Azurský světadíl

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search


Robota na Slovensku1.JPG       Na této stránce se pracuje     
      Prosím vykašlete se dočasně na editaci tohoto článku     
Globe Azura.png

Azurský světadíl[1] je území převážně v jižním Pacifiku o tvaru spíše jako topinka. Tato stránka čerpá ze zdrojů jiné Wikipedie. Berte to prosím v potaz. Děkujeme za pochopení...

Azura je kontinent na západ (ale i na východ) od Starého světa. Obývá jej mnoho rozmanitých kultur včetně Indů, Indiánů, Roreorků, bělochů anebo Bíbovců. Ačkoli ji objevil Fernao de Magalhaes, pojmenována je podle Ludovico Principe Katwerías, prvního člověka, který do Azury doplaval, ale pravil, že jedině zde na celém světě poprvé uviděl čisté AZUROVÉ moře, na rozdíl od těch evropských, afrických, amerických a asijských bažin. Oplývá skutečně bujnou a zajímavou historií. Největším státem je byla a dycky bude Katowská federace, to bez diskuze.

Něco jako dějiny[edit]

Tento katowský region byl objeven roku 1521. Objevitelem tohoto katowského regionu se tehdy stal španělský námořník Ludovico Principe Katwerías. Tím se tedy stali hlavními kolonizátory tohoto regionu a ze západu začali obývat půdu francouzští kolonizátoři pod velením Lea Geromeu. A úplně z jihu začali obývat britští kolonizátoři pod velením Harolda Jaye Ringtona. Tito tři kolonizátoři začali vyhlazovat původní katowské domorodé kmeny. V té chvíli kdy byla většina katowského regionu osídlená, tak vznikly tři nové nezávislé království.

Prehistorie[edit]

Španělská Katowie si dokázala vydobýt největší tehdejší část území. Francouzské l'Deaux se povedlo vydobýti severní část dnešního K.F.D.S a ostrov, kterým je dnešní Anpensko. Britské saldie se podařilo úspěšně obsadit dnešní území Salie. Jméno dnešního státu Salie bylo odvozeno od jména dřívějšího království tedy se jedná údajně o britské saldie. V královstvích často bývali velké nepokoje s tamější vládou krále a tak se království rozpadla na další a menší. Vzniká tedy několik dalších a menších království například Katowské severní opatství, Yphorské knížectví (čte se: ifůrské), Maytské a Ukurzské panství, Salijské císařství, Regemské Kalnenn (katowsky Regem znamená Král), Alixie a Anpenské království (územím dneší Anpensko).

1736[edit]

To je tedy rok 1694 a v roce 1736 nám k moci v Regemském Kalnenn přichází regém Felix I, který stejně jako jeho dobrý přítel Vicente de Zacarías prahnou po větším území a okomentují to vždy tím, že řeknou, že by rádi viděli zpět Katowsko silné a sjednocené. V té době však bylo dost málo peněz. Počet mušket a pušek by nevystačil však na počet příslušníků tehdejší národní gardy.