okurky (2000)

Boží syn Kim Čong-il se narodil na hoře Päktusan, která je odpradávna opředena řadou legend a bájí. Jeho narození bylo ohlášeno zpěvem vlaštovek, rozkvetly květiny, nad horou se vytvořila dvojitá duha a na obloze se zjevila hvězda na znamení narození budoucího vůdce. Boží syn Kim II. rozvíjel dědictví otcovo v době, kdy se spojily síly zla na celém světě – Sovětský svaz zradil myšlenku komunismu, za což jej Bohové spravedlivě potrestali. Také Čínská lidová republika v zájmu kapitalismu neváhala vyjednávat s největšími nepřáteli – s USA, Japonskem a Jižní Koreou o zničení KLDR. Za to je však čeká boží trest. Z božského vnuknutí sestavil Veleosvícený prezident Kim II. atomovou bombu, která je připravena zbavit KLDR všech jejích nepřátel. Kim zemřel v roce 2011 při návštěvě zbrojní továrny maskované za okurkové pole, viz foto. Protože se tím zpronevěřil svým ideálům, čeští komunisté začali slavit [1] Oproti tomu mezi medvědy a strakami bylo velké truchlení a naříkání.[2]

V zimě náš velkolepý národ zlomila obrovská tragédie. Náš nejvyšší vůdce nás opustil a zanechal nás jako sirotky napospas okolním zemím, které se dusí kapitalizmem. Projevujeme svou nejvyšší lítost nad odchodem našeho milovaného vůdce, jenž nás vedl ke světlým zítřkům a v jehož odkazu bude pokračovat jeho velectěný syn, Kim Čong Un. Možná se ptáte, co se našemu vůdci stalo - Zlotřilí imperialisté z USA vyslali obrovskou, dvacet kilometrů dlouhou interkontinentální střelu, aby zasáhla naše milované hlavní město Pchyongyang. Náš vůdce zrovna odpočíval v posteli, když pocítil záchvěv Síly, jak raketa opouštěla Silo. Nebylo času nazbyt a tak vyletěl do oblak přímo ze svého okna ve svém paláci, aby zničil onu raketu. Náš Vůdce letěl naproti raketě tak rychle, jak to jen šlo, aby nás uchránil před jistou zhoubou, čímž překonal rychlost světla a s raketou se setkal někdy na začátku 20. století. Svou božskou pěstí udeřil do špičky rakety a tak spustil dvousetmegatunové jaderné zařízení, jež vytvořilo zvláštní úkaz na Sibiři, v oblasti zvané Tunguska. Mohutný poryv energie odvlál našeho Vůdce zpět časoprostorovým kontinuem do přítomnosti, ale neměl dostatek síly, aby hladce přistál, a tak alespoň stočil dráhu svého letu na prohnilý Washington, který svým sebevražedným pádem vymazal z mapy. Smrt našeho drahého Vůdce ukáže Spojeným Srátům, že s námi si nikdo zahrávat nebude!

Kim III.[edit | edit source]

Kim III. oznamuje, že mu umřel křeček

Na znamení božské milosti byla Korejská lidově demokratická republika požehnána hned několika syny Jeho soudruhovosti Kima Čong-ila. Božský prst ukázal na nejmladšího z nich, Jeho rudost Kima Čong-una. Ten je podle prorockých slov Marxových Ztělesněné mládí, Záruka zářných zítřků. Zářivé slunéčko Kim III. povede Korejskou lidově demokratickou republiku po tisíce let! V něm je naděje pracujícího lidu!

Kim IV.[edit | edit source]

Tak jako ČeskoKarla Čtvrtého, bude mít i Korejská lidově demokratická republika Kima Čtvrtého. Ten postaví Kimův most, Kimovo náměstí, Kimštejn a Kimovy Vary (요리김종은는). Všechny stavby, které postaví, budou ze zlata a drahokamů. se naplní jeho dny, bude moci Korejské lidově demokratické republiky podřízen celý vesmír. V ten čas nastane konec všech dějin a Kim IV. vrátí vládu nad Korejskou lidově demokratickou republikou zvěčnělému božskému prezidentu Kimovi I. Amen!

Tisk[edit | edit source]

Korejský lidově demokratický tisk je demokratický a svobodný, protože tiskne pod moudrým ideovým vedením osvíceného lidově demokratického vůdce Kima III. Kvalitu tiskové služby KLDR potvrzuje například letošní zpráva reportérů bez hranic, podle které se Korejská lidově demokratická republika umístila v řebříčku svobody a lidové demokracie tisku na hezkém 179. místě.

Mír[edit | edit source]

Korejská lidově demokratická hrdinná a dobře živená armáda bez váhání udeří jako železná pěst na imperialistické válečné štváče z Washingtonu a jejich loutkové přisluhovače ze Soulu, kteří chtějí narušit jednotu našeho lidu a mír v naší lidově demokratické zemi.

Nejprve vyzkoušet nanečisto
Když hrozilo zvolení Karla Schwarzenberga hlavou ČR, hrozilo i něco dalšího
Jakýkoliv útok Američanů je předem odsouzen k nezdaru
Jakákoli obrana Američanů je předem odsouzena k nezdaru
Kim Čong-il a Kim Jong-un se svými generály

Váleční štváči[edit | edit source]

USA

Pravděpodobnost války: 99 %
Pravděpodobný výsledek: vítězství Mimozmské síly

Aneb souboj třídního rváče s mistrem světa v těžké váze.

Japonsko

Pravděpodobnost války: 52 %
Pravděpodobný výsledek: prohra Autobotů, úprk Deceptikonů

Aneb souboj třídního rváče s mistrem světa ve skládání origami a jezení suši.

Jižní Korea

Pravděpodobnost války: 39 %
Pravděpodobný výsledek: remíza

Aneb souboj třídního rváče s třídním rváčem odvedle.

Austrálie

Pravděpodobnost války: 10 %
Pravděpodobný výsledek: status quo, ale raketa KLDR může zasáhnout ostrov Borneo a nedoletíc tak k zamýšlenému cíli

Aneb souboj třídního rváče s třídním rváčem odvedle – někdejším trestancem.

Indonésie anebo Malajsie anebo Brunej

Pravděpodobnost války: 9 % (závisí na náhodě, tj. válce s Austrálií a poruše rakety)
Pravděpodobný výsledek: status quo

Aneb souboj třídního rváče s nevinným přihlížejícím.

Čínská lidová republika

Pravděpodobnost války: 6 %
Pravděpodobný výsledek: prohra Severní Koreje i Jižní Koreje a Japonska

Aneb souboj třídního rváče s třídními rváči odvedle a s jejich fotry.

Mongolsko

Pravděpodobnost války: 3 %
Pravděpodobný výsledek: těžko říct

Aneb souboj třídního rváče s jiným rváčem, se kterým se pral už kdysi dávno na základce.

Francie

Pravděpodobnost války: 2 %
Pravděpodobný výsledek: prohra Francie

Aneb souboj třídního rváče s místním otloukánkem.

Česko

Pravděpodobnost války: 1%
Pravděpodobný výsledek: odneslo by to Rusko. De facto remíza.

Aneb rvačka dvou opilců na opačných koncích hospody. Rakety na nepřítele nedoletí a spadnou uprostřed cesty.

Gambie

Pravděpodobnost války: 0 %
Pravděpodobný výsledek: Není to možné

Odkaz budoucímu světu[edit | edit source]

Čučche - Kim Ir-sen.jpg

Konspirační teorie[edit | edit source]

Kim-Čong-Il?

Podle jedné divoké konspirační teorie je KLDR chudá země s komunistickým totalitním režimem, která je jedním velkým divadelním jevištěm a podporuje zbrojní program právě proto, aby zastrašovala okolí.

Podle další, více divoké teorie, není obrázek vpravo fotomontáž.

Podle jiné teorie je člověk na obrázku vpravo najatým východokorejským hercem.

Jiná konspirační teorie tvrdí, že KLDR už od dob korejské války neexistuje. S pomalu jistým koncem Studené války se Spojené státy a SSSR v roce 1986 společně rozhodli umravnit nebezpečný režim Pchjongjangu. Následovala nečekaná eskalace rozepře, což vyústilo v úplnou destrukci poloostrova Korea vodíkovou bombou. „Severní Korea“ a „Jižní Korea“ jsou však stále součástí atlasů světa, navzdory tomu, že už víc jak 30 let neexistují. Severní Korea je stále součást americké propagandy, funkci falešné Jižní Koreje převzali Japonci z ostrova Kjúšú.

Co oko nevidělo[edit | edit source]

Země Koruny české BohemiaBójskoBudvajzskoBrněnská republikaČeskoČeská říšeČeskoslovenskoČeskoslovenská říšeČeskotskoHoráckoChacharstánChánovIslámský stát v TeplicíchJesenická republikaJirenský sultanátJižní ČechyKatolická AOKarlovarské VelkovévodstvíKlesterlieKrhútistánKřivočeskoLužiceLužistánMaleschauMexxikoMongolská kolonieMoravstánNRVKOsoblažskoPráglSámova říšeSlezmorčeSlizkoSudetenlandTěšínskoTuzemskoValašskoVelká MoravaVietnamVysočinaZarakovnickoŽernovská říše

EvropaAlbánieAnglieBaskickoBavorskoBělehradský pašalíkBelgieBěloruskoBulharskoČerná HoraČeskosaské ŠvýcarskoČtvrtá říšeDámskoDánskoEstonskoFinskoFrancieChorvatskoIrskoItálieIslandIslandský státKatalánskoKosovoSA KosovoKurvystánLiberlandLichtenštejnskoListenbourgLitvaLotyšskoLucemburskoMaďarskoMalá BritánieMoldavskoNěmeckoNDRNizozemskoNorskoNultá říšePolskoPortugalskoRakouskoRumunskoŘeckoSealandSeverní KyprSicílieSkotskoSlovenskoSlovinskoSrbskoSRDVatikánSvobodné město HamburkŠpanělskoŠvédskoŠvýcarskoUkrajinaWalesOsmanská říše

Kdó de pořád doléva, octné se vprávo

AsieCajzlistánČečenskoČínaIndieÍránIslámský státIsraelJaponskoJižní KoreaKatarKazachstánKLDRKurvajtLibanonMíránMongolskoOnánOlympijští sportovci z RuskaPakostánRuskoRusko podle západuSovětský svazStanSýrieTaiwanThajskoTibetTureckoTurkmenistánTydlistán

AfrikaBurkina FasoEgyptGambieJihoafrická republikaKarlovarská Jihozápadní AfrikaLibyeLSRNigérieMoravská Jihovýchodní AfrikaSomálskoSúdánTogo

AmerikaArgentinaBrazílieGrónskoJamajkaKanadaKolumbieRepública Socialismo o Muerte de CúbaMexikoSpojené státy americkéUruguayVenezuela

AzuraBilírieKatowská federaceSolovijstersko

OstatníAbsurdistánAntarktická říšeAtlantidaAustrálieBanánová republikaÇek CumhuriyetiČudlíkistánDámskoGighaHavajHněďKrakoziaKrálovství kněze JanaLiberlandNový ZélandPapu PapuPirátský státSadistánSeychellyTokelauUsámova říšeZeleň