Fisting

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Combo.png
VAROVÁNÍ - TRIGGER WARNING
Tento článek obsahuje sexistické narážky.
Pokud jste feministka / feminista / maskulinistka / maskulinista, může Vám způsobit psychické problémy.
Fistingový propagační a povzbuzující plakát hlásá: "Můžeme to dokázat (strčit ti tam celou ruku)!"

Fisting[edit | edit source]

Slovo fisting vzniklo spojením anglických slov fist (pěst) a fucking (šukání). V původním smyslu slova je fisting sexuální praktika založená na vkládání celé pěsti do vagíny.

Fisting a feminismus[edit | edit source]

Okolo této praktiky se zformovalo také hnutí známé jako feminismus, jehož cílem bylo napravit tu strašnou nespravedlnost, že muži kvůli své absenci vagíny nemohou fisting provozovat. Proto feminismus přišel s análním fistingem, který nezvýhodňuje jedno pohlaví před druhým. Později se cíle feminismu rozšířily o další mužské problémy a feminismus vešel ve známost jako náboženství rovnosti.

Logo fistingu[edit | edit source]

Piktogram očividně znázorňující vaginální fisting.

Je na první pohled patrné, že logo fistingu vzniklo ještě před vznikem feminismu. Jinak by takový sexistický symbol, jakožto přežitek matriarchální nadřazenosti z dob dávno minulých nemohl projít. Logo fistingu reprezentuje původní neosvícený fisting spojením piktogramu pro ženské pohlaví a obrázku pěsti. Piktogram představující nežné pohlaví se skládá z kruhu představujícího tělo a kříže jež je v tomto kontextu yonickým symbolem. Na tento kříž navazuje pěst, která prochází skrz něj až do těla a tak tvoří jasný symbol fistingu.

Možnosti zlepšení[edit | edit source]

Návrh/varianta na sociálně procítěnější logo fistingu.

Feministické kruhy zaregistrovaly problematické logo fistingu a přišly s návrhy na jeho úpravu:

  • Přidáním falického symbolu
  • Odebráním yonického symbolu.

Obě tyto možnosti by ale mohly vést ke zmateným interpretacím symbolu. Proto si fisting ponechává původní logo, které zároveň připomíná, že pohlavní rovnost není samozřejmost, ale cíl za který je nutno bojovat.

Fisting a zdraví[edit | edit source]

Pozitivní vliv fistingu na zdraví zatím nebyl prokázán. To ale nic neznamená, protože stejně tak tomu je u ruské medicíny.

Fisting a umění[edit | edit source]

Fisting je reprezentován pouze v moderním umění a to převážně jako performance art.
Ukázky umění ve fistingu:

Menstruační umění[edit | edit source]

Díky malbě menstruační krví fisting dokázal být nový a šokující a zároveň také oldschool, protože odkazuje na zastaralý vaginální fisting.

Feministické umění[edit | edit source]

Performance kladení vajec přináší také trochu feministické perspektivy přidáním mužské symboliky (vajec).

Hudební fisting[edit | edit source]

Kolují pověsti o tom, že umělkyně prezentující hudební fisting provádějí fisting přímo na pódiu během vystoupení pomocí umělé pěsti. Jinak by takového ohromujícího výkonu zřejmě vůbec nemohly dosáhnout.

Zákaz fistingu v Anglii[edit | edit source]

Fašističtí zákonodárci Anglie se pokusili fisting zakázat. A byli úspěšní i přes masivní protesty fanoušků fistingu. Zastánkyně fistingu pochodovaly ulicemi s pěstmi hrdě vztyčenými, aby bylo každému na první pohled jasné, že jim nějaký fašistický zákaz nezabrání si je tam strkat. A to ať už samy sobě nebo navzájem.