Ježíš

From Necyklopedie
(Redirected from Křesťanství)
Jump to navigation Jump to search
Jesus-tattoo.jpg
Ježíš byl v Galileji oblíbená celebrita.
Ježíš Kristus
Ježíš Nazaretský
Biografické informace
Pohlaví Syn Boží
Barva očí modrá?
Vlasy hnědé, dlouhé a kudrnaté
Narozen 1.1.0
Úmrtí 18.4.0
Rodina Marie
Národnost obřezaný hebrej
Náboženství judaismus
Přezdívka Ježíšek
Povolání tesař, kameník
Zajímavosti
1 Jeho matka je panna.
2 Měl dvanáct učedníků.
3 Přibili ho na kříž.
4 Vstal z mrtvých.
Merge-arrows.png Tento článek se tematicky překrývá s články Džízes, Ginses Chlast.

To je dobře, můžeš založit další čtyři podobné a vzájemně je propojit.

Split-arrows.png Tento článek nemá nic společného s článkem Ježíš (Krugger).

To je dobře, můžeš založit další čtyři nepodobné a vzájemně je rozdělit.


Křesťanství
Jesus-pastor.jpg

Antikrist
Beránek Boží
Bůh
Ježíš
Džízes
Ginses
Kristis
Duch svatý
Papež
Papežská neomylnost
Satan

Boží bojovníci
Katolická AO
Kongregace pro nauku víry
Kněz
Lahvoun
Nebe
Kanonizace
Novojičtí černoprdelníci
Řád templářů
Svátostný sedmiboj
Tři králové
Svatá Flašinetálie
Zvěrozvěsti

Apokalypsa
Bible
Bible IV.
Black Metal
Ďáblova bible
Hospodine pomiluj mě
Kostel
Misionářská poloha
Otčenáš
Paškál
Posvátná kanalizace
Svatá stolice

Ježíš z vesmíru vysílá paprsky, které lidem na Zemi vyvolávají rakovinu kůže.

„A Jezis? Jezis byl vlastne prvni emigrant!“

- Ross Hedvíček

„Ježíšku, panáčku, já tě budu kolébati...“

- Jidáš

„Dupy dup, dupy dup, šine si to takhle ježek kolem krucifixu, koukne nahoru a žbrblá si: "No, já už jsem dávno naježenej, zatímco ty se tu teďka Ježíš..."“

- A. Kostlán

Ježíš Kristus, známý také jako Ježíšek, spasitel, vykupitel, mesiáš, pomazaný, Inri, je ústřední postavou křesťanského náboženství a od jeho narození je tradičně odvozován dnes používaný letopočet. Někteří lidé označují Ježíše také jako krále, protože se za svého života odvolával na svůj domnělý královský původ a ohlášoval příchod království nebeského (které se zřejmě někde zpozdilo a již nedorazilo), avšak z toho důvodu, že fakticky nikdy nevládl žádnému skutečnému historickému území, čeští historici a vláda ČR doporučují, aby byl Ježíš než jako král radějí titulován jako „králíček“, a to také z toho důvodu, aby nedocházelo k záměně s našimi skutečnými důležitými králi - Václavem I. Havlem a Václavem II. Klausem.

Život Ježíše Krista

Jesus with children.jpg

Většina informací o životě Ježíše Krista pochází z beletrie a filmů. Známé jsou scénáře pro Hollywoodské kasovní trháky od předních scénáristů

 • Marco Mc Cormick – Evangelium podle Marka
 • Matias Forsyth – Evangelium podle Matouše
 • Lucas Kravczuk – Evangelium podle Lukáše
 • John Hagan – Evangelium podle Jana
 • Thomas Tykwer - Tomášovo evangelium
 • Peter Ustinov - Evangelium Petrovo
 • Jacobo Morales - Evangelium Jakubovo

Narození

Cristo.jpg

„Já jsem ta alfa, gama i omega“

- Ježíš

Narodil se čtyři roky před svým narozením v Betlémě a měl tu smůlu, že právě v tom okamžiku (ve skutečnosti kvůli vzdálenosti o 1 700 000 let dříve) v galaxii Androméda vybuchla supernova. Prvotní gama záření mimino zasáhlo a způsobilo nevratné škody na jeho organismu (tuto nejmodernější teorii převzala Necyklopedie od Dany Drábové). Na druhou stranu mu to asi umožnilo později provádět různé triky. Těm se začalo říkat zázraky. Gama záření pravděpodobně způsobilo rovněž i bílou pleť (jak známo z mnoha jeho podobizen) v kraji, kde bledá tvář je spíše řídký jev.

Možná, kdyby nebylo dobytka (osel a vůl), kteří na něj dýchali, zahřívali a svými těly jej chránili před radiací, žádný Ježíš by nebyl. Brzy po porodu Panna Marie dostala ze spolehlivých zdrojů echo, že se chystá vraždění neviňátek. Sebrali tedy svých 5 švestek a prchali do Egypta.

Mládí

Poslední varování pro všechny

Ježíš byl dost zcestovalý, protože stále prchal před Herodesem. Již v útlém věku používal (většinou mimoděk) své schopnosti získané gama zářením. Jednou naplnil rybářům prázdné sítě, až se roztrhaly. Jídla však bylo na měsíc pro celý Israel.

Ve 12 letech se dost drsně pohádal s autoritami v Jeruzalémě a dostal za to od otce výprask. Nic moc si z toho ale nedělal a na zavedené autority kašlal zvysoka po celý svůj krátký život.

Dospělost

computerizovaný Ježíš

Ježíš vyrostl v krásného mládence a začala se po něm ohlížet krásná děvčata. Musel si také zvolit povolání. Cestovní ruch byl ještě v plenkách, rozhodl se tedy být kantorem (samozřejmě, že rabínem!). Otevřel si malou jednotřídku a začal shánět žáky. Přihlásilo se jich jen 12: Šimon Petr, Ondřej, Jakub, syn Zebedův, Filip. Bartoloměj, Matouš, Jakub, syn Alfeův, Tadeáš, Šimon Horlivec a Jidáš Iškariotský. Vyučovací předměty byly latina, teologie, egyptologie, matematika, biologie a zeměpis.

Smrt Ježíše Krista

Žádná pohádka však netrvá věčně. Jeden z jeho učedníků musel být po škole. Jmenoval se Jidáš. Ve chvilce hněvu Ježíše udal Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování zločinů křesťanství. Ježíš byl jat a postaven před soud. Jeho obrana byla chabá. Jelikož byl chudý, neměl na dobré advokáty. Navíc mu nějaký vnitřní hlas stále našeptával, že se má obětovat za spásu lidstva.

Ježíš byl ve svých 33 letech odsouzen k trestu smrti a rituálně ukřižován (tzv. krucifixace), tedy přibit 3 hřebíky k dřevěnému kříži v místě chodidel (tam to vzali jedním vrzem) a zápěstí (alternativní teorii má sekta tzv. Dlaňařů). Na kříži pak Ježíš odpřednášel svoji předposlední vyučovací hodinu, při které pronesl pár památných vět v několika lidských i andělských jazycích (např. "Eli eli, lama sabachtháni"). Toto bylo nevzdělanými dozorci, kteří leckdy neuměli pořádně ani řecko-římsky, vyhodnoceno jako provokace a pobuřování, proto byl zákeřně probodnut kopím. Později byl sejmut, zabalen do tuřínského plátna (levnější plátna se tehdy tkala z vláken natě tuřína) a pochován v jeskyni.

Zmrtvýchvstání

Ježíš tento souboj se Satan Klausem prohrál na plné čáře, nicméně alespoň zůstal v čele Vánoc ve střední Evropě včetně Česka.

Působením zbytkového záření paprsků gama došlo během zhruba 42 hodin k zacelení Ježíšových ran a nahození jeho srdce. Ježíš vstal, vykopnul kamenné dveře své hrobky, frajersky prohnal Satana a způsobil zemětřesení o síle .

„Ježiši, vrať se do hrobu!“

- Jidáš

Na nebe vstoupení Ježíše Krista

Vědecký tým Necyklopedie nedávno začal zkoumat, jakým způsobem Ježíš Kristus vstoupil na nebesa. Nabízí se řada možností, které musí být teoreticky i prakticky ověřeny. Vybíráme jen několik, z mnoha desítek možností, které by umožnily Ježíši dosáhnout alespoň první kosmickou rychlost.

 • reaktivní pohon - v té době již známý v Číně, Ježíš jej mohl zdokonalit, nebo vyvinout iontový motor, pracující na stejném principu
 • atomový pohon - zde vědci naráží na problém vysoké hmotnosti.
 • slivovičný motor
 • pohon mimozemského původu.
 • pohon pomocí nadpřirozených sil.

Dílo

Ježíš sám nic nenapsal (pokud si psal deníček, tak se nedochoval). Dle některých satanistických kritiků to byl analfabet, o čemž lze vzhledem k jeho sečtělosti pochybovat. Navíc, jak o sobě uváděl, nebyl to jen tuctový alfabet, ale alfagamaomeg.

Ježíš a současnost

Ježíš a brněnští jehovisté

Brněnští jehovisté tvrdí, že mají na Ježíše copyright a že jim náleží veškerá autorská práva na evangelia i veškeré apokryfní texty (OSA podporuje oprávněné nároky brněnských jehovistů! Brněnští jehovisté jsou členy OSA).

Ježíš a brněnští letniční křesťané

Brněnští letniční mluví o Ježíšovi tak familiérně, že vzniklo podezření, že s ním jsou v každodenním styku. Dosud se však nepodařilo vypátrat, do které putyky s ním chodí, jisté však je, že hospoda U pavouka to není. Na dotaz výzkumného týmu Necyklopedie, zda tak důvěrně jako Ježíše znají i Elvise se urazili a přestali s naším týmem komunikovat. Momentálně se čeká oficiální prohlášení pražských letničních, aby se k problému vyjádřili konečně jako experti.

Ježíš a čeští satanisté

Ježíš je kultovní modlou českých satanistů, kterou oslavují každoročními svátky obžerství, které se časově kryjí s křesťanskými vánocemi. Ježíše si ovšem čeští satanisté cení méně než svého temného pána, což vyjadřují symbolicky tak, že nevzývají dospělého Ježíše, ale pouze malého a buclatého Ježíška (s Ježíšem seznámila české satanisty Dana Drábová).

Ježíš a církevní tatíci

„Církevní tatíci ke Kristu vzhlížejí / Mají ho na kříži, tam si ho nechají / A kdyby sestoupil, nic by se nebáli / Vzali by kladivo, zase ho přibili /Haleluja“

- Jaroslav Hutka

Ježíš a Necyklopedisté

Ježíš je mimo jakoukoli pochybnost pozoruhodnou postavou, což dokládá, že Židé v něm vidí rebelujícího rabiho, který motal lidem hlavu, podněcoval spory s Římany a jako falešný mesiáš skončil po zásluze a po právu, křesťané vidí v Ježíšovi Božího syna a spasitele světa, muslimové vidí Ježíše jako největšího a posledního z proroků (uzávěr všech proroků) ale popírají jeho božství.

Necyklopedisté, stejně tak jako hinduisté, nezaujatě nestraní žádnému z uvedených pohledů (POV) a připouštějí všechny tři výše uvedené možnosti, jednoznačně ale považují Ježíše za osobnost s mimořádně vyhraněným smyslem pro humor a duchovního otce všech uncyclopedií. Necyklopedisté věří, že šablonu „schváleno Ježíšem“ používají s jeho výslovným souhlasem a oceňují touto šablonou své nejhodnotnější články

Ježíš velmi trpěl problémy s prostatou.
Ježíš velmi trpěl problémy s prostatou.

Ježíš a jeho znovuzrození

Už se stalo.

Během těch vlezle uřvaných a rozežraných Vánoc, se totiž znovu narodil. V promrzlým squatu, nějaký holce cikánský, co sama samotinká s outěžkem přijela do zářícího velkoměsta z bůhvíjakého zapadákova. Akorát jeden starej bezdomovec, co mu říkají Pepík, se jí ujal. I s tím porodem jí nakonec pomáhal. Bejval dřevomodelář. Jenomže fabriku, kde celý život pracoval, vytunelovali, z ubytovny ho vyšoupli, a tak se teď fláká, kde se dá. Ale když on má měkký srdce, a tak se mu tý nešťastný cikánečky zželelo, hlavně když ani neví, s kým to děcko vlastně má; holka furt mluví o nějakým andělovi, a že to bylo ve snu, nojo, určitě byla sjetá a někdo jí přitom přefik. Jeho tři kamarádi, jeden se tuším jmenoval Král, druhej byl snad odněkud z Běloruska a další, černej jak bota, snad uprchlík či co, tak ti tři přinesli nějaký dary do začátku, co našli po kontejnerech a popelnicích, aby vůbec bylo do čeho to mrně zabalit, a taky něco ostrýho pro zahřátí. Naštěstí v době vánoční je toho v těch kontejnerech vždycky dost a dost.. Pak se ale všichni někam ztratili, i s tím děckem; někdo je prásknul, že maj ve squatu mimino, a tak je tam hledali policajti se sociálkou, ale oni se zdejchli včas.

Snad z toho děcka něco jednou vyroste; ony všechny tamější šlapky, co toho kluka viděly, říkaly, že je prostě boží...

Ježíš a Absolutní Vychcanost Boží

Argument křesťanský: Boží Syn, Božské podstaty zaplatil svou smrtí na kříži výkupné „za mnohé“ – tedy za všechny.

Inu dobře - takže kus po kuse:

 • 1) Zákonné výkupné, požadované Satanem, zástupcem padlých a Bohem zavržených zlých duchů, na Absolutní Boží Spravedlnosti.

Fajn. Bůh tedy jedná se Satanem. Uznává jeho nároky a je ochoten zaplatit výkupné. Zákonné výkupné - znamená to, že je tu jakýsi vyšší Zákon, stojící nad Bohem i nad Satanem? Kdo tento zákon ustanovil? (Žeby přeci jen Chuck Norris?)

Bůh uznává Satana jako suverénního zástupce secesionistů ( "padlých" duchů a podobné verbeže). Znamená to tedy, že alespoň nad částí všehomíra Bůh vládu nemá.

 • 2). Satan si tím činil na člověka, lidstvo nárok – stalo se z velké části „jeho“. Spravedlivý (Nejvýš Spravedlivý) Bůh nemohl jenom přimhouřit oko a člověka pardonovat. Nota bene člověka všeobecně ve vzpouře.

Bůh vyjednává se Satanem jako s partnerem sobě rovným a sjednává s ním handl. Hodlá vyměnit Satanův nárok (směnku) za oběť (potupnou smrt) jednoho humanoida. (Proč humanoida, to objasním dále). Navíc Bůh bona fide předpokládá, že Satan svou část závazku splní. Satan zjevně předpokládá totéž. Bůh snad má přece taky svou čest!

 • 3). Musel jako výkupné nabídnout Sám Sebe - část své Podstaty. Proto Ježíš musí být Bůh, bez této jeho „vlastnosti“ by jeho oběť nebyla platná, neměla by onu cenu, nestačila by sebeoběť anděla či „spravedlivého“ člověka.

Ano. Dalo by se to ovšem interpretovat i takto: Obětuji li spravedlivého člověka, dopustím se prohřešku proti vlastním přikázáním. Satan pak nebude povinen splnit svou část smlouvy. A to zřejmě i kdybych obětovaného člověka ex post oživil. K oběti by už došlo a přečin již nastal. Tudy ne. Jestliže obětuji některého z andělů, nebyla by to regulérní oběť - andělé nejsou součástí lidstva. Navíc chování anděla i člověka v kritických okamžicích by mohlo být nepředvídatelné a neovladatelné (člověk ve vzpouře a anděl coby potenciální další secesionista). Ale zamaskovat sám sebe za člověka, nechat kousek své podstaty se zrodit v lidské podobě z lidské samičky a nechat ze sebe ve vhodnou chvíli udělat oběť - to je přímo božský nápad - tohle by ani samotného Satanáše nenapadlo! Právně je to čisté a neprůstřelné... takže do toho!

 • 3). Ta cena musela být hodně vysoká, a troufám si vyvozovat, že ji Bůh ještě hodně přeplatil, buď „musel“ nebo to už prostě patří k „jeho povaze“. Zaplatil Sám Sebou.

Dobře provedeno! Obětovaný humanoid (Bůh v lidské podobě) mohl zahynout coby oběť, ale paragraf Nezabiješ přestoupen nebyl; obětován byl Bůh v lidské podobě - ale zároveň ten, kdo zemřel na kříži byl ze ženy zrozen, a tudíž splňoval podmínku transakce. Navíc celý průběh akce obětování byl pod přímou Boží kontrolou. Marné a předem k neúspěchu odsouzené byly Satanovy pokusy svádět obětovávaného humanoida - vše tentokrát bylo pod přímou kontrolou samotného Boha. A ježto Bůh je ze své podstaty nesmrtelný, vlastně nic neriskoval. Akorát si v těle humanoida vyzkoušel, jaký vlastně je terminální prožitek ukřižovaného, což i pro Boha mohla být celkem zajímavá zkušenost.

 • 4). Jak to, že na tohle vlastně Satan přistoupil, je záhada. Asi mu také nedošlo, kam až tenhle Boží plán jde, kam až je Bůh ochoten zajít.

Ano. Mazanost Boží nezná hranic - koneckonců vždyť i ta musí být eo ipso transcendentní... prostě mazanost této akce je přímo ďábelská. Stvořil li Bůh lidi k obrazu svému, tak se nedivme sami sobě a tomu, jak to na Zemi vypadá.

Nechci zde celou tu infantilní ideu Boha Všemohoucího zesměšňovat. Jenom bych touto metodou, reductio ad absurdum zvanou, chtěl doložit, že pokoušet se logickou cestou o vysvětlení čehokoliv, kde je obsažen Bůh coby entita omnipotentní a transcendentní, nelze.

Má li kde figurovat Bůh, logika ztrácí smysl a jediným všeobjímajícím zdůvodněním čehokoliv zůstává tupá, od jakékoliv racionality oproštěná, víra. Má li se k čemukoliv přistupovat logickou cestou, musí být z takové úvahy Bůh předem vyloučen. Obávám se, že třetí cesty není. Tertium non datur.

Ježíš je tvuj nejlepší kámoš

V následující kategorii vám názorně ukážeme, že i Ježíš může být tvůj nejlepší kámoš, když nás provází během nejrůznějších životních situací, tak je stále tu, aby nám pomohl. Jedinou podmínkou je, že my sami musíme chtít.

Náboženství
GBfifthteen.jpg
Křesťanství
Rabbi.png
Judaismus
Zz.jpg
Materialismus
Dirndl.gif
Alkoholismus
Happysatan.jpg
Satanismus
Boboburka.jpg
Islám
Dalajláma a vejce.jpg
Buddhismus
Chuck Mohammed.png
Chuckmaismus
Home.goodies.png
Mikrobismus
Kabanos oral.png
Kabanosovci
Celt Arthur.png
Novopohanství
Kršna.png
Hinduismus
Semen Suds.jpg
Erotismus
1114041222495.jpg
Jediismus
Pan Tao.png
Taoismus
Pastafariánství ikona.jpg
Pastafariánství