Mobilní telefon

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Merge-arrows.png Tento článek se tematicky překrývá s článkem mobil.

To je dobře, můžeš založit další čtyři podobné a vzájemně je propojit.

Mobilní telefon – všichni jej používáme, ale málokdo ví, k čemu slouží! Bádali jsme až jsme na to přišli.

Čipešek, který má jistě většina z vás v chodidle

Co to je[edit | edit source]

Mobilní telefon je zařízení určené k hraní her, telegrafování, házení a v poslední řadě k telefonování. Jedná se o krabičku až krabici ze směsi plastu, titanu a papíru. Jeho rozměry se pohybují od 0,5 m x 0,5m x 0,5m po 3 nm x 3 nm x 3 nm .

Využití[edit | edit source]

Příklad vrhacího telefonu, všimněte si jeho záměrně hranatých tvarů

V dnešním světě mobilní telefon stále ještě nenašel pořádného využití. Zatím víme jen to, že dokáže lidem otravovat život, přidělávat problémy a utrácet peníze. Jak již bylo řečeno s telefonem se dá házet tudíž by mohl potenciálně sloužit i jako zbraň na krátkou vzdálenost.

Technické parametry[edit | edit source]

Tank táhnoucí telefon na přívěsu do války.

Moderní telefony již nemají tlačítka, ba ani dotykový displej ovládají se pouze pohybem prstů u nohou. Mobilní telefon je, jak je z jeho názvu patrné, mobilní. Tudíž je navržen tak aby šel lehce přepravovat. Toho využívají všechny možné armády světa. Mobilní telefony umistují povětšinou na přívěsy, které jsou zapřáhnuty za tank. Takovýto tank telefon pak vleče do první linie, kde telefon díky svému vysoce výkonému mikrofonu přenáší informace přímo z bitvy, aby generálové, majoři, plukovníci a maršálové z války měli taky nějakou zábavu.

Historie[edit | edit source]

Otrok nesoucí vzkazy a spamy pro celou vesnici

Historie mobilních telefonů se táhne až někam hooodně dávno. Domnníváme se, že první mobilní telefon vznikl ve starém Egyptě možná dokonce v Mezopotámii. Telefonování v těchto zemích zřejmě spočívalo v tom, že někdo napsal na kus listu, či toaletního papíru vzkaz. S tímto vzkazem pak poslal otroka do sousední země. V sousední zemi byl vzkaz přečten, otrok zabit a vyslán nový otrok s novým vzkazem zpátky.

Tento způsob měl hned několik nevýhod, a sice: Mezi odpovědmi byla velká prodleva (záleželo na cestě, kterou musel otrok ujít) někdy až několik let, tyto hovory se daly také velmi snadno odposlouchávat a v neposlední řadě často docházelo k výpadkům signálu.

Tato metoda se neosvědčila, zřejmě protože došli otroci a telefonní společnosti zabavily dlužníkům úplně všecko všetně pera a listů, takže už neměli na co psát. Telefony se pak dále vyvíjely až do dnešní podoby, ať už jako velká krabice tažená za tankem, nebo civilní podoba čipu umístěného v chodidle.

Někteří lidé však stále zůstávají věrni starším verzím telefonu, zejména pak mistr v hodu telefonem J. P., aby využívali jiné než komunikační schopnosti telefonu. Například funkci ubližování.

Neplést[edit | edit source]

Pozor nepleťte si mobil a mobilní telefon. Jsou to dva na sobě naprosto nezávislé vynálezy. Zatímco mobil je zařízení určené především ke komunikaci a ostatní funkce u něj byly vynalezeny až později, u mobilního telefonu bylo nejdříve pamatováno na funkci ubližovací a otravnou (i v době Mezopotámců už existoval spam), komunikanční a ostatní funkce zde byly vynalezeny až později.

Dále pak můžeme pozorovat naprosto odlišnou cestu vývoje. Mobil vznikl z bezdrátového telegrafu Járy Cimrmana. Mobilní telefon je vynálezem neznámo koho.