Náboženský fanatismus

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Některé zbraně státu Izrael dokáží odzbrojit i ty nejzapřisáhlejší náboženské fanatiky. Na obrázku členka speciální jednotky Shalom.
Pozor! Některé muslimské státy a hnutí touto zbraní disponují také! Zaměřují se hlavně na Evropany a Američany.

„Je vidět, že v těch pohanských krajích, Božím Slovem nedotčených, je třeba šířit lásku a Boží milosrdenství ohněm a mečem. Za Ježíše!“

- bratr František

„Na každého z vás čeká v ráji 72 krásných panen! Allahu Akbar!“

- Mohammed Hassan ibn Khalid

„Vítězství nebo Valhalla!!! Za Ódina!!!“

- Harald Sigmundsson


Náboženský fanatismus je zvláštní stupeň nenávisti, který nutí příslušníky mírumilovných náboženství konat vraždy jiných lidí (obvykle příslušníků jiných náboženství, tzv. nevěřící). Těmto lidem se říká jinověrci a pokud se jedná o ateisty, tak bezvěrci. Obzvláště bezvěrci jsou v kruzích náboženských fanatiků nenáviděni nejvíce. Fanatik který padne v boji s nevěřícími se dostává automaticky do ráje (křesťany označované často jako tzv. nebe), kde může bezmezně jíst, pít a souložit aniž by byl potrestán mravokárcem či nějakou asketickou autoritou. Islámský mučedník dostává v nebi dokonce harém, který sestává ze 72 panen.


Vyhlídka mučednické smrti je pro náboženského fanatika velice lákavá, neboť v nebi si může dopřát to, co mu bylo původně zakázáno. Jen v ráji/nebi si může náboženský fanatik nezávazně zavrzat a dopřávat si radosti které byly během pozemského života zakázány. Tímto opakem je peklo, kam odcházejí všichni líní a tolerantní věřící, kteří se stávají potravou pekelných čertů.

Biologické příčiny[edit]

Za základní příčinu náboženského fanatismu je v současnosti prakticky bezvýhradně přijímáno ukládání biogenního debilitu na synapsích šedé kůry. Toto je přirozený, nezvratný proces, podobně jako poškození buněk volnými radikály. Proti tomuto není nikdo imunní (až tedy na jistého pana Hájka, kterýžto byl stvořen k obrazu božímu a postrádá genetickou informaci jako takovou), avšak někteří geneticky predisponovaní jedinci snášejí tyto plaky obzvláště těžce a namísto běžného alzheimera nebo politického přesvědčení se u nich vyvine náboženský fanatismus. Proč a jak dochází k přenosu náboženského fanatismu na mládež, tím se zabývá sociální psychologie.

Prevence před náboženským extremismem a jeho eliminace[edit]

„Hinduisti přestanou islámčany zabíjet jen tehdy... když opravdu dobře vybavená žena vytáhne na znamení míru svý kozy.“

- Ali G


V roce 2003 odstartovala izraelská armáda Operaci Salome (Šalomet, hebrejsky שלומית), výcvik speciální jednotky Shalom vytvořených k tomuto účelu (viz. první obrázek).

Protože jakékoliv náboženství obsahuje tolik legračních prvků, že si nic jiného než satiru nezaslouží, tak se ve Francii rozhodli bojovat satirou. A někdo tu práci svobodně nakonec dělat musí, Bůh ho k tomu stvořil, ne? Ovšem jak se později ukázalo, může to být značně nebezpečné, přes to i když byla vystřílena skoro celá redakce, podařilo se tím zachránit krachující časopis a zvýšit náklad, doslova přes mrtvoly.

Projev fanatismu u různých náboženství[edit]

Jakékoliv heslo na téma Náboženský fanatismus byste na české Wikipedii hledali marně.
Nehopsající Wikipedie.png

Křesťané Vám vyhlásí svatou válku a hned po modlitbě vytáhnou na výpravy. Cestou zplení takové, kteří se nepodrobí jejich vůli (včetně dalších výprav) a do cíle dorazí jen hrstka z nich, navíc opilá. Ušetří-li Váš mrzký život, budou i Vás opíjet rohlíkem, oplatkami a vínem, pak se z Vás stane křesťan. Zbytek života strávíte v otroctví katolické církve, kterou budete živit vlastní prací (viz heslo desátky). Možná ještě zahynete při stavbě obrovitánské katedrály, kostela, kláštera apod. Nakonec Vašim dětem zkonfiskují majetek a prohlásí je za čarodějnice a čaroděje než je upálí. A jejich děti připraví o zbylé statky v rámci církevních restitucí.

Hinduisté Vám nevyhlásí svatou válku – nemusí. Nechají sestrojit válečné stroje (katapulty, beranidla,…), osedlat válečné slony, připravit koně, které všechny budou v počtu statisíců. Následně armáda zamíří k Vaší osadě a bude ji katapultovat krávami. Křesťanské výpravě k Vám se raději vyhne.